> 2014 > Mart - Tartılma Korkusu > Muhammed Es’ad Erbilî
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Muhammed Es’ad Erbilî
Halil İbrahim Kurucan
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 056

Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu’nun Allah Dostları serisinin yedinci kitabı yayınlandı. Cebecioğlu 20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menakıbı alt başlığıyla sunduğu bu son eserinde, Muhammed Es’ad Erbilî (1847/1931)’nin hayatı ve menkıbelerini ele almış. 200’e yakın menkıbe Es’ad Efendi’nin hakkında yazılan ve anlatılanlardan oluşmakta. Bu yönüyle oldukça zengin, doyurucu bir içeriğe sahip. Bu çalışmanın Muhammed Es’ad Erbili ile ilgili bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olduğunu belirtmekte fayda var. Eser akıcı üslubu ve sade dili ile herkesin kolay okuyup anlayacağı bir tarzda hazırlanmış.

Kitabın müellifi Ethem Hoca sunuş yazısında kitap hakkında şu önemli bilgileri hatırlatıyor:

“Yirminci yüzyılda Türkiye mutasavvıfları yeni rejim tarafından redd-i mîras edilerek tarîkatlar kapatılmıştı. Dînî özgürlüklerin kısıtlandığı bu dönemde Allah (c.c) dostları büyük bir ferâgat ve fedâkarlıkla bu coğrafyanın insanlarını Allah’a giden yolda irşâd etmişlerdi. Bir kısmı îdâm edildi, bir kısmı hapislere atıldı, bir kısmı baskı ve korku oluşturularak sesi kısıldı. Fonksiyonsuz hale getirildi.

Ama bütün bu baskılara rağmen Allah yolunun yolcuları kervanı yürütmeye, İslam’ın ışığını gönüllerde yakmaya devam ettiler. Elinizdeki bu kitapta hayatını neşrettiğimiz Muhammed Es’ad Erbilî Hazretleri (k.s) bir devrin en büyük mağduru olarak Allah (c.c) yolunda canını fedâ etmiş büyük bir mâneviyat eridir.

Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş döneminin çalkantılarını İstanbul gibi bir merkezde bütün ağırlığıyla ihtiyar omuzlarında taşıyan ve pek çok Hak dostu yetiştiren Muhammed Es’ad Erbilî Hazretleri (k.s) sesini Rumeli, Irak, Suriye, Anadolu’ya kadar her yerde duyurmuştur.

Bu kitap, Muhammed Es’ad Erbilî Hazretleri (k.s) hakkında bir boşluğu dolduracak düşüncesinde olarak ecri âhirette Allah’tan (c.c) umarak neşrolunmuştur.”

Kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Esad Efendi’nin kısa hayat hikayesi anlatılıyor. İkinci bölüm ise Esad Efendi (k.s.)’den Anılar ve Sözler başlığını taşıyor. Bu bölüm daha çok hatırat tarzında anlatılmış. Her hatıratın sonunda Ethem hoca tarafından yazılan kısa şiirler de oldukça dikkat çekici.

Adres: Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği. Hacıbayram Mahallesi, 79. Cadde. Şeyh İzzettin Sokak No: 9 Ulus / Altındağ / Ankara Tel: 0312 2324226 – 0505 9079665

NUR

Günümüz Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden, usta hikâyeci Mustafa Kutlu’nun yeni kitabı Nur, okurlarıyla buluştu. Her yıl bir hikaye kitabı yazma geleneğini bu yıl da bozmayan Kutlu yeni kitabında günümüz insanın çok sık yaşadığı ‘içimdeki boşluğu nasıl doldururum’ sorusuna cevap arıyor adeta.

Bir hakikat yolculuğu olarak tanımlanabilecek olan hikâyede, genç bir mimar olan Nur’un iç sıkıntılarına çare bulmak için çaldığı kapılar ve yol üstünde tanıştığı insanlar anlatılıyor. Ana karakterin etrafında şekillenen resimde yerlerini alan her bir kişiyi, Mustafa Kutlu bir ressam edasıyla tek tek gözümüzün önünde canlandırıyor:

Genç ve heyecanlı bir mimar olan Sinan, babası Kadırgalı hamal Ali, ağabeyi delikanlı Demirci Cemil, hasta kardeş Çiçek, onun yavuklusu Cüneyt, Nur’un babası Raci bey ve daha birçok kişi bu küçük hikayede yerlerini alıp bize bir insanlık durumunu anlatıyorlar.

Diğer Kutlu hikâyelerinde olduğu gibi bu kitapta da, halk dilinde kendine yer bulmuş deyimlere, hikmet bildiren sözlere, Anadolu insanının samimi, mert tavırlarına bolca yer veriliyor. Bu sebepten, bizi bize anlattığı için yabancı gelmiyor kahramanlar, olaylar.

İsteme adresi: Dergah Yayınları. Binbirdirek Mah. Klodfarer Cad. No: 3/20 Altan İş Merkezi Sultanahmet – İstanbul Tel: 0212 518 95 78

Şafak Sökerken

Şafak Sökerken, Ömer Faruk Demireşik’in yeni yayınlanan sekizinci kitabının adı. Kitap ismini gün doğmadan önce gökyüzünde meydana gelen aydınlanmadan (şafak vakti) alıyor. Yazar bunu ‘önce Türkiye’de, sonra Ortadoğu ve İslam dünyasında başlayan kıpırdanış ve kendine dönme iklimini, doğmak üzere olan “fecr-i sâdık”ın ilk işaretleri…’ sözleriyle ifade ediyor. Bu sebeple kitap, Fecr-i Sâdık Yazıları alt başlığını taşıyor.

Kitap İslam dünyasının farklı topraklarında cereyan eden hadiseler ve olaylar karşısında, duyarlı bir Müslümanın yüreğinden kalemine dökülen sıcak, samimi duygulara tercüman oluyor. Dört bölümden oluşan kitapta, bir bakıyorsunuz Sahabe efendilerimizin engin gönüllerine misafir oluyorsunuz, bir bakıyorsunuz Filistin’de, Gazze’de mazlum, çaresiz gönüllerin dert ortağına dönüşmüşsünüz. Bir taraftan Balkanlarda Kosova ve Arnavutluk’ta yeniden açmaya başlayan İslam bahçesinde gezerken, diğer taraftan kendinizi Avrupa’nın farklı ülkelerinde çocuklarının derdine düşmüş ailelerin yanında buluyorsunuz.

İsteme adresi: Sultantepe Yayıncılık, İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Parıltı Sok. No: 18 / A Ümraniye / İstanbul Tel: 0216 630 0107

Ashab-ı Kiram

Ashab-ı Kiram’ın dindeki ve İslam tarihindeki tartışılmaz yeri ve önemi sebebiyle Sahabe biyografileri Tabakat, İslam alimleri tarafından telif edilen ilk eserler arasında yer almıştır. İslam tarihinin hemen her devrinde yeni Sahabe biyografileri telifi gerçekleştirilmeye devam etmiştir. Çünkü her dönemde Müslümanların Sahabeyi tanıma ve onların hayatlarını öğrenme ihtiyacı devam etmektedir.

Prof. Dr. Adem Apak bu ihtiyaç sebebiyle, günümüz insanına hitap etmek üzere İslam tarihinin ilk asrında yaşamış ve bu dönem hadiselerinde etkin rol oynamış bulunan seçkin Sahabilerin biyografisini bir araya getiren bir eser hazırlamış. Kitap İslam’ın Örnek Şahsiyetleri Ashâb-ı Kirâm ismini taşıyor.

Eserin hazırlanmasında hem ilk el kaynaklardan hem de bu muhtevayla daha sonra yazılmış araştırma mahsulü çalışmalardan istifade edilmiş. Kitabın gerek Sahabe’nin tanınması ve tanıtılması gerekse siyer ve İslam tarihi hadiselerinin şahıs merkezli olarak yeniden okunması ve anlaşılması gayretlerine yardımcı olacağı muhakkak.

İsteme adresi: Ensar Neşriyat, Oruç Reis Mah. Giyimkent Sitesi 12. Sok. no: 40-42 Esenler / İstanbul. Tel: 0212 491 19 03