> 2014 > Haziran - "Büyük Kurtuluş" Planı > Ayet ve Hadislerde Zikrullah
"Büyük Kurtuluş" Planı
340.jpg
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Ayet ve Hadislerde Zikrullah
Sâdık Dânâ
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 031

Zikrin fazîletlerini bildiren âyet-i kerîmeler:

“Beni zikrediniz, anınız ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin ve küfre sapmayın.” (Bakara Sûresi / 152)

“Allah’ı çok zikret vae gece gündüz onu tesbih et.” (Âl-i İmran Sûresi / 41)

“Allah’ı nefsinde, içinde huşû ve korku ile an, gece gündüz açık gizli onu zikret, sakın gâfillerden olma.” (Â’râf Sûresi / 205)

“İman edenlerin kalbleri ancak Allah’ın zikriyle mutmain olur. Kalbler ancak Cenâb-ı Hakkı anmakla mutmain olurlar.” (Ra’d Sûresi / 28)

“Namaz kılınız, muhakkak ki namaz, insanları kötülüklerden ve inkara sapmaktan korur. Allah’ı anmak en büyük ibâdettir.” (Ankebût Sûresi / 45)

“Allah’ın azabından korkarak, Rabbının rahmetini umarak gecenin (ilerleyen) saatlerinde secdeye kapananlar, ayakta durur hâlde tâat ve ibâdet eden kimseler, Allah’ın rahmet ve mağfiretine nâil olurlar.” (Zümer Sûresi / 9)

Kudsî hadisler:

“Ey Âdemoğlu Beni dille zikret ki, Ben de seni rızâmla zikredeyim.”

“Beni kalbinle zikret ki, Ben de likâmla seni zikredeyim. Kendini alçaltarak, küçülterek Beni an ki, Ben de seni yükselterek anayım.”

“EyÂdemoğlu, Beni zikretmenle bol nîmete erer ve Benimle sevinirsin, için açılır.”

“Ey Âdemoğlu, Beni isteyen ve arayan bulur. Beni bulan Bana hizmet eder. Bana hizmet eden Beni zikreder, Beni zikredeni de Ben anarım ve onun sevgilisi olurum.”

Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurur:

“Allah’ı zikretmeyi seveni, Allah da sever.”

“Allah’ı zikredenin kalbinden şeytan kaçar, etmeyeninkine girer.”

“Allah’ı zikretmekten üstün bir ibâdet olamaz.”

“Her kim sabah namazını cemaatle kılıp, güneş doğuncaya kadar zikirle meşgul olur, iki rekât namaz kılarsa onun için bir hac sevabı vardır.”

“Lâ ilâhe illallah diyenin kalbinden perde kalkar.”

Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurur:

“Ey ümmet ve ashâbım! Size amellerinizin hayırlısını, Allah yolunda amellerinizin en temizini, derecelerinizin en yükseğini, altın ve gümüş sadaka vermekten ve düşmanlarınızla karşılaşıp sizin onların, onlarında sizin boyunlarınızı vurmalarından daha hayırlı olanı haber vereyim mi?”

Sahâbe sordu:

– Nedir o ey Allah’ın Rasûlü?

Rasûl-i Ekrem efendimiz buyurdu:

“Devamlı Allah’ı zikretmek.”

Allah teâlâ buyurur -kudsî hadis-:

“Kim Benim zikrimle meşgul olur ve bu meşguliyet yüzünden Benden bir şey istemeğe vakit bulamazsa, Ben ona isteyenlere verdiğimden daha fazîletlisini veririm.”

“Kulum Beni, kendi nefsinde anarsa Ben de onu kendi nefsimde anarım. Topluluk içinde anarsa, Ben de onun topluluğundan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O Bana bir karış yaklaşırsa Ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, Ben ona bir kulaç yaklaşırım. Benim yoluma girerse, Ben ona süratle icâbet ederim.”

“Beni andığı ve dudakları benimle hareket ettiği sürece ben kulumla beraberim.”

Sâdık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri-1, s. 184-187