> 2003 > Ekim - Durdum Divânına > Namazı Özledim...
Durdum Divânına
212.jpg
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Namazı Özledim...
Emine Rıza
2003 - Ekim, Sayı: 212, Sayfa: 013

Niyet ettim Allah rızası için namaza

Böylece başlamış  oluyoruz niyaza

Severek sa'y edip yüce mevlamıza

Bütün varlıgımla kılınan namazı özledim

Öyle bir tekbir ki Hakka kavuşturan

Sırat köprüsünden kolay savuşturan

Cennet bahçelerinde  dost ile buluşturan

Kaliteli değerli namazı özledim

Öyle bir tekbir ki divan durduran

Doğrudan Allah’ımın huzuruna vardıran

Nurlara gark edip rızasını bulduran

Kendimden geçercesine kılınan namazı özledim

Fatihayı güzelce okuyan

Mana aleminde sırlar dokuyan

Rabbin hitabını ta özünden duyan

Kabule şayan namazı özledim

Elhamdulillahi rabbil alemin ile  başlayan

Önceden kovulmuş şeytanı taşlayan

Göz yaşları ile  cigerini haşlayan

Aşk  ile kılınan namazı özledim

Din gününde malikin huzurunda

Ondan başka sığınak yok o anda

Mahşer günü hak divanında

Kurtaracak namazı özledim

Ayetleri tane tane okunan

Manaları özümüzde dokunan

Bütün yasaklardan sakınan

Ta özden kılınan namazı özledim

Rükuunda mütevazi olmayı

Secdelerde yüce Rabbi bulmayı

Hak  katında  nurlara dalmayı

Arşı alaya  erdiren  namazı özledim

Tahiyyatı okur iken miracda olmalı

Orada Allah’ımın selamını almalı

Salavat ile Rasulümü bulmalı

Bu anları yaşatan namazı özledim

Rasulümün ümmetliğini hatırlatan

Onun yakınlığını özünde tadan

Bereketimiz  İbrahim atadan

Feyizlerle kılınan namazı özledim

Selamdan önce dua okur iken

Olmalı vücudun diken diken

Melaikelere selam verir iken

Rabbimin yakınlığını hissettiren  namazı özledim

Rasulüm ruku ile  secde ile sabah ederdi

Ümmeti İslama dua  etmek  idi onun derdi

Her an yüce  Rabbinden ümmetini dilerdi

Ümmetlik hissini uyandıran namazı özledim

Namazda hazreti Ali’nin yüzü sararırdı

Rabbin huzuruna derin  haz ile varırdı

Kendinden geçer hakka doğru yürürdü

Hakkın huzuruna vardıran namazı özledim

Sahabenin ayağı kan kıran olmuştu

Tabibler onu asla bayamamıştı

Namaza durunca ayağı kesilmişti

Beden burada ruh hakda olan  namazı özledim

Namazım ihsan makamında olmalı

Namazda hazreti Ali gibi benzim solmalı

Bedenim  dünyada ruhum mevlada olmalı

İhlas ile kılınan namazı özledim

Gerçi bizler kılıyoruz beş vaktimizi

Ekliyoruz ona sünnet ve nafilemizi

Gaflet  tedirginlik bırakmıyor peşimizi

Huzur ile kılınan namazı özledim

Kabre vardığımızda boş vaktimiz çoktur

Ancak  orada namaz kılmak yoktur

Namazın hasreti içimizde bir oktur

O an gelmeden kılınan namazı özledim