> 2003 > Ekim - Durdum Divânına > Dr. Ali Kemal Belviranlı da Dar-ı Beka'ya göçtü
Durdum Divânına
212.jpg
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Dr. Ali Kemal Belviranlı da Dar-ı Beka'ya göçtü
Altınoluk
2003 - Ekim, Sayı: 212, Sayfa: 041

r. Ali Kemal Belviranlı 14 Eylül’de Konya’da vefat etti. Ali Kemal Bey münevver bir insandı. Kültür adamıydı. Hayatı İslamî ilimlerin ve İslamî sanatların her alanıyla ilgilenmek, yazılar yazmak ve gençleri yetiştirmekle geçti.

1923’de Konya’da doğdu. 11 yaşında hafızlığını tamamladı. Özel olarak İslami ilimler, arapça, farsça tahsil etti. Lise yıllarında Ali Ulvi Kurucu Bey ve Nuri Pişkin Bey’le Kapu Camii’nde mukabeleler okudu. 1949’da İstanbul Ünversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Öğrencilik yıllarından itibaren Osmanlının yetiştirdiği devrin çok değerli İslam alimleri, musikişinasları ve mütefekkir zevatı ile temasları, dostlukları oldu. Bunlardan bir kısmının isimlerini şöyle verebiliriz; M. Sami Ramazanoğlu, Hasîb Efendi, Abdülaziz Bekkîne, Ahmed Tahir Efendi, Kenan Rifaî, M. Zahid Kotku, Ömer Nasuhi Bilmen, Bekir Hâki, Ali Yekta, A. Şeref Güzelyazıcı, H. Basri Çantay, Cemal Öğüt, Hüsrev Efendi gibi İslâm âlimleri, Ali Fuad Başgil, Nureddin Topçu, Necip Fâzıl, İbnulemin Mahmud Kemâl İnal, Eşref Edip, Ebul ülâ Mârdinî, Mükrîmin Halil Yinanç, Mümtaz Turhan, Osman Turan, Mesud Bey, Osman Yüksel Serdengeçti, Mahir İz, Fuad Şemsi Bey, A. Nihat Tarlan, Said Çekmegil, gibi mütefekkir ve edibler, Varnalı Hamdi Efendi, Necati Efendi, Enderunlu İsmali Efendi, Ali Üsküdarlı, Gönenli Mehmed Efendi, Abdurrahman Gürses, Mahmud Kuşçulu, Sadeddin Kaynak, Mecid Sesigür gibi kurrâ ve musıkî üstadları, Hamid Aytaç, Halim Özyazıcı gibi hat üstadları ile Bursalı Emin Peynirci, Bandırmalı Ali Öztaylan ve Ömer Kirazoğlu, Sabahaddin Zaim, Nevzat Yalçıntaş, Dr. Asım Taşer ve Dr. Süleyman Yalçın vs. gibi gönül dostları...

Yani Ali Kemal Belviranlı Bey’e Osmanlı’nın son mümtaz insanlarının yetiştiği bir ehli gayret diyebiliriz.

1952-53 yıllarında 24 sayılık İslam’ın Nuru adlı aylık seviyeli bir dergi çıkardı. Yukarıdaki zevatın bir çoğu yazıları ve şiirleriyle İslam’ın Nuru’na katkıda bulundular. Hasan Basri Çantay’ın mealinin redaksiyonu ve tashihini yaptıktan sonra Konya’da hekimlik mesleğini sürdürdü. Burada İmam Hatip ve Yüksek İslam Enstitüsü öğrencileriyle Osmanlıca ve musikî çalışmaları yaptı. Aydın Fikirler Kulübü’nü kurarak fikir ve sanat faaliyetlerini düzenli olarak devam ettirdi. 1967 yılından sonra 6 yıl Londra’da kalarak mesleki çalışmalar yaptı ve ulaslararası İslamî teşkilatların içinde aktif görevler aldı.

ESERLERİ

1961 yılında yayınladığı İslam Prensipleri kitabıyla ilmihal bilgilerini sorulu cevaplı olarak herkesin anlayacağı bir üslupla neşretti. Kuran eğitimiyle ilgili olarak Kur’an Rehberi ve Tecvîd isimli öğretici kitaplar yazdı. Sanatla ilgili oarak Aruz ve Âhenk, Musikî Rehberi, Cönk, isimli kitapları bulunuyor. Ali Ulvi Kurucu Bey’in Gümüş Tül ve Alevler isimli eserini şiirlerini toplayarak kitap haline getirdi. Kadîm kültürümüzle gençlerimizin irtibatının kesilmemesi için 4 kitaptan oluşan Osmanlıca Öğrenme Dizisini yazdı. Bu dizi Osmanlıca yazı ve okuma öğrenimini kolaylaştıracak gayret erbabını teşvik edecek bir çalışmaydı. Hintli Mücahit Mevlânâ Ebul Kelâm Azâd’ın Ölümsüz Müdafa eserini tercüme etti. Ayrıca Dr. Ali Kemal Belviranlı Bey’in Seyahat Rehberi isimli bir çalışması daha bulunuyor.

Son iki ayında rahatsızlığından dolayı yakınlarını tanıyamayacak kadar hafıza problemleri yaşamasına rağmen vefatına kadar günlük Kur’an okumalarını hiç aksatmadı.

Ali Kemal Belviranlı Bey kubbede hoş bir sedâ bırakarak aramızdan ayrıldı. Sevenlerine başsağlığı temenni ediyor merhuma Allah’dan rahmet diliyoruz.