"Büyük Kurtuluş" Planı
340.jpg
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Yetimler
Mehmet Baş
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 045

Her seher vaktinde uyanır birden
Kanlı gözyaşıyla çağlar yetimler
Anlayan yok mudur onun dilinden

Hasretle tutuşur ağlar yetimler

Gariptir neylesin boynunu eğer
Ona zehir gelir bal ile şeker
Hazan denizinde gam ile yüzer
Kendini ateşle dağlar yetimler

Ağyarsa şaşkındır anlamaz halden
Kimseler kimseyi bilmez gönülden
Savrulur uzağa gurbet selinden
Ayları yıllara bağlar yetimler

Mevlam kimseleri garip etmesin
Muhabbet demleri geçip gitmesin
Muhannet bağında bülbül ötmesin
Gerilir yoluna dağlar yetimler