> 2014 > Mart - Tartılma Korkusu > Bir İnce Sır
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Bir İnce Sır
Dr. Rıfat Araz
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 039

Baş koymuşum bu davâya;

Can adadım ilk sevdâya!..

Yüreğimi bir Leylâ’ya;

Mecnûn gibi yâr eyledin!..

Aczim ile doldum, oldum;

Fakrım ile soldum, oldum!..

Kerem eyle şaşıp kaldım;

İçim dışım bir eyledin!..

Bilmem nedir bu öfke, kin?

Sevgin büyür için için!..

Beni böyle gizli, derin;

Böyle ince sır eyledin!..

Bir himmet ver garip kula;

Öz nûrunu canda bula!..

Niyet ola, amel dola;

Aşk yolunu zor eyledin!..

Pazar pazar kula döndüm;

Od içinde güle döndüm!..

Sınandıkça dile döndüm;

Kaç kez öldüm, var eyledin!..

Kaçtım gaflet batağından;

Haset, riyâ yatağından!..

Canı rahmet ocağından;

Alıp böyle nûr eyledin!..