Öyle Bir Zaman Gelecek ki...
230.jpg
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Kitap - Dergi
Halil İbrahim Kurucan
2005 - Nisan, Sayı: 230, Sayfa: 046

Keşkül

Keşkül sûfî gelenek ve hayat üç ayda bir yayınlanan kültür, sanat ve tasavvuf dergisinin adı.

Keşkül tasavvuf ıstılahında gezgin dervişlerin boyunlarına asarak kullandıkları bir kap olarak tarif olunur ve fakirliğin adeta bir sembolüdür. Derviş bununla halktan alarak fakirlerin ve muhtaçların ihtiyaçlarını gidermiş ve aynı zamanda kendisinin aciz ve zayıf bir kul olduğunun bilincine varmanın bir yolu olarak onu kullanmıştır.

Tasavvufi gelenek ve hayata dair yazıların yayınlandığı Keşkül Dergisi zengin bir muhteva ve sahalarında söz sahibi yazar kadrosuna sahip. Dergide klasik tasavvuf yazıları yanında röportajlar, müzik, kitap tanıtımı ve sinema üzerine kaleme alınmış yazılar yer alıyor.

Şu ana kadar üç sayısı yayınlandı. İlk sayısında Mevlana Celaleddin Rumi’yi bütün yönleriyle ele alan dergi, ikinci sayısında tasavvufi gelenekte önemli bir yer tutan aşk konusunu gündemine aldı. Son sayısında ise batı konusu tasavvufla ilişkisi bakımından yazılara konu olmuş. Bu sayıda hemen dikkati çeken yazılar şunlar: Michel Chodkiewicz Tasavvufun Batı Tarafından Kabulü, Ali Köse Avrupalıların Mistik İslamla Tanışmaları, Rabia Chistine Brodbeck O Gizli Bir Hazinedir, Pablo Beneito İstanbul Sufileri, Nurullah Koltaş Batıda Tradisyonalizm, İbrahim Kalın Amerika'da Tasavvuf, Yusuf Yavuzyılmaz 11 Eylül Sonrası Batı'da İslam Algısı, Shems Friedlander Dervişlerin Bahçesi. Ayrıca Mahmut Erol Kılıç ile yapılan röportaj; Tasavvuf Doktrini güçlü ve Canlıdır başlığıyla okuyucuya sunulmuş.

İrtibat Adresi: Hasan Halife mah. Öksüzce Hatip s. No: 15 Fatih / İstanbul. Tel: 212 5314140

Yüzakı

Yüzakı, söz akşamının sabah yıldızı üst başlığı ile yayın hayatına yeni başlayan aylık edebiyat, kültür, sanat, tarih ve toplum dergisinin adı. İlk sayısı geçtiğimiz mart ayında yayınlanan derginin genel yayın yönetmenliğini Mahammet Ali Eşmeli, yazı işleri müdürlüğünü Murat Çeri yapıyor.

Dergi yedi ayrı bölümde yer alan yazılardan oluşuyor. Bunlar, edebiyat, dosya, tarih, karakter, toplum, kültür- sanat ve mizah bölümleri. Edebiyat bölümünde, Muhammet Ali Eşmeli’nin kök aşısı ve Bekir Sıtkı Erdoğan’ın şiir sultan yazıları, dosya bölümünde, Yavuz Bülent Bakiler ile dil ve kültür üzerine yapılmış röportaj, karakter bölümünde Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin üstün karakter, Kadir Mısıroğlu’nun öğüt ve rehber ihtiyacı, tarih bölümünde Çanakkale harbinde tutulan günlükten notlar, toplum bölümünde Prof. Dr. E. Nazif Gürdoğan’ın savaş alanı değil sevgi alanı,kültür sanat bölümünde de Prof. Dr. M. Zeki Kuşoğlu ile sanat ve dil üzerine yapılan röportaj hemen dikkati çekiyor. Dergi edebiyat dergisi olması hasebiyle her bölümde yayınlanan şiirlerle meraklısına şiir ziyafeti sunuyor. Üstadların şiirleri yanında yeni kalemlere de yer verilmesi hemen dikkati çekiyor. Mehmet Akif Ersoy, Abdurrahim Karakoç, Mustafa Tahralı, Mehmed Aslan, Yunus Emre, Muhammet Ali Eşmeli, Ekrem Kaftan, Olcay Yazıcı gibi geniş yelpazeli şairlerin şiirleri meraklılarına ziyafet sunuyor.

80 sayfalık hacmi, kuşe kağıda baskısı ile alanında söz sahibi olmasını beklediğimiz Yüzakı’na hoş geldin diyor ve yayın hayatında başarılar diliyoruz.

İrtibat adresi: Selamiali mah. Teyyareci Muammer sok. No: 10 kat: 2 D. 3 Üsküdar / İstanbul. Tel: 216 5324444

Marifet Yayınlarından

Ziya Nur Aksun Kitapları

Marifet Yayınları, tarihçi Ziya Nur Aksun için bir armağan kitap yayınladı. 1976 yılında geçirdiği felç yüzünden konuşma ve yazma yeteneğini önemli ölçüde kaybeden Aksun’a adanan kitap Dr. Necmettin Turinay, M. Nuri Yardım ve Ömer Ziya Belviranlı tarafından hazırlanmış.
Kitapta şu kişilerin Aksun’u anlatan yazılar var:

Ömer Ziya Belviranlı, Abdullah Uçman, Ahmet İyioldu, A. Nuri Yüksel, Belma Aksun, Beşir Ayvazoğlu, Cemal Aydın, Dursun Gürlek, Emin Işık, Erdinç Beylem, Fehim Üçışık, Hekimoğlu İsmail, İsmet Demir, İsmet Elbaşı, Mehmed Niyazi, M. Nuri Yardım, Mehmed Şevket Eygi, Mustafa Miyasoğlu, Mustafa Nadir Önay, Necmettin Turinay, Nevzat Köseoğlu, Osman Akkuşak, Özer Revanoğlu, Sadettin Ökten, Sezai Karakoç, Ümit Şimşek, Üstün İnanç, Veli Şirin.

Osmanlı’nın yalan yanlış bilgilerle karalandığı bir dönemde yeniden “Osmanlıyı sevdiren adam” olarak anılan Ziya Nur Aksun kitabı ilginç ayrıntıları ve tarihi şahsiyetlerin hatıralarıyla roman gibi hızla okunabilecek bir kitap.

Bunun yanında Marifet Yayınları Ziya Nur Aksun’un iki kitabını daha yayınlayarak bilge tarihçinin çalışmalarını okuyucuyla buluşturdu.

Bunlardan birincisi “Siyasi ve Sosyal ıdan Mezhebler Tarikatler” isimli çalışma. Kitap ‘İtikatda ve Amelde doğru mezhepler’ ile ‘Gerçek tarikatler’ başlığı altında iki ana bölümden oluşuyor. Son yıllarda bu iki konu etrafında yapılan zihin bulandırıcı faaliyetler ve karmaşa gözönüne alındığında kitap önemli bir konuyu ele alıyor ve bu konular çerçevesinde oluşan istifamlara doğru bilgilerle cevap getiriyor.

İkinci kitap Gayrı Resmi Tarihimiz: Osmanlı Padişahları isimli çalışma. Osmanlı hanedanını yetersiz gören, yer yer aşağılayan tarih anlayışının yanlışlarından yola çıkarak hazırlanmış bir eser. Kitap; bütün Osmanlı padişahlarını ve iktidar yıllarını yer yer objektif Batılı düşünürlerin görüşlerini de sunarak yeniden ele alıyor. Resmi tarihin dikkate almadığı ayrıntılar hakkında bilgiler veriyor. İkinci bölümde ise Bugünkü İslam dünyası hakkında mütalaalar ismini taşıyor. Bu bölümde İslam’ın ilk günlerinden günümüze kadar geçen süre kısaca ele alınıyor ve Osmanlı’nın bu dönemde oynadığı role dikkat çekiliyor.

İsteme adresi: Marifet Yayınları, Yerebatan caddesi, Çatalçeşme sok. Defne han, no: 27 kat. 3. Cağaloğlu- İstanbul. Tel: 0212 526 2270

Sevgi Medeniyeti

Doç. Dr. Raşit Küçük ismi gibi sıcacık, insanın içini ısıtan bir esere imza attı: Sevgi Medeniyeti. Sevgi gibi çok geniş bir alanı kapsayan konuda bir çok eserler ortaya konmuştur bu güne kadar. Sevgi Medeniyeti ise, Kur’an ve Sünnet’i esas alarak, sevgi kavramı ve özellikle Allah sevgisi konusunda bir temel oluşturmak ve genel bir çerçeve çizmek için hazırlanmış. Allah sevgisi kavranılmadan, diğer sevgilerin anlaşılamayacağı ve pratikte de fayda vermeyeceği gerçeği kitabın bütününde dikkate alınmış.

Rağbet Yayınları tarafından basılan kitap, giriş ve ardından gelen üç bölümden oluşuyor. Giriş bölümünde sevgi ile ilgili kelime ve terimlerin açıklamaları ve sevginin tarifleri ele alınmış. Birinci bölüm sevgi duygusunun insandaki duygularla ilişkisi ve İslam alimlerinin konuya bakışları ele alınıyor. İkinci bölümde, Allah’ın kulu sevmesi ve sevdiği kullar ile, kulu sevmesinin tezahürleri üzerinde durulmuş. Üçüncü bölüm ise, Kulda Allah sevgisi, bu sevginin tezahürleri ve Haz. Peygamber’de Allah sevgisi konularını ayrıntılarıyla inceliyor.

İsteme adresi: Rağbet Yayınları, Molla Fenari sok. No: 12 Gülbay Han kat. 2 Cağaloğlu – Eminönü / İstanbul Tel: 212 528 85 19

Haccın Manası

Haccın manası, isminden de anlaşılacağı gibi İslam’ın farzlarından biri olan haccı anlatan bir kitabın adı. Ancak bu kitap klasik manada anladığımız bir hac rehberi değil. Gerçi bir hacı adayının hacla ilgili aklına takılan bütün sorulara cevap bulacağı bir yönü var. Ancak kitabın esas hazırlanma gerekçesi bu değil. Kitap haccın rükünlerinin arkasında yatan gerçek manalarını ele alan, hacı adayını haccın manevi atmosferine hazırlayan ve haccı Allah’a yaklaşmanın yolu olarak nasıl kullanılması gerektiğinin yollarını gösteren bir çalışma.

Kitabı Prof. Dr. Ali Bakkal hazırlamış. Bakkal muhtelif zamanlarda hacı adaylarına hac seminerleri veren, hac kafilelerine başkanlık eden bir hocaefendi. Bu bakımdan bu görevleri sırasında bir şeyleri eksik bıraktığı hissine kapılarak bu eseri hazırlamış. Bu yönüyle kitap pratik yönü de olan bir çalışma.

252 sayfadan oluşan hac rükünlerinin manalarının tek tek anlatıldığı bölümler yanında ‘hacı’ olma bahtiyarlığına ermiş olan mü’minlere önemli tembihlerin yer aldığı hac sonrası bölümüyle okunmayı hak eden bir çalışma..

İsteme adresi: Rağbet Yayınları, Molla Fenari sok. No: 12 Gülbay Han, kat. 2 Cağaloğlu / İstanbul. Tel: 212 5288519