Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Hepsi O'ndan!..
Dr. Rıfat Araz
2014 - Kasım, Sayı: 345, Sayfa: 023

Oku, anla, gör âlemi;

O değildir, hepsi O’ndan!..

Çözdüm, açtım her müphemi;

O değildir, hepsi O’ndan!..

Hayal değil eşya, şekil;

Varlığına yokluk delil!..

Arzdan Arş’a her bir âmil;

O değildir, hepsi O’ndan!..

O’dur yazan her ikbâli;

O’nu söyler hâlin dili!..

Tefekkür et bu ahvâli;

O değildir, hepsi O’ndan!..

Tâ Elest’ten ikrârım var;

Seyr ü sülûk kararım var!..

Bu su, toprak, ateş, rüzgâr;

O değildir, hepsi O’ndan!..

Ne Bistamî, Mansûr adım;

Ma’rifetle yanar odum!..

O’dur arzum, istidâdım;

O değildir, hepsi O’ndan!..

Benden yakın bende O var;

Arş’a yüklü tende O var!..

Her sıfatı duy aşikâr;  

O değildir, hepsi O’ndan!..