Din'in Neresindeyiz?
194.jpg
Makale Tavsiye EtMakale Yazdır

Şiraze
Çağrı Çağlayan
2002 - Nisan, Sayı: 194, Sayfa: 041

Dilde gam var şimdilik lûtfeyle gelme ey sürur
Olamaz bir hanede mihman mihman üstüne
Rasih

Tutuşalım, Dostça

"Bir ülkede düşünce özgürlüğü, kurulu düzeni kınamayı, eleştirmeyi, mahkum etmeyi, devlet gibi düşünmeme özgürlüğünü içermiyor, onu yalnızca övmeyi öngörüyorsa, orada bağnazlık kaçınılmaz sonuçtur." (syf 48)

"Türkiye'nin temel derdinin birbirini dinlemeden yargılamaktan kaynaklandığına inanıyorum. O yüzden bence ilkin en uçlarda yer alanları bile dalaşmadan, sövüşmeden konuşmayı/tartışmayı özendiren, diyalog ilkesini yaşama geçiren barışçıl tekniğin adı olmalıdır hukuk: düşünceyi yasaklayan zorbalığın değil. "Bir insan gibi tek ve hür/ Ve bir orman gibi kardeşçesine" yaşamanın gizi burada saklıdır.

İnsanız. Ellerimiz var. Tutuşalım. Dostça. Dillerimiz var. Konuşalım. İnsanca. Kalemlerimiz var. Yazalım,yazışalım, eleştirelim. Uygarca. Ellerimiz yumruk olmasın. Dillerimiz sövmesin. Vuruşmayalım, dalaşmayalım, sövüşmeyelim. Cepheleşmeyelim. Savaş üretmeyelim. Görüşelim; çözümler ve barış üretelim." (syf 394)

Sami Selçuk, Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne

"Şimdi" Değerlidir

"Beşer ki, her şeyi düşündü,"Zaman hiç de değerli bir şey değildir., çünkü o bir illüzyondur. Sizin değerli olarak algıladığınız şey zaman değil, zamanın dışındaki tek noktadır: Şimdi. O gerçekten değerlidir. Siz zaman -geçmiş ve gelecek- üzerinde ne kadar çok odaklanırsanız, Şimdi'yi, var olan en değerli şeyi de o kadar çok kaçırırsınız.

Şimdi neden en değerli şeydir? Birincisi, çünkü o tek şeydir. O var olan her şeydir. Ebedi şimdiki an, içinde tüm yaşamımızın geliştiği yerdir, o değişmez tek etkendir. Yaşam şimdidir. Yaşamınızın şimdi olmadığı bir zaman asla olmamıştır ve olmayacaktır. İkincisi, Şimdi sizi zihnin sınırlarının ötesine götürebilecek tek noktadır. O sizin sonsuz ve form'suz Var'lık alemine tek giriş noktanızdır.

Eckhart Tolle, Şimdi'nin Gücü (syf 69)

Saadeti Arayanlar

"... bence saadet kat'iyen mütebeddil değil ve muayyendir. Daha doğrusu ben "Meşgul olmak, mes'ut olmaktır." diyen İngiliz Şairi Gray'in fikrindeyim. Saadeti arayanlar, ararken birçok gevezelikler yapanlar, tayf-ı mevhum-i saadetin arkasında koşanlar hep, hep tembellerdir.

Eğer mes'ut değilseniz, size yalnız meşguliyeti tavsiye edeceğim. Meşguliyet sizi iki adamlıktan çıkaracak, bir adam yapacak, ufkun öte tarafındaki gözlerinizi muhitinize çevirecek, hatta fakirseniz sizi zengin edecek, zayıfsanız kuvvet verecek, mustaripseniz müsterih edecek."

Ömer Seyfettin, Makaleler (syf 53)

NEFES

Aç gözün bu nevm-i gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan
Azrailin kasdı canadır inan
Uyan uykusu çok gözlerim, uyan!

Seherde uyanır bu cümle kuşlar
Kendi dilleriyle tesbihe başlar
Tevhid eder dağlar, taşlar, ağaçlar,
Uyan uykusu çok gözlerim, uyan!

Bu dünya fânidir sakın aldanma
Mağrur olup tac u tahta dayanma
Yedi iklim benim deyü güvenme
Uyan uykusu çok gözlerim, uyan!

Benim Murat kulun, suçumu affet
Cürmümü bağışla günahım ref'et
Hazretin sancağı dibinde haşr'et
Uyan uykusu çok gözlerim, uyan!

Muradî (3. Murad)