> 2007 > Ocak - Pişmek ve Yanmak Davası > Dünya Bizi Bekliyor
Pişmek ve Yanmak Davası
251.jpg
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Dünya Bizi Bekliyor
Bünyamin Çil
2007 - Ocak, Sayı: 251, Sayfa: 052

İBS (İstanbul Uluslararası Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği) çalışanları ve gönüllüleri, sizlerden aldığı aşkla Açe’ye Orta Asya’ya, Kafkaslara, Kırım’a, Rusya’ya, Balkanlara, Pakistan’a, Nijer’e, Senegal’e ve Güney Amerika’ya kadar dünyanın yedi iklimine doğru bu kurbanda da yine yollara düştü. Her gittiğimiz yerde ihtiyaç sahibi sayısız muzdarip ve yaralı gönüllerden aldığımız mesaj aynı:

“Dünyanın her yerinde nice garibler, fakirler, hastalar ve bir lokma bulamayan aç ve açıktaki mahrumlar, muhtaçlar, kendilerine kucak açacak yardımsever gönülleri bekliyor! Sizleri bekliyor!”

Bu mesajları ulaştırmak için dolaştığımız Bandırma, Denizli, Kayseri, Nevşehir, Adana, Osmaniye, Urfa, Maraş… ve diğer şehirleriyle bu yardım seferberliğine cevap veren bütün Anadolu’muza teşekkür ediyoruz. Değerli yardımsever gönül dostlarına dünyanın her köşesinden dualar var. Bu da sizlere olduğu kadar bizlere de bambaşka heyecan veriyor. Böylece derneğimiz, bu kurbanda da garip ve kimsesiz kardeşlerimize bağışlarınızla şefkat pınarı olmaya devam ediyor.

İfade etmeliyiz ki, bizlere bu aşkı sizler verdiniz. Anadolu’ya yaptığımız seyahatlerimizde muhtaç kardeşlerimize yapılacak yardımlar hususunda şâhid olduğumuz güzellikleri, kelimelere dökmek mümkün değil. Fakat yine de bazılarına temas etmeden geçemeyeceğim:

Denizli’de bir grup genç kardeşimiz IBS’in dünya çapındaki faaliyetlerini duyunca büyük bir heyecanla bize ulaştılar. Kalbleri televizyonlarda seyredip de yardım için ulaşamadıkları Afrika’nın garip ve muhtaç insanlarına yardım coşkusuyla atıyordu. Bu gençlerimiz:

“–Bizim maddî imkânımız kısıtlı ama arkadaşlar olarak aramızda 10’ar 20’şer YTL toplayıp Afrika’da kurban kestirebilir miyiz?” diye sordular. Onlara ne diyebilirdik ki?

Hüdâyî Kız Kur’ân Kursu’nda talebeler sınıfça harçlıklarını birleştirip dünyadaki muhtaç kardeşlerimiz için kurban kestirmek üzere seferber oldu.

Böyle pek çok hadise yaşadık. Bu hâdiseler, IBS olarak bizi hem duygulandırdı hem de nasıl bir mes’ûliyet içinde olduğumuzu tekrar tekrar hissettirdi.

Anadolu ziyaretlerinde, dünden bugüne büyüklerimizin hizmetlerin temellerini nasıl bin bir zorluklarla attıkları, Allâh’ın rızâsını kazanmak için nelerden fedakârlık ettikleri, daima gündemlerimizi doldurdu. Sadece mal ile değil bedeniyle de insanlığın hizmeti için nasıl bir merhamet seferberliği yaşandığı muhabbetlerimizin temelini oluşturdu. Öyle ki;

Azerbaycan’ın çamurlu yollarında yürüyerek dağ başında 14-15 yaşlarında bir taze filizin açtığı irfan yuvasının nasıl gözyaşlarıyla sulandığını,

Orta Asya’nın pistleri tarla olan, soğuk bekleme salonlu hava alanlarında sandalyeler üzerinde gecikme yapan uçak beklenirken nasıl sabahlandığını,

Arnavutluk’ta silâh sesleri arasında garip bir köyde hoca hanımlık yapan bir kızın nasıl gönlünün alındığını,

Uzak memleketlerden gelen yoksul bir talebeye nasıl baba olunduğunu,

Kosova dağlarında Sırpların zulmünden kaçan bir annenin, bebek bezine kadar bütün ihtiyaçlarının giderildiğini görünce nasıl hıçkırıklara boğulduğunu Anadolu’muzun gezip dolaştığımız her yerinde şefkatli gönüllerle paylaştık. O merhametli yürekler, elinde avucunda ne varsa Allah rızâsı için seferber ettiler.

Hâsılı âhiret bineği olacak bu kurbanlarımız kimbilir, nerede, hangi yetimin ve muhtacın duâsıyla tâ Arş-ı Âlâ’ya ulaşacak.

Bu yıl, vefâkâr dernek çalışanlarımızı, bu duygularla bütün dünyaya Ahmet Yesevî erenleri misâli uğurladık. Muhakkak çok zorluklar çekilecek. Ama sizlerin duaları ve yürekleri onlarla beraber olacağı için bu sıkıntılar hep aşılacaktır inşallah. Biz de nasib olursa Brezilya’lı Ahmet GARCIA Bey’le Güney Amerika’da olacağız ve sizlere diğer ülkelerdeki kardeşlerimizle beraber o diyarların teşekkür ve selâmlarıyla döneceğiz.