> 2014 > Ağustos - Dini Duygularda Muvâzene > Sen'den Özge Yârim mi var?..
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Sen'den Özge Yârim mi var?..
Dr. Rıfat Araz
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 051

Kadir Mevlâ’m bu âlemde,

Sana lâyık varım mı var?..

Edep, erkân, ar, erdemde;

Ecir yüklü kârım mı var?

Sebep verdin sonuç bende; Hikmetin var her düzende!.. İhlâs kokan bir gülşende, Güle yanmış nârım mı var?.. İbret aldım hoş bedenden;

Öz tanığım gelir tenden!..

Gider bu benliği benden;

Sen’siz âh u zârım mı var?..

Aşk oduyla bağrım tüter; İçim yanar neyden beter!.. Ecel her dem gelir gider; Mansûr gibi dârım mı var?.. Hilkât bende, bende maya;

Akıl aciz, gönül deryâ!..

Rahmetin mi sâdık rüyâ?

Yûsuf gibi arım mı var?..

Kerem eyle gönlümü aç; Rahîm Sen’sin, Sen’de ilâç!.. Garip canım Sana muhtaç; Sen’den özge yârim mi var?..