> 2014 > Nisan - Din Samimiyettir > Âhûya Gazel
Din Samimiyettir
338.jpg
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Âhûya Gazel
Ahmet Efe
2014 - Nisan, Sayı: 338, Sayfa: 047

Benim, âşık ismini verdiğin âhû dedim

Gam çölünde yerlere serdiğin âhû dedim

Bak yine boynu büküp ağlıyor ardın sıra

Günde bin kez kalbini kırdığın âhû dedim

Hâl-i perişânını kimlere arz eylesin

Her hâline kayıtsız durduğun âhû dedim

Tâ Elest’ten beridir, aşkının eşiğinde

Benim böyle bîmecal gördüğün âhû dedim

Firkatinin okuyla kalbi kebâba dönmüş

Mihnetlerin yurduna sürdüğün âhû dedim

Bin cihanın mülküne kavuşmuş sayılmaz mı

Keremle ahvâlini sorduğun âhû dedim

Çaresiz ağlıyorken bulur âb-ı hayâtı

Esmân ile yâresin sardığın âhû dedim

Ahmet de bir divâne âhû imiş yolunda

Lütfedip aşk okuyla vurduğun âhû dedim