> 2014 > Mart - Tartılma Korkusu > Muhammedcik
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Muhammedcik
Beyhan Mehmet
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 054

Ahde vefa duyguları ile Konya’dan, Rusçuk şehrine gelen ve iz bırakan, gönül adamı Muhterem Muammer Tan Hocamızı2 kalbi şükran ve minnet ile anıyoruz.

Kıymetli Kardeşlerim!

“İz bırakan, gönül kazanan, ve büyük hizmetler yürüten” insanların hayatlarını anlatmak son derece zordur! Bunun farkındayım! Ancak, dilimin döndüğü kadarıyla “Hayır, Şükran ve Minnetle” andığımız muhterem Muammer Tan Hocamı ve Bulgaristan - Rusçuk’taki hizmetlerini müşahede edebildiğim kadarıyla paylaşmak isterim. Mevlam Hocamın gönül dünyasındaki “Muhammedi Muhabbeti” cümlemize nasip eylesin inşaallah.

Muhterem Muammer Tan hocam, ahde vefa duygularıyla Konya’dan Rusçuk İmam Hatip lisesine kendi rızasıyla görevlendirilmişti (1500 km. ötelerden)!!! Yaş itibarıyla altımışın üzerinde olan hocamızı, komunizmden (Din ihlalilinden) sonra Bulgaristan’da hizmet verme arzusu, onu bu mağdur cografyaya getirmişti.

A) Rusçuk İmam Hatip Lisesinde

Kur’an-ı Kerim dersine giren hocamız, sabah namazını “Mirza Seyyid Paşa Camiinde” kıldırır, daha sonra derslere girerdi. Dakikti, derslere hiç gecikmezdi. Derslere “Hamdele ve Salvele ile başlar”, “ Dua ile bitirirdi.” Ve ders esnasında, önce ev ödevi olarak verilen sayfaların, tecvid kurallarına riayet ederek okunmasını öğrencilerden isterdi. Çalışanları “Afferim yavrum” der onore ederdi. Çalışamamış olanları azarlamaz, “biraz daha gayret edelim yavrum” der, büyük bir sevgi ve ilgi gösterirdi. Uydurma ve güzel bir anlamı olmayan isim sahibi öğrencilerin ismini, Kur’an-ı Kerimde geçen bazı isim ve kavramlar ile değiştirir ve Kur’an dersinde öyle hitap ederdi. Benim de ismimi Muhterem Hocam Beyhan’dan, Sabri’ye değiştirdi “İnşallah sabırlı olursun” buyurdu ve öyle hitap etti.

Kur’an-ı Kerimden yeni dersimizi önce hocamız 2-3 kez okur, dikkat edilmesi gerekli tecvitleri anlatır ve bazen (verilen mesajları ana hatlarıyla anlatırdı). Hocamızın dersleri, feyizli ve bereketli geçerdi...


Öğlen Namazına Müteakip “Ezber” alma hizmetleri:

Hocamız her gün (Pazartesi ile Cuma), bir sınıf odasında ezberlerini hazırlamış olan bütün öğrencilerden ezber alırdı. Defterinde sınıfları tasnif eden hocamız, bir çizelge ile tek tek bütün öğrencilerin ezber durumunu takip ediyordu. Büyük bir titizlikle “Sure ve aşırları” dinleyen hocamız, hatalar sadır olduğunda kurşun kalemiyle bir daire içine alıp, burayı düzeltelim der, bir kez daha dinlerdi.

Bazen bir ilahi okur, ardından o makam ile kıraat örneklerini öğretirdi bizlere...

B) Camiideki Hizmetleri:

Rusçuk imam Hatip lisesi bahçesinde yer alan “Mirza Seyyid Paşa” camii adeta bir İslam Medeniyetini tamamlar niteliktedir. İmam hatip lisesi açısından adeta bir tatbik camii idi. Burada, muhterem Muammer Hocam sıkça ezan okur, mihrab, minber ve kürsünün hakkını verirdi. Öğrencilerin de “Peygamber varisliği” görevlerinde nelere dikkat etmeleri lazım geldiğini ifade ederek, “eğitim, samimiyet ve takva”nın altını çizerdi. “Okuyun, zira yarınların müftüleri ve muallimleri sizler olacaksınız, Peygamber varisleri olacak, hizmetlerinizden dolayı insanların efendileri olacaksınız” derdi.

C) Rusçuk’un köylerinde yapılan muhtelif etkinliklere katılır (Hatim Duaları, Yağmur Duaları, Köy mevlidleri v.s.) “Dini Mübini İslamı” menkıbeler eşliğinde anlatırdı. Zamanını son derece verimli kullanan hocamız, hafta içi öğrenciler ile geçirir, hafta sonuna da köylerde etkinliklere katılarak müslümanlar ile temas kurar, “Bir ayet, iki hadis anlatır” “iman, amel – takva” ilişkisini sıkça anlatırdı. Edep, samimiyet ve gayretlerinden dolayı müslümanlar kendisine “Muhammedçik” künyesini verdiler. (Peygamber ahlakıyla ahlaklanan adam manasında).

Ç) Hayır sevenlerin katkılarıyla Rusçuk şehrine ikinci camii inşaa ettirmesi. “Rusçuk Camii” yıllardır ibadete açık olan şehirde tek camidir. Nitekim Ecdadımız Osmanlı’dan kalan güzide camiilerden biri de “Mirza Seyyid Paşa Camii”dir ve acilen restore edilmesi gerekmektedir.

D) Kitap okumaya teşvik eder vaaz ve hutbe kitaplarıyla birlikte “Altınoluk ve Diyanet Dergileri hediye eder” “Beşikten, mezara okumak gerek” buyururdu.

Son derece fedakar bir insandı. Sabah namazını öğrencileri ile birlikte kılan ve yatsı namazını kılmadan eve gitmeyen hocamız ve ailesinin (Hacı teyzemiz) fedakarlıklarını takdir ediyoruz. Mevlam, “Dini mübini islam” adına zamanlarını vakfeden hocamız ve ailesine mukabil mükafatını ahirette lütfeder inşallah.

Bir gönül adamı olan Hocamız, öğrencilerle hoş bir insibağ kurar, hasbihalde bulunurdu.

E) Hac ve Umre döneminde - Zemzem ve hurma ikram ederdi. “Allah sizlere de Haccı nasip etsin” diye dua ederek ikramda bulunur, Hicazdan hatıralık hediyeler sunardı. Hayırseverler sayesinde de her sene bütün öğrenci ve öğretmenlere kıyafet dağıtırdı.

Gönül adamı Muammer Tan Hocam: feyizli ve verimli dersleri, yanık sesiyle okuduğu ezanları, Kabe imamları misali (gönülden okuduğu Kur’anlar) ile kıldırdığı namazlarla, okul dışı özel hizmet ve aktivitelerle gönülleri feth etti...

Allah kendisinden razı olsun, dareyn saadeti bahşeylesin.

Onun erdem ve davranışlarından etkilenerek, Konya’yı gıyabında sevdim ve yıllar sonrasında İlahiyat eğitimimi de, hamd olsun, Konya’da tamamladım.

Aişe annemizin, Sevgili Peygamberimizle ilgili söylediği “O yaşayan Kur’andır” sözünün mahiyetini muhterem hocamla anladık! Mevlam bizleri de hocamızın gayret ve azmiyle lütuflandırsın.

7 ay önce Muhterem Hocamı Konya’da ziyaret ettim, büyük bir haz ve saadet aldım. Zaman zaman arayarak dualarını almaya çalıştığımız hocamızı Allah için seviyoruz... Şükran, minnet ve hayırla anıyoruz.

Dipnotlar: 1) Kırcaali İl Müftüsü, (Muammer Tan Hocanın 1995 yılında sadece bir yıl faydalanabilen öğrencisi). 2) Rusçuk İmam Hatip Lisesinde hizmet yılları : 1993-1995