"Dr.Murat Kaya" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 37
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Âhiret Endişesi - Dr. Murat Kaya
İnsanların kalbinde âhiret endişesi hiçbir zaman eksik olmamalıdır. Kalpten âhiret hesabının çıkması ve sadece dünya hesaplarının düşünülür olması büyük bir kalp hastalığı olarak vasfedilmiştir. Bu tür kalbî hastalıklar tedâvi edilmedikçe insanın felâha ermesi mümkün görünmüyor. .....
2014 - Aralık, Sayı: 346, Sayfa: 028
Allah Korkusu - Dr. Murat Kaya
Yüce Rabbimiz, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’i Müslümanlara en güzel örnek olarak göndermiştir. Ama herkesin bu muhteşem nimetten istifâde edemeyeceğine de işaret buyurmuştur. Efendimiz (s.a.v)’in insanı çok büyük sıkıntılardan kurtaran ve hayâl edemediği nimetlere garkeden bu muazzez örnekliğinden istifâde edebilmek için Allah korkusunun kalbe ye.....
2014 - Ekim, Sayı: 344, Sayfa: 051
Hac ve Umre'de Kul Hakkı - Dr. Murat Kaya
Nerede ve ne zaman olursa olsun kul hakkının çok mühim olduğu ve mü’minlerin bu hususta son derece hassas davranmaları gerektiği mâlumdur. Ama insanlar birazcık meşakkatle karşılaşınca bunu unutabiliyor. Bunun en fazla yaşandığı yer de hac ve umre oluyor. Hâlbuki hac ve umre için girilen ihrâm, mü’minlere tam bir zararsızlık hâli tâlim ediyor. İ.....
2014 - Temmuz, Sayı: 341, Sayfa: 038
Sırât Üzerine Kancalar Asmak - Dr. Murat Kaya
Ebû Hüreyre (r.a) şöyle haber verir: “Bir defasında birtakım insanlar: «‒Yâ Rasûlallah! Kıyamet gününde biz Rabb’imizi görecek miyiz?» diye sordular. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): «‒Önünde hiçbir bulut yokken güneşi görme hususunda itişip kakışarak bir zarar ve sıkışıklı.....
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 024
Sağdan Yaklaşmak - Dr. Murat Kaya
İnsanın kendini aldattığı veya başkası tarafından aldatıldığı yolların başında “sağdan yaklaşmak” gelir. İnsanın nefsi veya şeytan, sağdan yaklaşarak, yapılan işi meşrû gösterir. Hâriçten gelen kötü niyetli insanlar da mağdurlarını çoğu zaman sağdan yaklaşarak aldatırlar. Yaptıkları işin doğru olduğuna dâir sahte deliller üretir veya sağlam deli.....
2014 - Mayıs, Sayı: 339, Sayfa: 018
Bir Emanet Zâyî Oluyor... - Dr. Murat Kaya
Allah Teâlâ’nın biz kullarına tevdî ettiği bir emânet zâyî oluyor ve ona sâhip çıkmazsak hepimiz zarar edeceğiz! O da, diğer güzel hasletler gibi bize ihsân edilen ve korumamız emredilen “emânet”, yani güvenilirlik... Güven duygusu insanların arasından eriyip gidiyor... Ve herkes tedirgin olmaya başlıyor... “Falan yerde emîn, güvenilir.....
2014 - Ocak, Sayı: 335, Sayfa: 038
En Çok Korktuğum - Dr. Murat Kaya
Allah Rasûlü (s.a.) Efendimiz mü’minlere nefislerinden daha yakın olduğu için, ümmetini onlardan daha çok düşünmüştür. Hayatını onların felâhı ve selâmeti için vakfetmiş, dualarını hep onlara yapmış, şefaatini yine onlara ayırmıştır. Kendisinden sonra ümmetinin karşılaşacağı büyük tehlikeler için endişelenmiş ve zaman zaman bunları beyan ederek .....
2013 - Haziran, Sayı: 328, Sayfa: 038
Kalp Kırmamak - Dr. Murat Kaya
İmam Rabbanî Hazretleri şeriat konusundaki hassasiyeti ve din düşmanlarına karşı olan şiddeti ile maruf bir sufidir. Böyle görünmesine rağmen aslında o insana ve insan onuruna büyük değer verir. İnançlı inançsız ayrımı yapmadan insanlara iyi davranılmasını ve kimsenin kalbinin kırılmamasını salık verir. Allah Teâlâ insan kalbini kendine.....
2013 - Mart, Sayı: 325, Sayfa: 016
Tükenmeyen Dostluklara Doğru - Dr. Murat Kaya
Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “İnsanlar kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar.” (Nâziât, 46) “O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Artık insan, kendi kendinin şâhididir. İsterse özü.....
2012 - Ekim, Sayı: 320, Sayfa: 024
Pişmanlık Ateşiyle Yanmamak İçin - Dr. Murat Kaya
Dünyada ve âhirette insanoğlu için en acı azap, herhalde pişmanlık ateşiyle yanıp kavrulmaktır. Zamanında yapmadığı bir işin daha sonra ağır neticesiyle yüz yüze gelince hissettiği nedâmetin acısını bilmeyen yoktur. Telâfîsi ve geri dönüşü olmayan kayıpların pişmanlığı ise çok daha ağır olur. Bu tür acılar yaşamamak için istikbâli düşünmek ve ön.....
2012 - Ağustos, Sayı: 318, Sayfa: 026
Ashâb-ı Kirâm’ın Terâvîh’i Nasıldı? - Dr. Murat Kaya
Hz. Âişe (r. anhâ) şöyle anlatır: “Bir gece Rasûlullah (s.a.) Mescidde teravih namazı kıldı. İnsanlar da ona tâbî olarak namaz kıldı. İkinci gece yine kıldı, o gece ce­maat çoğaldı. Daha sonra üçüncü veya dördüncü gece cemaat toplandı, fakat Rasûlullah (s.a.) mescide çıkmadı. Sa­bah olunca: «–Gece toplandığınızı gör.....
2012 - Temmuz, Sayı: 317, Sayfa: 022
Es’ad Efendi Hazretlerinden:İlerlemenin Yolu Günahları Terketmek - Dr. Murat Kaya
Şuurlu müslümanların zihnini meşgul eden mühim sorulardan biri budur. Ne yapmalı da müslümanları güçlendirmeli ve ileri millet hâline getirmeli? İçine düştüğü sıkıntı ve zulümlerden kurtarmalı? Esaretten hürriyete kavuşturmalı? Tüm bunları kim yapacak ve nasıl yapacak? Uzun zamandır bu sorulara cevaplar aranmış, muhtelif teklifler sunu.....
2012 - Haziran, Sayı: 316, Sayfa: 026
Kötü Alimlerden Sakınmak - Dr. Murat Kaya
Âlim olmak başka, sâlih âlim olmak başkadır. Nice âlimler vardır ki nefislerinin ve şeytanın hilelerinden kurtulamamışlardır. İlmiyle şöhrete kavuşmak ve îtibar görmek isterler. Mal, mülk elde edip yüksek mevkilere gelmenin peşindedirler. Nefsinin bu tür arzularından kurtulamayan bir âlim ise insanlığa en zararlı varlık hâline gelir. R.....
2012 - Ocak, Sayı: 311, Sayfa: 044
Osmanlıda Ramazan Heyecânı - Dr. Murat Kaya
Osmanlı toplumunda, Ramazan gelmeden evvel bütün insanlarda tatlı bir telaş başlar ve hazırlıklar yapılırdı. Komşu ve akrabalar bir araya gelerek imece usûlüyle mevsimine göre erişteler, turşular, konserveler, reçeller yaparlardı. Birçok yörenin kendine has yemekleri iftar ve sahur sofralarını süsler. Bilhassa komşular birbirlerine yem.....
2011 - Ağustos, Sayı: 306, Sayfa: 021
Rasulullah'a Cennette Yakın Olmak İçin - Dr. Murat Kaya
Hz. Âdem’den îtibaren kıyâmete kadar gelecek bütün insanların bir araya toplandığını düşünün… Herkes, o zamana kadar hiç görmediği büyük bir korku, dehşet ve sıkıntı içinde… Sadece bir kişi var ki O’nun dua ve şefaati kabul ediliyor. Bütün insanlar, O kurtarıcının yanına varabilmek için bütün gücüyle gayret sarfediyor. Tıpkı deryanın ortasına dü.....
2011 - Temmuz, Sayı: 305, Sayfa: 052
1 2 3 Sonraki Sayfa >