"Mesut Kaya" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 38
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Medine’de Mücavir İstanbul’da Muhacir - Mesut Kaya
-Ayşe Hümeyra Ökten’in Hatıraları- Hatıratlar, sadece yazarlarının hayatını anlatmazlar. Bunun ötesinde, yazarın yaşadığı dönemin siyasi, toplumsal olay ve değişimlerini de yansıtan bir yönü vardır hatıratların. Yani bir yandan bir insanın hayat serencamını okurken, diğer yandan hatıratlar yoluyla tarihi olayları da bunları yaşayan bir insand.....
2011 - Nisan, Sayı: 302, Sayfa: 022
Şimdi Arınma Vakti - Mesut Kaya
Hac, yönelmek demek… Yüce bir mekâna, yani Kâbe’ye yönelmek... İnsanlar için yeryüzünde inşa edilen ilk mabede… Bereketli, kutlu, tüm insanlık için hidayet kaynağı mabede… Müslümanın belki bir ömür, kıble bildiği kutsal mabede bu kez esaslı bir yönelişi söz konusudur. Her namazında, yüzünü döndüğü yöne doğru mutlak bir yürüy.....
2010 - Kasım, Sayı: 297, Sayfa: 014
İslamın Hedeflediği İnsan Karakteri Erdemli İnsanı İnşa - Mesut Kaya
Peygamberimiz (s.a.), yirmi üç yıl gibi kısa bir sürede muhteşem bir inkılap gerçekleştirmiştir. Bu inkılabın esas unsuru hiç kuşkusuz altın bir kuşağın vücuda gelmesiyle tezahür etmiştir. İnsan kânatın göz bebeğidir. İnsan, yani insan-ı kamil.. İşte bu vasıf, Hz. Peygamber’in (s.a.) bizzat kendisi ve yetiştirdiği erdemli insanlarla billurlaşmış.....
2009 - Ekim, Sayı: 284, Sayfa: 020
Merhum Mustafa Kamer Ağabey’in gönül gözüyle tasavvuf Bir Allah Dostuyla Beraber - Mesut Kaya
Peygamber Efendimiz (s.a) yüzlerine bakıldığı zaman Allah’ın hatırlanacağı insanlardan söz ediyor. (İbn Mâce, Kitâbü’z-Zühd, 4) Ayet-i Kerimede de Ümmet-i Muhammed’in özelliklerinden birinin “Yüzlerinde secde izlerinden kaynaklanan bir işaretin bulunması” (Fetih 26/29) olduğu haber veriliyor. Karaman’ın Hacı Ağabey’i, Kamerzade .....
2009 - Mart, Sayı: 277, Sayfa: 044
İlahi Çağrıya Kulak Vermek - Mesut Kaya
Gökte Haber Var Son Peygamber henüz zuhur etmemiş. Ukaz panayırında bir adam konuşuyor. Arap şairlerinden Kus İbn Sâide. Kırmızı bir deve üzerinde. “Ey İnsanlar!” diye sesleniyor. “Toplanın, dinleyin, belleyin. Her yaşayan ölür, her ölen fâni olur. Gelecek olan biri var ki gelmek üzeredir. Gökte haber, yerde alametler var. Allah.....
2008 - Kasim, Sayı: 273, Sayfa: 012
Bugün Cuma - Mesut Kaya
Cuma inananlar için hususi bir gün. Bugünün diğer günlerden bir farklılığı var. En büyük ibadet olan namaz, bu günün öğle vaktinde bir başka şekle bürünür. Öğle namazı bu günde Cuma namazı; yani toplanma, bir araya gelme, birlik olma saati olur. Hatta bu güne bizzat Cuma namazından dolayı bu isim verilmiştir. İslam’dan önce “yevmü’l-ar.....
2008 - Ekim, Sayı: 272, Sayfa: 016
İnci Bir Yıldız Gibi - Mesut Kaya
Nûr suresi 35. ayetin çok zengin anlam ve çağrışımları vardır. Nûr ayeti olarak adlandırılan ayet, çok değişik anlam ve yorumlara, hatta müstakil risalelere konu olmuş. Nasıl “Ayete’l-kürsi” tek başına Allah’ın tevhidî sıfatlarını anlatıyorsa, Nûr ayeti de Allah’ın kâinat üzerindeki tasarrufunu, hakikati gösterme, hidayete eriştirme sıfatlarını .....
2008 - Agustos, Sayı: 270, Sayfa: 020
Bir Kıyamet Sahnesi - Mesut Kaya
Kıyamet, kalkış, diriliş anlamına gelmektedir. Biz inanıyoruz ki, bir gün üzerinde bulunduğumuz şu yeryüzü ve hayatiyetimizi sağlayan şu gök sistemi fevkalade yıkımlar yaşayacak; kâinatın düzeni tamamen bozulacak, bütün canlı varlıklar canlılıklarını yitirecektir. Bu büyük olaydan sonra yepyeni bir solukla, bir kalkış ve diriliş vuku bulacak, sa.....
2008 - Haziran, Sayı: 268, Sayfa: 022
Ufukları Çınlatan Lâhûti Sadâ - Mesut Kaya
İslam’ın kendine özgü şiârları vardır. Bu şiârlar, bir merkez noktada, Allah’ın birliği prensibi etrafında şekillenir; her biri bir bütünün parçasını oluşturur. Biri diğerinden ayrı değildir asla; bir mozaik gibi ahenkli ve revnaklı, hiçbir inanç sisteminde olmadığı kadar sade ve yalındırlar. İç dünyasında fıtratından iz taşıyan her .....
2008 - Nisan, Sayı: 266, Sayfa: 022
Gönül Fakirliği - Mesut Kaya
Toplum olarak her geçen gün gelir seviyemiz daha da artıyor. İnsanımızın hayat standardı günbegün daha çok yükseliyor. Bunun neticesinde harcamalar, tüketim artıyor, daha lüks yaşama eğilimleri yaygınlaşıyor. Lüks arabalar, evler, ev eşyaları başımızı döndürüyor. Alışveriş merkezlerine, caddelere, son yıllarda yapılan evlere, insanların kıyafetl.....
2008 - Subat, Sayı: 264, Sayfa: 015
Sa’yiniz Meşkûr Olsun - Mesut Kaya
Dünya ve ahiret; var oluşun iki farklı boyutu. Birbirinden çok ayrı görünseler de birinin diğerine yakınlığı bir nefesliktir. Birinin adı doğumdur belki, öbürünün adı ölüm; aslında birinden diğerine intikaldir her ikisi de. Birinin ucu hep diğerine çıkar yani; bağımsız değildir biri diğerinden ve uzak değildirler birbirlerine. Dünyayı.....
2008 - Ocak, Sayı: 263, Sayfa: 026
Şehir ve Medeniyet - Mesut Kaya
Bütün ilahi dinler şehirlerde doğmuş, şehirlerde büyüyüp yayılmıştır. Şehirler, ilmin, düşüncenin, sanatın, edebiyatın neşvü nema bulduğu yerlerdir. Öte yandan bütün bu etkinlikler yapılırken, sapmalar, hakikatten uzaklaşmalar da daha çok şehirlerde meydana gelmiştir. İşte bu sebeple bütün Peygamberler şehirli, medeni insanlardır. Hz......
2007 - Kasim, Sayı: 261, Sayfa: 020
Eğitim ve Karakter İnşası - Mesut Kaya
Hem bilgilendirmek, hem karakter oluşturmak! Eğitimde en hayati mesele bu olsa gerektir. Bu sebeple en eski çağlardan günümüze bu mesele üzerinde hep konuşula gelmiştir. Mesela, Sokrates’e: “Neden hep gençlerle ülfet ediyorsun?” diye sormuşlar. “Ben at terbiyecisi, seyislerin yaptığını yapıyorum” diye ceva.....
2007 - Ekim, Sayı: 260, Sayfa: 015
İslam Medeniyetinin Ana Rahmi Cami - Mesut Kaya
Kur’an-ı Kerim’den insanlar için inşa edilen ilk mabedin Mekke’de olduğunu öğreniyoruz. (Al-i İmran 3/96) Demek ki ilk mabet Mekke’de, insanlığın atası olan ta Hz. Adem döneminde inşa edilmiştir.(Bkz: M. Hamidullah, İslam Peygamberi, II/819) Zira o Rabbinden aldığı kimi kelimelerle O’na kulluğu öğrenmiş; ye.....
2007 - Eylul, Sayı: 259, Sayfa: 044
Rabbinden Bir Nur Üzere Olan - Mesut Kaya
Müslüman olmak, insanın bu dünyada sahip olabileceği en büyük mazhariyettir. Zira Yüce Yaratıcı’nın ilâhi dinler geleneğine eklediği en son halkadır İslam. Son Evrensel Mesajın mamur ettiği yol, Son Peygamberin açtığı çığırdır. Hz. Muhammed’in(s.a) vahiyle dokunmuş hayat tarzı, insanlığın ulaşabileceği en yüksek kemâl merteb.....
2007 - Agustos, Sayı: 258, Sayfa: 046
1 2 3 Sonraki Sayfa >