"Sami Büyükkaynak" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 8
Gösterilen makaleler: 1 ile 8 arası
Fesad Zamanında Sünnete Sarılmak - Sami Büyükkaynak
İslam’da, ibadet, yaşayış ve inanış kaidelerini belirleyen iki ana kaynak vardır. Bunlardan birincisi Allah’ın kitabı olan Kuran-ı Kerim, diğeri de Rasulullah(s.a.v.) Efendimizin sünnetidir. Bu iki kaynak bir arada değerlendirilmediği zaman, İslam kaideleri tam olarak anlaşılmadığı gibi, onların yaşanması da mümkün değildir. Bunun için birçok ay.....
2010 - Nisan, Sayı: 290, Sayfa: 016
Gönlü İbadet ile Yoğurmak - Sami Büyükkaynak
Allah (c.c.) Kıyamet Suresi’nin 36. ayeti kerimesinde “insan başıboş bırakılacağını mı zannetmektedir?’’ diye tüm insanlığa bir soru sormaktadır. Bu soru, insanoğlunun fıtratında “özgürce yaşama, bağımlı olmama’’ hasletinin olduğunu beyan eder. Bu haslet, Yüce Yaratan’a karşı sorumluluk noktasında tökezlemeleri, karşı çıkışları beraberinde getir.....
2009 - Aralik, Sayı: 286, Sayfa: 014
Nefis Muhasebesi Cetveli - Sami Büyükkaynak
İnsan hayatı, İslam’la müşerref olduğu zaman bir anlam ifade etmektedir. “İslam ol, kurtul, selamette ol” düsturu, bu gerçekliği dile getirmektedir. Selamette olmak halinin iki yönü vardır. Birincisi, selametin dünyevi yönüdür. Dünyevi açıdan kurtuluş yani selamet, insanın elinden, dilinden, gözünden vesair azalarından ötekine .....
2007 - Agustos, Sayı: 258, Sayfa: 014
Peygamber Sevgisi - Sami Büyükkaynak
Mevlana (r.aleyh), peygamberleri İsrafil’e benzeterek, onların ölü ruhları dirilttiğini ifade eder. 1400 küsur sene önce Mekke’nin, Medine’nin ölü ruhlarına can vererek, onları yeniden inşa eden Hz.Peygamber, bugün aynı heyecan ve azimle insanlığın ölmüş ruhlarına can vermeye, onları diriltmeye devam etmektedir. Aynı gençlik ve.....
2006 - Nisan, Sayı: 242, Sayfa: 043
İhlassızlık - Sami Büyükkaynak
Müslümanların kendi iç dünyalarında halletmeleri gereken sorunlar var. Bu sorunlar, müslümanların ferdî yaşantılarından ziyade, sosyal hayatlarının şekillenmesinde menfi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlar, hayatın İslamîleşmesine de ket vurmaktadır. Bunun için ‘‘Hayatım İslamdır’’ demenin yeterli olmadığı bir gerç.....
2006 - Ocak, Sayı: 239, Sayfa: 023
Sırat-ı Müstakim - Sami Büyükkaynak
Kur’an-ı Kerim’in Ümmü’l-Kitab’ı olan Fatiha Suresi’nde Yüce Yaratıcı(c.c.) bize bir dua öğretmektedir. Bu dua insanoğlunun, hayatın çapraşık, sonu gelmez yollarına karşılık, Sırat-ı müstakime doğru sevk ettirmesi için Allah’a nas&.....
2005 - Ocak, Sayı: 227, Sayfa: 042
Gönül - Sami Büyükkaynak
Gönül, insanın fiillerini, hal, hareket ve tavırlarını kontrol eden ALLAH’ın yarattığı yegane bir mekanizmadır. Kişiyi mümin hale getiren veya kişiyi kafir hale getiren, duygu ve düşüncelerin şekillenmesini tayin eden, insanın özgürce kullandığı en hassas .....
2004 - Ekim, Sayı: 224, Sayfa: 052
Örnek Olmak - Sami Büyükkaynak
Örnek insan olmak, örnek olmayı öncelemek değil, insan olmanın değerlerini yerine getirmeyi gaye olarak seçmek ve bu meyanda yaşamak demektir. Gerçek manada örnek olarak gösterilen insanlar, kendilerinin örnekliği konusunda kimseye hiç bir telkinde bulunmamışlar, hayatlarını kaliteli hale getirdi.....
2004 - Agustos, Sayı: 222, Sayfa: 024