"Dr.Rıfat Araz" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 77
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Hepsi O'ndan!.. - Dr. Rıfat Araz
Oku, anla, gör âlemi; O değildir, hepsi O’ndan!.. Çözdüm, açtım her müphemi; O değildir, hepsi O’ndan!.. Hayal değil eşya, şekil; Varlığına yokluk delil!.. Arzdan Arş’a her bir âmil; O değildir, hepsi O’nda.....
2014 - Kasım, Sayı: 345, Sayfa: 023
Emaneti Al Gidelim!.. - Dr. Rıfat Araz
Gönül, ne hâl oldu cana? Gel ölmeden öl gidelim!.. Bir hoş sada sal zamana; Sesi, söze çal gidelim!.. Tevhîd sende, aç yüzünü; Hikmetle sar can özünü!.. Kırk makamda tut sözünü; Dört kapıda dol gidelim!.. Nasibimmiş seyre girmek;.....
2014 - Ekim, Sayı: 344, Sayfa: 042
Gel Mevlâ’ya Ver Zamanı!.. - Dr. Rıfat Araz
Geç kaygıyı, istifhamı; Çilende gör, zor zamanı!.. Pişir bu nefs denen hamı; Âyet âyet der zamanı!.. Yol senindir eğri, doğru; Arş’ı aşar bu hoş çağrı!.. Eyyûb kokar her bir ağrı; Aç derdine sar zamanı!.. Seyr-i sülûk sonum, ilkim; Terki terkle oldu farkım.....
2014 - Eylül, Sayı: 343, Sayfa: 008
Sen'den Özge Yârim mi var?.. - Dr. Rıfat Araz
Kadir Mevlâ’m bu âlemde, Sana lâyık varım mı var?.. Edep, erkân, ar, erdemde; Ecir yüklü kârım mı var? Sebep verdin sonuç bende; Hikmetin var her düzende!.. İhlâs kokan bir gülşende, .....
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 051
Gel Ey Nefsim Gel Öze Dön! - Dr. Rıfat Araz
Ömrün günü, ömre durak; Gel ey nefsim gel öze dön!.. Dört kapıdan olma ırak; Gel ey nefsim gel öze dön!.. Tefrit nedir, nedir ifrat? Bu âleme sensin murat!.. Canı tenden eyle âzât; Gel ey nefsim gel öze dön!.. Yûsuf’ta gör edep, arı; Ya’kûb’a sor intizârı.....
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 048
Bir İnce Sır - Dr. Rıfat Araz
Baş koymuşum bu davâya; Can adadım ilk sevdâya!.. Yüreğimi bir Leylâ’ya; Mecnûn gibi yâr eyledin!.. Aczim ile doldum, oldum; Fakrım ile soldum, oldum!.. Kerem eyle şaşıp kaldım; İçim dışım bir eyledin!.......
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 039
Seni İster - Dr. Rıfat Araz
Aşkın odu alsın beni; Ben duyayım bende seni!.. Sorup durdum bu düzeni; Seni ister bu can seni!.. Tende yanıp can bulayım; İkrâr verdim, yol alayım!.. Sana lâyık kul olayım; Seni ister bu can seni!.......
2013 - Aralık, Sayı: 334, Sayfa: 027
Sana Gelmek Ne Güzel - Dr. Rıfat Araz
Nefes verdin, öze saldın yolumu, Hikmet ile Sana gelmek ne güzel!.. Hayat verdin, hoş eyledin ölümü, Rahmet ile Sana gelmek ne güzel!.. Sen’den aldım Arş’ı alan bu âhı; Can sırrına, canda buldum izahı!.. Kadir Mevlâ’m bana göster felâhı;.....
2013 - Eylül, Sayı: 331, Sayfa: 017
Gül Var İçimde - Dr. Rıfat Araz
Ömrümce dinmedi bu cevr ü cefâ; Mecnûn’a yâr olmuş çöl var içimde!.. İhlas mı, irfan mı bu ahde vefâ? Gün olmuş asır var, yıl var içimde!.. Can koydum arz denen bu secdegâha; Hilkatim dil oldu her güzergâha!.. Eğri yol çık.....
2013 - Ağustos, Sayı: 330, Sayfa: 043
Mevlâ'm Neler Eyler... - Dr. Rıfat Araz
Aşk yolunda şirin canı, Versen, Mevlâ’m neler eyler?!.. Süleyman’ca bu devrânı, Sürsen, Mevlâ’m neler eyler?!.. Gel engin ol yüce yerde, Edep saklı bu gevherde!.. Ten mülkünü aşan erde, Sorsan Mevlâ’m neler eyler?!.. .....
2013 - Temmuz, Sayı: 329, Sayfa: 051
De ki; Bana - Dr. Rıfat Araz
Duy, yansa da bu vicdânın; “De ki: ‘Bana Allah yeter!’ Dön, dursa da bu devrânın; “De ki: ‘Bana Allah yeter!’ Dört kapıda  menzil, durak, Gör sendedir yakın, ırak!.. Ölüm müdür tek sığınak? “De ki: ‘Bana Allah yeter!’.....
2013 - Haziran, Sayı: 328, Sayfa: 027
Gönül Hayran Oldu Bugün... - Dr. Rıfat Araz
Nefsi saldı yakasından, Gönül, hayran oldu bugün!.. Sıyrıldı ten hırkasından, Gönül, hayran oldu bugün!.. Gül’e döndü ay yüzünü, Arş’a saldı kalp gözünü!.. Özde bulup Dost izini; Gönül, hayran oldu bugün!.. Hâlde nefes, dilde du’â, Yûsuf kokar bu ar, hayâ!.. Aşk.....
2013 - Nisan, Sayı: 326, Sayfa: 029
O’nu Söyler Döner O’na - Dr. Rıfat Araz
Gönül deryâm derin, duru; O’nu söyler, döner O’na!.. Yoktan vara yaş ve kuru, O’nu söyler döner O’na!.. Dilde sevgi, hâlde barış; Budur aşkla Dost’a varış!.. İki âlem karış karış,.....
2013 - Ocak, Sayı: 323, Sayfa: 025
Geldim Sana - Dr. Rıfat Araz
Senden aldım hoş hevesi; Sende buldum her nefesi!.. Bir sevgide, bin bir sesi; Dil eyleyip geldim sana!.. Sensin yakan aşk varımı; Sensin alan efkârımı!.. Canda ezel kararımı, Hâl eyleyip geldim sana!.......
2012 - Kasım, Sayı: 321, Sayfa: 051
Gel Kesrette Vâhdeti Gör!.. - Dr. Rıfat Araz
Dünya denen billûr köşkte; Dön sınırsız ni’meti gör!.. Baht kurulmuş ezel çarkta; Tefekkür et hikmeti gör!.. Nefs elenir bu elekte; Kul sınanır her dilekte!.. Takvâ yüklü hoş emekte; Bir ilâhî nusreti gör!.......
2012 - Temmuz, Sayı: 317, Sayfa: 021
1 2 3 4 5 6 Sonraki Sayfa >