> 2014 > Haziran - "Büyük Kurtuluş" Planı > Gel Ey Nefsim Gel Öze Dön!
"Büyük Kurtuluş" Planı
340.jpg
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Gel Ey Nefsim Gel Öze Dön!
Dr. Rıfat Araz
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 048

Ömrün günü, ömre durak;

Gel ey nefsim gel öze dön!..

Dört kapıdan olma ırak;

Gel ey nefsim gel öze dön!..

Tefrit nedir, nedir ifrat?

Bu âleme sensin murat!..

Canı tenden eyle âzât;

Gel ey nefsim gel öze dön!..

Yûsuf’ta gör edep, arı;

Ya’kûb’a sor intizârı!..

Böyle midir dost ikrârı?

Gel ey nefsim gel öze dön!..

Mesîh gibi sal nefesi;

Nefes bulsun gönül sesi!..

Halil gibi kır kafesi;

Gel ey nefsim gel öze dön!..

Bul sendedir hilkât tâcı;

Yedi renkten al ilacı!..

Sende diner her bir acı;

Gel ey nefsim gel öze dön!..

Dayan budur gül ahkâmı;

Nasıl yanar gör akşamı!..

Hikmet eyle her kelâmı;

Gel ey nefsim gel öze dön!..