> 2014 > Ağustos - Dini Duygularda Muvâzene > HUZEM muhteva editörü Halil İbrahim Delen ile… HÜDAYİ’den Bir Eğitim Hamlesi: HUZEM
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

HUZEM muhteva editörü Halil İbrahim Delen ile… HÜDAYİ’den Bir Eğitim Hamlesi: HUZEM
Altınoluk
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 053

Uzaktan Eğitim, son dönemin alternatif öğretim metodu olarak oldukça ilgi görüyor. Bu alternatif eğitim metoduna duyulan ilgi ve alakayla birlikte uzaktan eğitim merkezlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. HUZEM, yani Hüdayi Uzaktan Eğitim Merkezi, uzaktan eğitim, öğretim hayatına adım atmaya hazırlanan eğitim merkezlerinden biri. Erkam Medya bünyesinde kurulan ve İLAM araştırma merkezinin koordine ettiği internet üzerinden faaliyet gösterecek olan HUZEM’i ve eğitim faaliyetlerine ilişkin projelerini siz okuyucularımıza tanıtmak istedik. Bu gaye ile HUZEM muhteva editörü Halil İbrahim Delen’le görüştük…

Altınoluk: Halil İbrahim Bey HUZEM’i tanımaya geçmeden önce isterseniz uzaktan eğitimden kastedilen nedir sorumuzla başlayalım.

H. İbrahim Delen: Uzaktan eğitim, zamana ve mekâna bağlı kalmadan gerçekleştirilen eğitim sistemidir denebilir. Uzun yıllardan beri dünyada ve ülkemizde açık öğretim veya yaygın öğretim adı altında ön lisans ve lisans düzeyinde örgün eğitimin haricinde eğitim verilmektedir. İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte yaygın öğretime olan talep de artmıştır. Günümüzde uzaktan eğitimde kullanılan araçların çeşitlenmesi ve güçlenmesi nedeniyle bu öğretim türüne olan ilgi daha da artacaktır. Eğitim-öğretim amaçlı bilginin; iletişim vasıtaları, örneğin; radyo, televizyon, bilgisayar, internet ve benzeri araçlarla elektronik olarak istenilen mekâna ulaştırılmasına uzaktan eğitim denilmektedir. Bu anlamda, öğrenen ve öğreten farklı mekânlarda bulunmakla beraber bilgi akışı veya öğretme faaliyeti, iletişim teknolojisiyle yerine getirilmektedir. Kısaca, uzaktan eğitim zaman, mesafe ve katılım zorluklarını ortadan kaldırmaktadır.

Altınoluk: HUZEM’i faaliyete geçirilmesi amacı ve hedefi nedir?

H. İ. Delen: Dinin en önemli hedefi insanın hayat yolculuğunda ona ışık tutması ve kemâliyet kazandırmasıdır. Bundan dolayı dinin öğretilmesi ve doğru anlaşılması çok önemlidir. İslam’ın doğru anlaşılması için ise ana kaynak olan Kur’an-ı Kerim, Hadisi Nebevi ve onlardan doğan diğer ilimlerin özümsenmesi gerekmektedir.

İslamî İlimler Programıyla, İslam Din’in temel kaynaklarını ve yapı taşlarını doğrudan anlayabilmek, yaşamımızı sahih bilgi, Salih amel ve samimi niyet üzerine bina etmek hedeflenmektedir.

Dini sıhhatli olmak kaydıyla bütün kaynaklardan öğrenmek mümkün. Kitaptan, dergiden, yüzyüze hocalardan… Elektronik ortamında kendine özgü kolaylıkları var. Onları devreye sokmuş oluyoruz.

Programın temel amacı, temelde ilahiyat eğitimi vermektir. Bireylerin Temel İslami İlimlerden belirli bir düzeye ulaşabilmeleri sağlanacaktır. Bu çerçevede;

1- Hedef kitlenin öncelikle sağlam bir Ehl-i Sünnet itikadı ve İslamî bilinç sahibi kılınması, 2- İslam’ı öğrenme derdi taşıyan müslüman insanımızın iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkânsızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmelerini sağlama, 3- Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi(İLAM)’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikimini geniş kitlelere sunma ve ülkemizde temel islami eğitimlerin etkinliğinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma, 4- İslamî ilimler alanına yönelik doğru bilgilenmeyi sağlamak, dini temel kaynaklarından hareketle öğrenmek hususları birer alt amaç olarak gerçekleştirilmiş olacaktır.

Altınoluk: Eğitim programlarınıza ilişkin okuyucularımızı aydınlatır mısınız?

H. İ. Delen: Öncelikli olarak yönelişimiz İslami İlimlere olacak. Ama bunun yanında, Arapça, Farsça ve İngilizce gibi dil programlarımız da olacaktır. Zaman içinde farklı ihtisas derslerimiz de gündeme gelecektir. Şuan da ilk önceliğimiz İslami İlimler Eğitim Programımızdır.

Altınoluk: İslami İlimler Programından biraz daha bahseder misiniz?

H. İ. Delen: Program bir dönemde 6 dersi içermektedir. Bir dönem 14 haftadır. Programın sonunda internet üzerinden sınav yapılacak ve 60 üzeri alanlar kurumumuzca düzenlenmiş sertifikayı almaya hak kazanacaktır.

İslami ilimler eğitim programımız 2 eğitim döneminden oluşmaktadır. Derslerimiz Kur’an’a Giriş, Tefsir, Hadis I – II, İlmihal I – II, Siyer I – II, Akaid I – II ve Tasavvuf I – II olmak üzere 12 dersimiz var ve derslerimizde isimlerin de anlaşılacağı üzere birbirlerinin devamı mahiyetindedir.

Altınoluk: Eğitimci kadrosunuz hakkında da bilgilendirmede bulunuyor musunuz?

H. İ. Delen: Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim ki hocalarımız alanında uzman ve Türkiye’nin önde gelen eğitimcilerindendirler.

Kur’an’a Giriş ve Tefsir Dersi Hocamız, Prof. Dr. Ömer Çelik,

Hadis I – II hocamız, Prof. Dr. Zekeriya Güler,

Akaid I – II hocamız, Taha Hakan Alp,

Siyer I – II hocamız, Dr. Murat Kaya,

İlmihal I – II hocamız, Prof. Dr. Abdullah Kahraman,

Tasavvuf I hocamız, Prof. Dr. Necdet Tosun,

Tasavvuf II hocamız, Prof. Dr. Süleyman Derin’dir.

Altınoluk: Program Ücretli midir?

H. İ. Delen: Evet… İlk olarak başlayacağımız İslami İlimler Program’ında tek ders seçimi 50, dönemlik yani 6 dersi birden seçmek ise 150 tl’dir.

Altınoluk: Programın kayıt tarihleri ne zamandır?

H. İ. Delen: 1 – 21 Eylül 2014 Tarihleri arasında kayıtlarımızı alacağız ve 29 Eylül’de de derslerimizi başlatacağız.

Altınoluk: Kayıt işlemleri veya programın işleyişi nasıl olacak?

H. İ. Delen: Kayıt tarihi ilan edildikten sonra, sitemiz üzerinden online başvuru yapan öğrencilerimiz, belirtilen hesap numaralarına eğitim ücretini yatırdıktan sonra sistemden kendilerine şifre gönderilecektir. Katılımcılar bu şifreleri ile derslere başlayacaklardır.

Dersler genel itibariyle akşamları yapılacaktır. Canlı derslere katılarak veya daha sonra tekrar izleyerek programı takip etmek mümkün olacaktır. Her dönemin sonunda bir sınav yapılacaktır. Sınavda başarısız olan öğrencilere sertifika verilemeyecektir.

Ayrıntıları www.huzem.org adresinden takip edebilirler.