"Medet Bala" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 17
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Tasavvuf ve Muhammed Hamidullah - Medet Bala
İsmail Hakkı Akın tarafından Fransızcadan dilimize kazandırılan M. Aziz Lahbabi’nin “İslam Şahsiyetçiliği” adlı eserinde tasavvufun İslam dışı bir kaynaktan geldiği gibi bir iddia mevcuttur. Çevirmen bu iddiaya cevaben, ilmî üslupla güzel bir dipnot ilave etmiştir. Bu cevabına da şöyle.....
2012 - Temmuz, Sayı: 317, Sayfa: 048
Geldiğin Yere Doğru - Medet Bala
Asıl vatan neresi? Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi, yoksa olduğun yer mi? Buna bir tane daha ilave edelim, geldiğin yer mi? Cevabın ne olduğu çok da mühim değil. İnsana yakışan doğduğu, doyduğu, olduğu, olacağı, geldiği ve gideceği yeri unutmamasıdır. Ve nihai yurda hazırlıklı olmalıdır. Dinlenme veya mola yerleri daimi kalış mekânı sanılırsa s.....
2012 - Haziran, Sayı: 316, Sayfa: 024
Açlığın Empatisi - Medet Bala
Eller açılıyor ve uzanıyor. İçine beş gün yetecek bir para konuluyor. Bazıları görmüyor, önündekinin elini ya da kıyafetini tutarak geliyor. Avucuna sıkıştırıveriyorsunuz.  Kadın erkek sıra halinde. Herkes az da olsa bir şeyler alabilmenin mutluluğunda. Siz de verebilmenin. Bunun huzurunu hissediyorsunuz. O his derinleşiyor. Derinleştikçe içiniz.....
2011 - Eylül, Sayı: 307, Sayfa: 012
Kendi İnsanımızı Kaybetmemek - Medet Bala
Renk, dil ve ırk ayrımına karşı büyük mücâdele veren İslâmiyetin Afrika insanı üzerinde çekici bir tesiri olduğu muhakkaktır. Bu yüzden kendisine islâmî dâvet ulaşan Afrika insanları ona tâbi olmakla şereflenmişti. XX. yüzyılın başında üç yüz milyon Afrika nüfusunun %55’ten fazlası Müslüman, ancak on milyon kadarı Hristiyan, kalanı ise mahallî d.....
2011 - Şubat, Sayı: 300, Sayfa: 023
Pakistan:Suyun İçinde Yaşamak - Medet Bala
Beş su anlamına gelen Pencap eyaletinde İndus ve Cenap ırmaklarının taşarak en fazla hasar verdiği bölgedeyiz. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın Pakistanlı kardeşlerimiz için planladığı yardımları dağıtıyoruz. Gıda paketleri ve mutfak seti dağıtımı çok makbule geçiyor. Yaklaşık 5000 (beş bin) aile istifade ediyor. Dağıtımı yerel yetkilileri.....
2010 - Kasım, Sayı: 297, Sayfa: 059
Yesevi’ce Muhabbet - Medet Bala
Ahmet Yesevi, yaşadığı çağdan itibaren Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar Müslümanların yaşadığı bölgelerde en etkili olan,  dinî-tasavvufî hayatın yayılmasında ve gelişmesinde geniş tesirler icra eden ve “Pîr-i Türkistan” diye anılan, Yeseviyye tarikatının kurucusu,  büyük mutasavvıf ve şairdir. Menkıbelere göre, yedi yaşında Hızır’ın de.....
2010 - Nisan, Sayı: 290, Sayfa: 014
Azıksız Çıkma Yola! - Medet Bala
Bir vesile Siyami Hersek Kalp ve Damar Hastanesinin acilinin önündeyiz. Acı bir feryat yürekleri sızlattı. Bütün gözler sesin geldiği tarafa döndü. Herkes meraklı bakışlarını bir kızcağıza dikti. Kıyafetlerinden lise öğrencisi olduğu anlaşılan yavrucağız anlaşılan babasını kaybetmişti. Bu durum hastane önlerinde sıkça karşılaşılan manz.....
2010 - Mart, Sayı: 289, Sayfa: 012
Neyi Kurban Ettin? - Medet Bala
Kurban Türkçemizde teslimiyeti, içtenliği, fedakârlığı, sevgi ve hayranlığı ifade eden en güzel kelimelerden biridir. Mesela, bir fikir ve dava uğruna kendini feda eden kimseye kurban oldu denilir. Bir kaza yada felakette ölenlere de felaketin kurbanları denir. Kurban olmak, kurban gitmek, kurban vermek, kurban etmek deyimleri büyük b.....
2009 - Kasim, Sayı: 285, Sayfa: 022
“Keşke”siz Hayat İnsanın Pişmanlığı - Medet Bala
İnsan, et ve kemikten oluşan biyolojik yapı ile arzu, istek ve duygulardan oluşan psikolojik yapının bütününden ibarettir. Bu bütünün içinde insanın geçmiş hayata ait davranışlarını değerlendirme; kaçırılan fırsatlara pişmanlıklar, elde edilemeyenlere hasret ve özlemler dikkat çekmektedir. İnsanın pişmanlıklarını, hasretlerini ve özlemlerini ifa.....
2009 - Eylul, Sayı: 283, Sayfa: 018
İrade Eğitimi ve Oruç Oruç Terbiye Eder - Medet Bala
İrade, bir hareketin bilerek ve isteyerek yapılmasıdır.  Basit irade hareketleri denilen; bir temayül ve arzudan, kuvvetli bir alakadan veya heyecandan meydana gelen davranışlar bu tarifin içine girmemektedir. Çünkü gerçek irade hareketi iki temayülün karşı karşıya gelerek ruhumuzda çarpışması sonucu oluşur. Bu nedenle irade insanların en büyük .....
2009 - Agustos, Sayı: 282, Sayfa: 018
İstanbul’da Bir Vefa Eri Ebu’l Vefa - Medet Bala
Asıl Adı Mustafa’dır. Lakabı Muslıhiddin, Şiirdeki mahlası Vefa’dır. İbnülvefa yada Ebulvefa da denilmiştir. Konya’da doğmuştur. Bundan dolayı Vefa Konevi de denilmiştir. Doğum tarihi tam olarak tesbit edilemeyen Vefa’nın babası Ahmed Sadri, dedesi Hacı Yahya Efendidir. Neseben ve mesleken Sadreddin-i Konevi’ye nisbet edilir.1.....
2009 - Nisan, Sayı: 278, Sayfa: 054
Ramazan ve Vakıf - Medet Bala
Yokluğun iyice hırpaladığı, ihtiyaçların dağ gibi yığıldığı bir anda imdada yetişmişti Ramazan. Tek çocuğunun önüne o sabah zeytin, peynir, reçel ve yumurta koyabilmişti anne. Biraz burukluk, öte yandan sevinç içini sarmıştı. Kızının okul beslenmesini bu sabah çok güzel hazırlamıştı. Kızı sordu: - Anne biz zengin mi olduk? .....
2008 - Eylul, Sayı: 271, Sayfa: 020
Ramazan’da Merhamet, Hizmet, Vakıf - Medet Bala
İnsanda olması gereken, insanı insan yapan en önemli erdemlerden biri hiç şüphesiz merhamettir. İslam inancının da gereğidir. İslam, kısaca ‘Tazim li emrillah ve’ş-şefekatü ala halkillah’ şeklinde tarif edilir. Allah’ın emirlerine sarılmak ve hürmet etmek; bütün mahlukata şefkat ve merhamet göstermek. Birinc.....
2006 - Ekim, Sayı: 248, Sayfa: 018
Bir Öğretmene Göre Okulun Görevleri - Medet Bala
Yeni eğitim-öğretim yılı başlıyor. Temel soru şu:Okullar öğrencilerine neleri kazandırmalıdır? Okulların amaçları ne olmalıdır? Bu konuda öğretmenler, uzmanlar, ilim ve fikir adamları, siyasiler çoğu zaman görüş bildirmişler, kendilerine göre değerlendirmeler yapmışlardır. Milletler eğitim sistemlerini bu beklentilerine göre oluşturmuşlardır......
2006 - Eylul, Sayı: 247, Sayfa: 018
Hz. Peygamber’e (s.a.v.) Vefa - Medet Bala
Vefa, en basit ifadesiyle sevgiyi sürdürme, sevgi bağlılığı olarak ifade edilir. Vefakâr ise vefası olan, sevgisi geçici olmayan, vefalı anlamına gelmektedir. Bunların zıddı olan kavram ise nankördür ki; kendisine yapılan iyiliğin değerini bilmeyen şeklinde anlaşılır. Vefa; Hz Muhammed (sav)’in isminin yan.....
2006 - Nisan, Sayı: 242, Sayfa: 038
1 2 Sonraki Sayfa >