"Cafer Bekiroğlu" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 24
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Güleryüz, Tatlı Dil, Kuşatıcı Üslup - Cafer Bekiroğlu
Abdullah es-Sâlimî’ye “Allah dostları diğer insanlardan nasıl ayırt edilir?” diye sordular. Şu cevabı verdi: “Tatlı dil, güleryüz, güzel ahlâk, cömertlik, az itiraz, özürleri kabul etmek ve bütün yaratılmışlara kemâl-i şefkatle muamele etmek.” (Rûhu’l-Beyân, Erkam Yay. c. 5. s. 34.) Bu gün Abdullah es-Sâlimî’nin bir cümlede ö.....
2013 - Mayıs, Sayı: 327, Sayfa: 020
Namazda Cep Telefonu Çalarsa - Cafer Bekiroğlu
“Cep telefonum bir gün namazda çalarsa” diye düşündünüz mü? Allah’ın mescidlerinden bir namazgahta, O’nun huzuruna durmuş mü’minler, telefonunuzun sesiyle bulundukları iklimden koparılırsa, bunun vebali ne olur? Genelde insanlara müsamahakar davranan Peygamberimiz, mescidlerin kudsiyetini ihlal edenlere müsâmaha göstermiyor. Ebu Hureyr.....
2011 - Ağustos, Sayı: 306, Sayfa: 039
Gayelerin En Yücesi Aşk-ı İlâhî - Cafer Bekiroğlu
Ey aziz! Bilinmelidir ki Allah dostları şöyle demişlerdir: Aşk muhabbetin nihayeti ve en son noktasıdır. Hakk’ın, dostlarına hidayet ve inayetidir. Aşk, canda ve gönülde nur üstüne nurdur. İlâhî aşk, asla sükûn bulmaz ve bir kararda durmaz. Onun için aşk ateşi âşığı yakmıştır. Ve âşık maddî sebepler üzerine uzun uzadıya düşünmeyi ve ibarelere oy.....
2011 - Ocak, Sayı: 299, Sayfa: 021
4 Kalbi Hastalık ve Tedavisi - Cafer Bekiroğlu
Ey aziz! Bilinmelidir ki Allah dostları şöyle demişlerdir: Kulun kalbine musallat olan ve onu Allah’a ibadetten alıkoyan hastalıkları ondan uzaklaştırmak, mutlaka yapılması gereken pek mühim bir iştir. Ta ki kalp, onlar sebebiyle Mukallib’inden (kalpleri evirip çeviren Allah tealâ) uzaklaşmasın ve O’na dost olmanın manevî neşesiyle dolup .....
2010 - Kasım, Sayı: 297, Sayfa: 050
Ölümün Hakikatine Dair Ne Biliyorsunuz? - Cafer Bekiroğlu
Ölümden ne korkarsın Korkma! Sen hep varsın Ey aziz! Bilinmelidir ki ehl-i hikmet şöyle demişlerdir: Ölümden şu kimseler korkup kaçar ki; ölümün ne olduğunu bilmezler; insan ruhunun nereden geldiğinden ve nereye gideceğinden haberleri olmaz. Yahut öyle zanneder ki bedeni yok olup gidince, kendi özü de yok olup gidecektir. Veya öl.....
2010 - Ekim, Sayı: 296, Sayfa: 009
Kişi Ne Yediğini Bilmeli - Cafer Bekiroğlu
Marifetnâme’den şunu anlıyoruz ki; Bir insanın tabiatı kuru veya rutubetli, sıcak veya soğuktur. Aldığı gıdalar ya kuruluğu ve soğukluğu ya da  sıcaklığı ve rutubeti artırıcı özelliktedir. Bu itibarla bilinçli bir insan kendi mîzâcını tanımalı, aldığı ilaç gıdaların baskın özelliklerini bilmeli ve bütün bunları mevsimleri gözeterek tüketmelidir......
2010 - Eylül, Sayı: 295, Sayfa: 045
Şayet Cennetlik Olursanız - Cafer Bekiroğlu
Marifetname’de mü’minlere manevî âlemlerin vüs’atini düşündürmek üzere arş-ı âlâ, kürsî, cennetin dereceleri ve cehenemin tabakaları anlatılır. Bu cümleden olmak üzere Hazret’in cennet ve nimetlerini tavsif ettiği satırlardan bir kısmını istifadeye sunuyoruz: “Ey azîz! Bilinmelidir ki, cennetliklerin arzu ettiği her nimet, hemen hazırl.....
2010 - Ağustos, Sayı: 294, Sayfa: 027
Özgürlüğe Giden Yol - Cafer Bekiroğlu
Bu yazı dizisinde, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin kıymetli eseri Marifetnâme’den “tadımlık” mahiyetinde seçtiğimiz satırları bulacaksınız. Hazret’in mukaddimedeki buram buram sevgi kokan hamdele-salvelesiyle başladığımız yazı dizisinde iktibas edilenlerin, istifâdeye medâr olacağını ümit ediyoruz.  Çünkü Allah dostlarının sözleri her .....
2010 - Temmuz, Sayı: 293, Sayfa: 041
Hiç Eskimeyen Elbise - Cafer Bekiroğlu
Vaktiyle bir yoksula yeni bir elbise hediye etmişler. O da memnuniyetini şu beyitle ifade etmiş: Güzellikleri eskiyen bir elbise giydirdin bana Övgüler güzelliğinde hulleler giydireceğim sana1 Hiç eskimeyen elbise olur mu, yahut bir elbisenin emsalinden çok daha uzun ömürlü olm.....
2009 - Kasim, Sayı: 285, Sayfa: 025
Oruçla Arkadaş Olmak - Cafer Bekiroğlu
İbadetler içinde orucun farklı bir yeri vardır. Eğer bütün samimiyetimizle “Ey oruç tut beni!” diyebilirseniz; elinizi ayağınızı, gözünüzü muhafaza edip istikametinizi hayra çevirmesine razı olabilirseniz, bu farklılıktan istifade edebilirsiniz. Bir aylık Ramazan ikliminden bir yıla yetecek bereketli anekdotlar devşirebilirsiniz. Belki de, yılla.....
2009 - Eylul, Sayı: 283, Sayfa: 048
Hayat Namazla Güzel - Cafer Bekiroğlu
Cuma vaktinde, namaza dair içime doğan hissiyâtı sizlerle paylaşmaya bir tesbitle başlamak istiyorum: Namaz, belli vakitlerde insanı dünya meşgalesinden çekip alır. Uzuvları tutarak gönlü sahibine rabt etmeyi öğretir. Düşünün, namazda iken “amel-i kesir”de bulunamazsınız. Çünkü o, azalara sinen ihlas nisbetince, kalbi .....
2008 - Ekim, Sayı: 272, Sayfa: 023
O Gözleri Unutamam - Cafer Bekiroğlu
Hazırlık aşamasından nihayetine kadar bazı ibretler seyredip, mukavemet testinden geçtiğimiz umre yolculuğunda olabildiğince alıcılarımı açık tutmaya çalışıyorum. Çünkü, olup biteni dikkatle gözlediğim ölçüde üstlendiğim ağır misyonu memleketime taşıyabilirim. Uçakla seyahat etmek, insana hayata yukarıdan bakma imkanı ver.....
2008 - Agustos, Sayı: 270, Sayfa: 044
Nasibinin Üstünde Adım Yazılı - Cafer Bekiroğlu
Ömrün, nasip aramakla geçtiğini söyleriz; acaba bu doğru mu? Biz uğrun uğrun onu ararken, o da gizliden gizliye bizi takip ediyor olmasın... Sıcak yaz günlerindeyiz. Kahvaltı sofrasında hafif yiyecekler var... “Bismillah” deyip elimi sofraya uzatacağım sırada, mahmur yüzünden gülücükler saçılan oğlum beliriyor karşımda... .....
2007 - Temmuz, Sayı: 257, Sayfa: 055
Kur’ân-ı Kerim’den Sorular - Cafer Bekiroğlu
* "Bilmez misin ki, Allah yerde ve göklerde ne varsa bilir? Bu bilgisi, bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) mevcuttur. Bu (eşya ve olayların bilgisine sahip olmak), Allah için çok kolaydır." (Hac 22/70) * "Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların bir ço.....
2007 - Mart, Sayı: 253, Sayfa: 005
Dört Dörtlük Olmanın Kısayolu - Cafer Bekiroğlu
Yağmurlu bir günün akşamında namaz vaktini beklemek üzere camie sığındım. İsteğim, huzur içinde vakti girecek namazı beklemek ve zamanı en verimli şekilde değerlendirmekti. Doğrusu, insanoğlu mükemmeliyete müştaktır. Belki de onu hakiki manada diriliğe taşıyacak merdivenin basamakları, bu arzuda saklıdır. Bir köşeye oturup, notlar ald.....
2006 - Subat, Sayı: 240, Sayfa: 060
1 2 Sonraki Sayfa >