> 2014 > Mart - Tartılma Korkusu > Gafil Olma
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Gafil Olma
Hızır İrfan Önder
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 017

Gönül sana ömür boyu,

Gafil olma demedim mi?

Nefse verip güvenoyu,

Zelil kalma demedim mi?

Hile yapma, yalan deme,

Haram lokma sakın yeme,

Gönül kırma, talan etme

Vebal alma demedim mi?

Hiç kimseyi görme hakir

Kendini bil tam bir fakir,

Geçer zaman, geçer devir,

Aslâ yılma demedim mi?

Gelen göçer, olmaz kalan,

Var mıdır muradın alan?

Dünyanın her şeyi yalan,

Hiç kapılma demedim mi?

Âlemlere Samed gerek,

Kula rükû, sücûd gerek,

Gariplere meded gerek,

Meyus ölme demedim mi?

Ey Sükûtî hep âdil ol

İstikamet dâim hak yol,

Nûru dile ve nûrla dol,

Nâra dalma demedim mi?