> 2003 > Ekim - Durdum Divânına > Cemaatle Namaz Kılmak
Durdum Divânına
212.jpg
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Cemaatle Namaz Kılmak
Sâdık Dânâ
2003 - Ekim, Sayı: 212, Sayfa: 031

Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:

– Allahü Teâlâ hergün beş vakit namaz kılmağı farz etdi. Ve şartlarına uyarak, her gün beş vakit namaz kılanı cennete koyacağına söz verdi.

Gene buyurdular ki:

– Namaz kılmayanlar kıyâmet günü, Allahü Teâlâ’yı kızgın olarak bulacaklardır.

Hergün beş kerre, Allahü Teâlâ’nın huzurunda olduğuna niyet eden kimsenin kalbi ihlâs ile dolar. Namazda yapılması emrolunan her hareket kalbe ve bedene faideler sağlar.

Camilerde cemaatle namaz kılmak, müslümanların kalblerini birbirine bağlar. Birbirlerinin kardeş olduklarını anlarlar, karşılıklı sevgileri artar, büyükler küçüklere merhamet ederler, küçükler de yaşlılara hörmetli, nezaketli olurlar. Zenginler, fakirlere, kuvvetliler zaiflere yardım ederler. Sağlamlar hastaları camide göremeyince evlerinde ararlar. Ve:

– “Din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allah’dır” hadis-i şerif’indeki müjdeye kavuşmak için adeta yarış ederler.

Osman Zinnûreyn radıyallahu anh buyurur:

– Eğer gönüller manevi pisliklerden temiz olsaydı Kur’an’ın zevkine doyulmazdı.

– Beş vakit namazı vaktinde devam üzere kılana dokuz şey ikram edilir:

– Allah onu sever

– Bedeni sağlam olur

– Melekler onu korur

– Evine bereket iner

– Yüzünde salihler siması olur

– Allahü Teâlâ kalbini yumuşatır

– Sıratı parlak şimşek gibi geçer.

– Onlar için korku ve hüzün yoktur zümresine ilhak eder.

–Allahü Teâlâ onu cehennemden korur.

Resûlü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurur:

Cemaatla kılınan bir namaz, yalnız başına kılınan yirmi yedi namaz gibidir. (Buhârî, Müslim, Tirmizî)

Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını ihya etmiş olur. Sabah namazını cemaatle kılan bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. (Müslim, Buhârî, Salâh)

Kırk gün birinci tekbiri kaçırmadan cemaatle namaz kılan için iki Berât yazılır; biri cehennemden kurtuluş, diğeri nifaktan kurtuluş beratıdır. (Tirmizî, Salah)

Anbese b. Anber’den

Hâris b. Hassan radıyallahu anh evlenmişti. (Hâris sahabelerdendir) O zamanlar evlenen erkeğin günlerce eve çekilip sabah namazına çıkmaması adetti. Arkadaşları kendisine:

– Daha bir gecelik evlisin, niçin namaza çıktın? diye sordular. Hâris b. Hassan radıyallahu anh şöyle cevap verdi:

– Vallahi beni cemaate gitmekten alıkoyan kadın, ne kötü bir kadındır. (Taberânî, Mecmeu’z-Zevâid, Hayatü’s-Sahâbe)

Duâmız

Ya Rab! Bizleri namazlarını dosdoğru kılanlardan eyle! Namazda pek çok sırların gizli olduğu muhakkak, bizleri bu sırlardan haberdar eyle! Îmânımızı, ihlâsımızı, ahlâkımızı, aşkımızı daimi olarak artır ki, huşû üzere ibâdet edebilelim. Senin evvelin yok, âhirin yok, büyüklerin en büyüğüsün. Onun da bir sınırı yok. Merhametlilerin en merhametlisi ve yegane afv edici sensin.Bizler âciz, âsi, zavallı mahlûklarınız. Bizlere merhamet et! Yapmış olduğumuz ve bilmeyerek yapmakta olduğumuz kusurlarımızı bağışla, senden sana iltica ederiz, affına sığınırız.  ¸

Bizler âciz, âsi, zavallı mahluklarınız. Bizlere merhamet et! Yapmış olduğumuz ve bilmeyerek yapmakta olduğumuz kusurlarımızı bağışla, senden sana iltica ederiz, affına sığınırız.