Pişmek ve Yanmak Davası
251.jpg
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Gönül Sözü
Dr. Rıfat Araz
2007 - Ocak, Sayı: 251, Sayfa: 025

Yâ Rab, aşkın aldı beni;

Gurbet ele saldı beni.

Can, ihlâsla andı seni;

Senden geldi, sana döndü!..

Bildim, budur takvâ yolu;

İçim, umut dolu dolu…

Bir dergâhtan aldım eli;

Gönül gözüm bana döndü!..

Her katrede hilkâtin var;

Hikmetin var, kudretin var!..

Bende eşsiz ziynetin var;

Ten, eridi cana döndü!..

Tâ elest’te, seni bildim;

Maksat ile mânâ buldum!..

Bu hicrânla öze doldum;

Bağrım yandı, kana döndü!..

Seni söyler varın hâli;

Tesbih okur sevgi dili!..

Zaman, geçti kaç menzili?

Ömür güne, ana döndü!..

Yâ Rab, sensin ezel yazım;

Nefes nefes arttı hazzım…

Sana gelen her niyâzım;

Böyle hüsn-i zana döndü!..