"Büyük Kurtuluş" Planı
340.jpg
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Allah Diyelim
Salih Zeki Meriç
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 052

Ne zaman başın dara düşerse, Allah de!
Ne zaman çıkmaz bir yola girdiysen Allah de!
Ne zaman gönlün daraldı ise Allah de!
Ne zaman mahzun oldun ise Allah de!

‘Allah’ her derdin ilacı. Her darlığın sonundaki ferahlık. Her hüznün ardındaki sevinç.

Allah; her harfi ayrı bir mana, her hecesi bütün dertlere deva.

Allah; varlığın, yokluğun sahibi. İmkânın, im­kân­sızlığın mâliki. Noktanın, virgülün, zerrenin, kürenin, makro’nun ve mikro’nun sahibi. Sahibi Allah olanın başka sahibe ne ihtiyacı olur ki!

Allah; İsm-i Âzam. Ulûhiyete mahsus sıfatların hepsini kendisinde toplayan. Bir an bile yokluğunu farzetmek imkânsız bulunan zat demektir. Allah, zâtı’nın esmasının serlevhası. Allah, en yüce isim.

       Bir kez Allah dese aşk ile lisan
            Dökülür cümle günah misl-ü hazan

Kalpler Allah ismi ile dirilir. Gözlere ziya gelir bir kez aşk ile Allah dese dil. Varlık âlemi, yokluk âlemi her daim Allah der. Bak etrafına! Allah demeyen bir şey var mı? Bak etrafına cansız bir şey var mı? Dağlar, taşlar, ağaçlar, denizler, bulutlar hep Allah diyor. Can suyu veriyor her nefeste Allah demek varlığa. Toprağın altından patlayan tohumlar, dallara yürüyen su, kayaları çatlatan kökler hep Allah diyor.

Hep Allah diyor sesler, nefesler adedince yol var. Her yol Allah’a çıkıyor. Her bakış, her duruş…

İnsan, unutan, isyan eden varlık. Her şey Allah derken, nasıl unutur insan Allah’ı!

“Allah’a sahipsen neyden mahrumsun, Allah’tan mahrumsan neye sahipsin.’’

Ey insan!

Sen yaratılanların en güzeli, eşref-i mahlûkusun. Rabbini tanıma ve O’na kul olma şerefine müstesna varlık sensin. Hazreti Âdem’den beri varlık âleminde her şey senin için yaratıldı. Sen, Rabbinin sevdiği nimetler verdiği Hazret-i insansın.

Ey insan!

Varlık âleminde akleden, tefekkür eden, tezekkür eden tek varlık sensin.

Sana, mana katan îmandır.

Îmanına lezzet katan ihsandır.

Allah seni adım adım yanına çağırıyor.

Allah, sonsuz âlemde bir dünya, bu dünyada insan denilen ayrı bir âlem var etti. İşte o sensin.

Allah, kudreti sonsuz, hikmeti sonsuz, merhameti sonsuz, nimeti sonsuz.

Ey İnsan!

Hamdinle, şükrünle O’nun adını anmalı, O’nun adına yaşamalı ve O’nun muhabbeti için yanmalısın.

“Beni anın ben de sizi anayım” (Bakara,152) buyuruyor Allah. Başka bir ayet-i kerime’de “Ey iman edenler! Allahı çokca zikredin” (Ahzab, 41) buyuruyor.

Ey İnsan!

Allah sana kendisini zikretmen gereken bir kalp verdi. O’nun sevgisinden başka sevgilerin girmeyeceği. O’nun adından başkalarının adının anılmayacağı. Allah sana kendisinin bir nazargâhı olabilecek bir kalp verdi. Kalp, insanın eviren çeviren, kendisi nasılsa insanı da öyle yapan tek yer. Kalp, marazların olduğu, nefretin, kinin, hasedin yuvalandığı hassas bir nokta.

Ey İnsan!

Kalbinle Allah de! Gönlünle Allah de! Dilinle Allah de! Fikrinle Allah de! Amelinle Allah de!

Gel yan ateş-i aşkı için Rabbinin. Yandıkça yan ve kansın kalbinin susuz çölleri.

Gelin hep beraber eyvah demeden Allah diyelim…