> 2014 > Mart - Tartılma Korkusu > Aziz Okuyucu
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Aziz Okuyucu
Altınoluk
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 001

Mart 1986’dan Mart 2014’e 28 yıllık yürüyüş: Altınoluk bu.

Bir süre Yuvamız eşlik etti Altınoluk’a. Hem anne vardı, içinde, hem çocuk. Sonra Yuvamız ikiye ayrıldı, Şebnem ve Altınçocuk doğdu.

28 yılda 28 cilt eser hediye etti Altınoluk, okuyucularına.

Şöyle hem Altınoluk, hem hediye kitap ciltlerini yan yana dizdiğinizde hacimli bir kütüphane oluştu.

Allah’a, bizleri kendi yolunda söz söyleme imkanı lutfettiği için sonsuz hamdediyoruz.

Mart cilt başı.

Bu sayımızın kapak dosyasında “Tartılma Korkusu” var.

Bütün imtihanlar zordur.

İnsana heyecan verir, tedirginlik verir.

Ama dünyevi imtihanların genellikle telafisi mümkündür.

Zor imtihan, ahiret imtihanıdır.

Hayat dosyasıyla gitmek ve hesaba çekilmek. Geri dönüş yok, telafi yok, artı-eksi ne çıkmışsa. Gereği düşünülecek ve hüküm verilecek.

Onun için baştan, iyi bir hayat dosyası hazırlamak gerekiyor.

Yalnız bir problem var:

Dünya hayatındaki imtihanlar çok daha müşahhas, çok daha yakın mesafeli, neticesi kısa sürede görülen imtihanlar. Onun için tedirginliği de daha diri, daha etkili, daha insanı hizaya sokan nitelikte.

Ahiret sınavı ise, çok daha mücerret, çok daha ötelerde, çok daha uzun sürede, dolayısıyla insanın acil gündemini etkilemekten daha uzak.

Ama dünya imtihanları kaybedildiğinde etkisi daha sınırlı, daha kolay başedilebilir cinsten olduğu halde, ahiret imtihanını kaybetmek, ebediyyet ölçüsünde kayıplar ihtiva ediyor.

Ahireti kaybeden neyi kazanmış olabilir ki?

Ahirette yüzü kara çıkanın yüzünü ne ağartabilir ki?

Onun için insanoğlu dünyada ne kadar uyarılsa yeri.

Onun için Halik Teala, binlerce uyarıcı göndermiş insanoğlu dünyaya gönderildiğinden bu zamana kadar.

Bizler, Allah Rasulü (s.a.v.)’nün ikazlarını çoğaltan sesleriz. Kendi yüreklerimize yönelik olarak çoğaltan, insanlığın yüreğine yönelik olarak çoğaltan.

“Tartılma korkusu” iyidir.

Hayatına “diyet disiplini” getiren kişinin tartılma korkusu, ona sıhhatli bir hayatın yolunu açar.

Hayatını “Ahirette tartılma korkusu” hassasiyetiyle sürdürenlerin ise, ahiret hayatı Cennete dönüşür.

Onun için ilahi kelamın ikazlarına kulak vermeli ve “hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekme” şuuru içinde, terazinin hangi kefesine ne konacağını şimdiden önemsemeli.

Ne ekersek onu biçeceğiz.

Önden gönderdiklerimiz karşımıza çıkacak.

Altınoluk nice yıllara yürüsün Rabbimizin lütfu keremiyle.

Altınoluk’un ikazları yüreklerimizde yankılansın inşaallah. Daha nice çocuklar büyüsün Altınçocuk’la, nice ailelere güzellikler taşınsın Şebnem’le...

Sizleri Altınoluk’la başbaşa bırakıyor, saygılar sunuyoruz. Allah’a emanet olunuz.