Gündem Hep İslâm
Takdim - Altınoluk
Şüphesiz Allah katında din, İslâm'dır... (Âl-i İmran : 19) Kim, İslam'dan başka bir din ararsa onun dini asla kabul edilmeyecektir. O kimse âhirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır. (Âl-i İmran : 85) Aziz Okuyucu Lozan'da, İtalyan temsilci Marci Garroni ile Yunan Temsilci Venizelos,.....
Sayı: 035, Sayfa: 002
İslam Bütün Kainatın Dinidir - Prof. Dr. Suat Yıldırım
Müşahade ettiğimiz kainat nizamım yaratan, insan nev'i değildir. Bu varlık nizamım devam ettiren, hatta kontrol eden de insan nev'i değildir. O, sadece orada yer alan binlerce nev'iden biridir. Şu kadar var ki emanet olarak ona bazı tasarruf hakları verilmiştir. Varlık gayesini ifa etmesi, o sistemle bütünleşip onunla ahenk içinde yaşaması.....
Sayı: 035, Sayfa: 006
Sınırları Koruma Sorumluluğu - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Sehl b. Sa'd es-Saidî radıyallahu anh'dan nakledildiine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah yolunda bir gün sınır bekçiliği yapmak, dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır." RİBAT Sınır ya da hudud vatan topraklarının düşmana en yakın ve dolayısıyla emniyetten ve güvenlikten en uz.....
Sayı: 035, Sayfa: 009
Gündem Hep İslam - Altınoluk Röportaj
Türkiye gündeminin temel konularından biri İslam. Hayatın her alanında İslam tartışılıyor. Kişi hayatından sosyal yapıya, hukuka, eğitime, siyasete, ekonomiye kadar her alanda... Peki sebep ne? işte bunu biz de bilim adamlarınıza, siyasetçilerimize, yazarlarımıza ve Diyanet camiamıza sorduk.ilgi çekici cevaplar aldık, işte onları .....
Sayı: 035, Sayfa: 011
Koskoca Cumhurbaşkanı - İsmail Seyidoğlu
İsmail Seyidoğlu "Koskoca Cumhurbaşkanı" Bir ay kadar önceydi. Altınoluk'a gelirken vapurda bir sıra arkamda oturan iki orta yaşlı yolcu. Cumhurbaşkanı Evren'in, başörtüsü serbestisi getirdiği için öğrenci affı kanununu veto etmesini tartışıyorlardı. Parklı siyasî görüşleri paylaşıyorlardı......
Sayı: 035, Sayfa: 013
Prof. Dr. Beşir Hamitoğulları'nın Görüşü: "Sistem Arayışına İslam Alternatifi" - Altınoluk Röportaj
Habib URVE: Hocam son yıllarda İslam, basında, politik bayatta, üniversitede ve eğitim ve öğretimde gündemde, hukukta gündemde. Kısaca İslam bayatın her safhasında bir yönüyle gündemde. Sizce neden İslam böylesine hayatın hemen her safhasına ait bir gündemi işgal etmeye başlamıştır? Prof.Dr.Beşir Hamitoğulları:.....
Sayı: 035, Sayfa: 014
Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı D. Mehmet Doğan'ın Görüşleri: "İslam'a Mecbur Bir Ülke" - Altınoluk Röportaj
Habib URVE: Mehmet Bey, siz Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı olarak kamuoyunu işgal eden gündemlerin en yakın takipçilerinden birisiniz. Son yıllarda ülkemizin gündemim İslam oluşturuyor. İslam, basın-yayın hayatında olduğu kadar, siyasî, iktisadî, hukukî bayatta da gündemde. Hatta İslam, uluslararası gündemde de ağırlığını hi.....
Sayı: 035, Sayfa: 015
İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Çiçek'in Görüşleri: "Bunalımların Tek Çözümü İslam" - Altınoluk Röportaj
İslam'ın gündemde oluşunun bir sebebi, 20. asrın sonunda bütün insanlığın kendisini çepeçevre saran buhranın sebeplerini daha müşahhas tarzda aramaya koyulmuş olmasıdır. Artık kapitalizmin ve Batı medeniyetinin sunduğu iksirin şifa kaynağı olmadığı anlaşılmıştır. Maddi refahım tamamlayan batı manevi boşluğunu da hissetmiştir. Bun.....
Sayı: 035, Sayfa: 016
Mehmet Pamak'ın Düşünceleri: "İslam'ın Yapısı ile Kanuni Çerçeve Arasındaki Sıkıntı" - Altınoluk Röportaj
Türkiye'de İslam en çok tartışılan konulardan biri... Basında, politikada, hukukta İslam 60 yıldır tartışılıyor. İslam'ın bunca tartışmanın Merkezi olmasının sebeblerini kısaca belirtmeye çalışalım. Öncelikle, İslam nizamının hem dünyayı düzenleyen, hem de ahiret hayatını ilgilendiren son derece kapsamlı, her noktası birbiriy.....
Sayı: 035, Sayfa: 017
Prof. Dr. Sacid Adalı: "İslam'ın Sosyo Politik Düzene Yaptığı Tesir Tartışılıyor" - Altınoluk Röportaj
İnanan çoğunluk, inancı gereği, dini mümkün olduğunca yaşamaya çalışıyor. Şüphe içindeki kişi "varla "yok" arasında tereddüt geçirmiş olmasıyla zaten İslamın uzağında bulunmuyor. inkarcı, ise ancak "var" olan mevcut birşeyi reddettiğinin idrakinde olduğu için İslamın varlığını mecburen kabul ediyor. Böylece Türkiye'de 60 küsur yı.....
Sayı: 035, Sayfa: 018
Kâr Haddi ve Aldanma - Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
Soru: Bazıları diyorlar ki, İslam Hukuku alış-verişte belli bir kar haddi tespit etmiştir. Bu, normal ticaret mallarında % 5, hayvan satışlarında % 10 ve taşınmaz malların satışında da % 20 dir. Bundan fazla bir karla alış veriş yapılırsa fahiş kazanç sağlanmış olur ve elde edilen kar haram olur. Bu konuda ne dersiniz? Cevap.....
Sayı: 035, Sayfa: 019
Şeyh Efendi Padişah'a Fazla İltifat Edince - Mustafa Özdamar
Beşiktaş'tan bir Mevlevîhane bir Nakşî Tekkesi... 5. BEŞİKTAŞ MEVLEVÎHANESİ Bizim bildiğimiz, daha doğrusu önceleri tarihçesini incelediğimiz Beşiktaş Mevlevîhanesi şimdiki Çırağan Sarayının yerinde bulunuyordu. Sultan Abdülaziz tarafından Sarayın inşasına esas olmak üzere Eyüb Bahariye'ye kandı.....
Sayı: 035, Sayfa: 020
Allah'a Hibe Edilen Gönül Eri - Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
Adı Ahmed bin Yahya, künyesi Ebû Abdullah, nisbesi el-Bağdadî. Aslen Bağdatlıdır. Remle ve Şam'da yaşadı. Tasavvuf neşvesini babası Yahya el-Cella'dan aldı. Ebû Türab en-Nahşebî, Zünnün el-Mısri ve Ebû Ubeyd el-Busri ile görüştü. Cüneyd ve Nuri'nin sohbetlerinde bulundu. Cüneyd Bağdad'ın, Ebû Osman Hîrî Nisabur'un kutbu.....
Sayı: 035, Sayfa: 022
Halkın Hukukuna Riayet - M. Sâmi Ramazanoğlu
Hakk Teala'nın emirlerine sarılmak ve yasaklarından kaçınmaktan başka çare olmadığı gibi halkın hukukuna riayet göstermek ve onlara ünsiyet etmekten başka çıkış yolu da yoktur. Nitekim "Allah'a ta'zîm ve ibadet, mahlükata şefkat ve merhamet" kaidesi bu hukukun edasını beyan eder, ve her bir şartın riayetine delalet eder. Bu iki.....
Sayı: 035, Sayfa: 023
Tefekkür-i Mevt - Sâdık Dânâ
Tefekkür-i mevte devam etmek pek mühim ibadetlerdendir. Ölümü anmağa devam edenin kalbinde, dünyaya karşı olan meyl-i muhabbet azalır. Dünyanın değer verilmeyecek bir mekan olduğunu yakînen bilir. Hiç bir gün yoktur ki, bir ahbabımızın veya tanıdığımızın ölümünü, ahirete intikal etdiğini duymuş olmayalım. Omsuzumuzda ce.....
Sayı: 035, Sayfa: 024
İlahi Aşk - Erkal Şengül
Canlanır kalbin dirilir Aşk dediğin budur işte Sağken cennete girilir Aşk dediğin budur işte. Tüm kainat ıtırlanır Nefsin boynu satırlanır Her an Allah hatırlanır Aşk dediğin budur işte. Kalbte başlar Allah zikri Kayıbolur şeytan mekri Hakk'a bağlar isen fikri Aşk dediğin budur işte. Büt.....
Sayı: 035, Sayfa: 029
Özel Öğretmenin Ücreti - A. Metin Kürümoğlu
Anne-babası yetiştirmek için çırpınıyorlardı. O da diğer tüm çocuklar gibi oynamış, gülmüş, ağlamış, okul çağına gelmişti... Okumak bu çocuk için bir mutluluktu, hem de tadına doyulacak kadar güzel bir mutluluk. Bu güzel alışkanlığı severek sürdürüyor, kitabın en iyi arkadaş olduğuna inanıyordu. Bir gün babasının ona bir, armağan vereceğ.....
Sayı: 035, Sayfa: 030
Sabah Namazı - Galip Çolakoğlu
Sabah namazlarında camilerde başka bir dünya yaşanır. İnsanın ruhunu yıkayan sabah ezanlarından sonra tatlı seher yelleri eserken alaca karanlıkta Allah'ı zikrederek camiye gitmenin zevki ne büyüktür. Namazdan sonra cemaatin avluda musafahalaşarak birbirine "Allah Kabul Etsin", "Hayırlı Günler", "Hayırlı İşler" duaları ne hoştur. Sonra cem.....
Sayı: 035, Sayfa: 031
88'den 2000'e Bakışlar... İslam, İnsanlık ve Müslümanlar - Altınoluk Röportaj
"88'den 2000'lere Bakışlar-Îslam, insanlık ve Müslümanlar" konulu deneme yarışmamızda ödül kazananların isimlerim daha önce açıkladık. Bu sayımızda da, onlarla yapılmış kısa görüşmeleri sunuyoruz. Böylece onları daha yakından tanıma imkanına kavuşmuş olacağız. Yarışmacılarımızdan özgeçmişlerine dair notlar, aldıkları d.....
Sayı: 035, Sayfa: 032
Yanlışların Anatomisi - Ahmet Taşgetiren
Çağın basında İslam'a tanınan bir konum vardı. Uluslararası planda bu konumun özelliklerini şöyle belirleyebiliriz: 1. Ekonomik bakımdan geri. Sürekli dışa, yani dönemin güç merkezlerine muhtaç. 2. Ülke yöneticileri bu güç merkezlerine bağımlı. Bu bağımlılık hem maddî, hem ideolojik alanı kapsıyor. Yöneticiler kendi topl.....
Sayı: 035, Sayfa: 003
Nebiyy-i Zişanın Mübarek Huzurunda - Mustafa Necati Bursalı
Çekmedeyim nice hasret efendim, Bu aşık-ı zare lütfet efendim. Bilirim benim hicran geceme, Sensin ışık, sensin rahmet efendim! Ah bu gurbet, ah bu firkat şimşeği, Vermede bana bin zahmet efendim!.. Geldim, boyun büktün yüce kapında, Bir Sensin Cenab-ı Ahmed efendim!.. Bütün alem halkı sana bendedir, Çı.....
Sayı: 035, Sayfa: 036
İşaret Taşı - Ekrem Bektaş
Karadeniz kıyısında küçük bir balıkçı barınağı oldu... Sonbaharla birlikte sararan tabiat... Yapraklar birer birer dökülüyor... Denizin engin maviliği, kıyıda sararan tabiatla beraber renk değiştirmiş... Kumsal tertemiz, çakıl taşları pırıl pırıl... Hava, insan vücuduna ve ruhuna sonsuz ferahlık veriyor... Denizin sesi bile mırıltılar hali.....
Sayı: 035, Sayfa: 036
Güzel - Ahmet Gönenç
Allah ile olana, Ne gözler, kaşlar güzel. Sorun Hak'kı bulana? Olur mu aşlar güzel Aşık ağlar ah! ile, Günlünde Allah ile, Muhabbetullah ile, Dökülen yaşlar güzel... İçindeki ağrına, Çare, Allah çağrma, Ehli dilin bağrına, Bastığı taşlar güzel. Bir yol ara t.....
Sayı: 035, Sayfa: 037
İslâm Dünyası - Altınoluk
Sovyet Mozayiğinde Müslümanlar... Bugün Sovyetler Birliği, sınırları içinde bulunan topraklara İslam dini, ikinci halife Ömer b. el-Hattab (r.a.) zamanında girmiştir. Tarihçi el-Vakidî Kafkas bölgesi ahalisinin, Hz. Ömer (r.a.)'in komutanlarından Muğire b. Şu'be (r.a.)nin H.22 senesinde bu bölgeyi fethetmesinden sonra Müslüman .....
Sayı: 035, Sayfa: 041
Ayın Notları - Altınoluk
"Türkiye'de İnanç Hürriyeti Nasıl Yaşanabilir?"in Hikâyesi ve... Başörtüsü Geçtiğimiz ay Türkiye, İslam'ın bir kuralım uygulamanın, inanç hürriyeti yönünden ne kadar büyük önem taşıdığını gördü ve bu vesileyle inanç hürriyeti yönünden hala ne kadar sıkıntılı bir noktada bulunduğumuz ortaya çıktı. Sözünü etmek .....
Sayı: 035, Sayfa: 044
Sizin Fikriniz - Altınoluk
Bilgilenme ve Faiz Muhterem Ağabeylerim, Bir yıldır abonesi olduğum Altınoluk'u her ay dikkatle okuyorum. Bugüne kadar beni bu kadar etkileyen, doyuran ve yönlendiren hiçbir yayın okumadım. Altınoluk bende bir tutku oldu. Allah hepinizden razı olsun. Hem dini öğreti, hem ortak konular, mensubiyet şuuru oluşturma ve bütünleş.....
Sayı: 035, Sayfa: 048