Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Faiz
Sâdık Dânâ
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 031

Kim ki hakkı örtmek gayesiyle bir zalime yardım ederse, o Allah’ın ve Rasulü’nün himayesinden uzaktır. Kim bir kuruş faiz yerse, o otuzüç kerre zina yapan bir kadın gibidir. Kimin ki eti haram lokma ile meydana gelirse, o et ateşe (cehenneme) daha lâyıktır. (Taberâni, el-Mucemu’l-Kebir)

– Bu ümmetten bir kısım insanlar yerler, içerler, çalarlar, oynarlar, yatarlar, sabahleyin maymun ve domuz sûretinde kalkarlar. Muhakkak onlara yerden ve gökten musîbet yağacaktır. Öyle ki onlar hakkında insanlar sabahleyin kalkınca şöyle diyecekler:

– Dört zümre vardır ki, onları Cennete koymamak Allahü Teâla üzerine hak olmuştur:

• Alkollü içki içen

• Faiz yiyen

• Haksız yere yetim malı yiyen

• Anasına-babasına karşı gelen. (Hâkim, Müstedrek, II, 37)

Muaz bin Cebel radıyallahü anh’dan:

Rasûlü Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem ile, Ensâr-ı Kirâm’dan bir zatın hanesinde toplanmıştık. Birden biri kapıya vurarak, içeri girmek istedi;

– Benim sizden bir dileğim var, dedi.

Bunun üzerine Rasûlü Ekrem buyurdular ki:

– Bu kapıdaki kimdir bilir misiniz? Hep birden:

– Kapıdakini Allah Rasûlü bilir dedik.

Bunun üzerine Rasûlü Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki:

– O kapıdaki İblis-i lâindir. Allah’ın lâneti onun üzerine olsun!

Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh:

– İzin verirseniz onu hemen öldüreyim Ya Rasûlallah, deyince Fahr-i-i Kâinât Efendimiz hazretleri buyurdular ki:

– Dur Ya Ömer! Bilmiyor musun ki ona Allahü Teâlâ tarafından belli bir zamana, yani kıyamete kadar izin verilmiştir. O halde öldürmekten vazgeç, kapıyı açınız, buraya gelmek için izin almıştır. Diyeceklerini dikkatle dinleyip anlamaya çalışınız. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz.

Rasûlü Ekrem efendimizin, şeytan-ı lâine sorduğu suallerin bir kısmını aşağıya alıyoruz. Rasûl ü Ekrem efendimiz buyurdular ki:

– Ey lânetlenmiş kişi! Senin arkadaşların kimdir?

– Faiz yiyenler.

– Peki dostların kimdir?

– Zinâ edenler.

– Yatak arkadaşların kimdir?

– Sarhoşlar.

– Misafirlerin kimdir?

– Hırsızlar.

– Elçilerin kimdir?

– Sihirbazlar.

– Gözünün nûru nedir?

– Kadın boşamak.

– Sevgilin kimdir?

– Cuma namazını terk edenler.

– Ey mel’un senin kalbini ne kırar?

– Allah rızası için cihada giden atların kişnemesi.

– Peki senin cismini ne eritir?

– Tevbe edenlerin tevbesi.

– Ciğerini ne parçalar, ne çürütür?

– Gece ve gündüz yapılan istiğfar.

– Peki yüzünü ne buruşturur?

– Gizli verilen sadaka.

– Gözlerini kör eden nedir?

– Gece kılınan namaz.

– Başını eğdiren nedir?

– Cemaatle kılınan namaz.

Sâdık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri-4, s. 151-153