"Doç. Dr.Kerim Buladı" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 77
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Yeni Yıla Girerken Hayatın Muhasebesini Yapmak - Doç. Dr. Kerim Buladı
Allah Teâlâ hiçbir varlığı ebedî kılmamıştır. Gökyüzü ve yeryüzündeki bütün varlıklar fânidir. İnsanın geçici olan dünyaya gönderilmesinin asıl sebebi, Allah’ı tanımak ve O’na kulluk etmektir. İnsanın ölümlü kılınması ve ona hayatın lütfedilmesi de, güzel amel yapıp yapmadığının ortaya çıkarılması ve sınanması içindir. Bu yüzden insan, bu fani .....
2014 - Aralık, Sayı: 346, Sayfa: 044
Dinde Zorlama Yoktur (Bir Âyetin Yorumu) - Doç. Dr. Kerim Buladı
Allah Teâlâ insanı mükerrem1 olarak yaratmış, onu, akıl, irade ve muhakeme kabiliyeti ile donatmıştır. Bu özelliği sebebiyle mükellef tutulan insandan, fani olarak gönderildiği dünyada ilahî iradenin istediği ve tayin ettiği kurallar çerçevesinde hayatını tanzim etmesi istenmiştir. Hem dünyada hem de âhirette kendisini saadete erdirec.....
2014 - Kasım, Sayı: 345, Sayfa: 042
Kur’ân Bağlamında Mü’min Adam ve Gazze Muhasebesi - Doç. Dr. Kerim Buladı
İsrail’in 7 Temmuz’dan beri bombaladığı ve çağın en gelişmiş silahlarının masum bedenlerinde denendiği Müslüman Gazze halkının ikâmet ettiği bir avuç toprak parçasındaki dramı bilmem dile getirmeye gerek var mı? Zira işlenen katliam, soykırım ve vahşet, çocuk, yaşlı, kadın, okul, hastane, ayırımı gözetilmeksizin akıl almaz iletişim araçları ile .....
2014 - Eylül, Sayı: 343, Sayfa: 046
KUR’ÂN’IN YARIŞ ÇAĞRISI - Doç. Dr. Kerim Buladı
Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurutuluşa vesile olan mübarek ramazan ayını geride bırakmış bulunmaktayız. Ömrümüzden bir ramazan daha eksilmiş oldu. Mesuliyet çağı denilen ergenlik dönemine kadar geçen ömrümüzü matematiksel olarak çıkarırsak, kimimizin 50, kimimizin 60, kimimizin 70 veya daha az ramazan hakkımız var. Takvim .....
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 020
Ramazan Ayı ve İ’tikaf - Doç. Dr. Kerim Buladı
Ramazan ayı, Müslümanların dini hassasiyetlerinin daha fazla ortaya çıktığı bir aydır. Ramazan ayı, rahmete ermek, mağfirete kavuşmak ve cehennemden kurtuluşun çarelerini aramak için önemli bir fırsat ayıdır Müslümanlar için. İbadet ve taatlarını artırmanın ve infakta yarışmanın çarelerini arayan mü’minler, Kur’ân’ın indirildiği bu ayı, en başta.....
2014 - Temmuz, Sayı: 341, Sayfa: 019
Kur’ân ve Sünnet Çizgisinde Soma’nın Milat Olması - Doç. Dr. Kerim Buladı
Kalbimizi cidden acıtan Soma hadisesi, işçi, işveren ve idareci arasında âdil ve kardeşçe bir paylaşımın tekrar gündeme gelmesine ve hayatiyet kazanmasına vesile olmasını temenni ederken, ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diler ve geride kalan aile fertlerine sabır dileriz. Elim bir maden kazasında kardeşlerimiz hükmi şehit m.....
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 043
Allah Katında Değer Ölçüsü: Takvâ - Doç. Dr. Kerim Buladı
İnsanoğlu bir kökenden gelmiş ve bir ana-babadan çoğalmıştır. Bu çerçevede Kur’ân, evrensel kardeşlik ve eşitlik sistemini getirmiştir. Bu gerçek Kur’ân’da şöyle vurgulanır: “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakını.....
2014 - Mayıs, Sayı: 339, Sayfa: 016
Kur’ân Âyetleri Işığında Allah Resûlü’ne İtaat - Doç. Dr. Kerim Buladı
Hz. Peygamber’e itaat etmek bütün mü’minlere farzdır. Kur’ân-ı Kerîm’de Resûlüllah (s.a.v)’e itaat edilmesinin gerekli olduğuna önemle işaret edilmiştir.1 Bir çok âyette, Allah Teâlâ, kendisine itaatı emrettikten sonra Resûlüne de itaat edilmesini istemiştir.2 Kur’ân, Allah’a itaat ile, Resûlüne itaatı birbirinden ayırmamış, Allah Resûlüne itaat.....
2014 - Nisan, Sayı: 338, Sayfa: 011
Allah’a Güvenmek ve O’nun Takdirine Razı Olmak - Doç. Dr. Kerim Buladı
İslam coğrafyasında ve Türkiye’de yaşanan hadiseler, içimizi sızlatmaya ve derin bir teessür oluşturmaya devam etmektedir. İslam ümmetinin, Kur’ân ve sünnetin ortaya koyduğu kardeşlik ruhunu ve hukukunu zedelemeleri, onların maddi ve manevi güçlerini bitirme noktasına getirmiştir. Müslümanlar, Kur’ân’ın, وَاَ&#.....
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 026
Tesettür ve Şeytanın Tuzağı: Müstehcenlik - Doç. Dr. Kerim Buladı
Örtünme, gizlenme, saklanma ve kapanma anlamına gelen tesettür, bütün hak dinlerin temel prensiplerinden biri olarak kabul edilmiştir. Müstehcenlik ise yani açıklık-saçıklık ise hayasızlık ve çirkin olarak nitelendirilmiştir. Erkek olsun, kadın olsun bütün insanlar için örtünme fıtrî bir temele dayanır. Hz.Adem ile Hz. Havva’nın işledi.....
2014 - Ocak, Sayı: 335, Sayfa: 020
Kur’ân’a Göre Dünya Hayatı (Hayâtü’t-Dünya) - Doç. Dr. Kerim Buladı
Kur’ân-ı Kerîm, çeşitli âyetlerinde “Hayatü’t-Dünya” (dünya hayatı) kavramına vurgu yapar. Bu âyetlerde dünya hayatının menfaatinin geçiciliğine, aldatıcılığına, bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğuna, âhiret hayatının yanında onun pek az değer taşıdığına dikkat çekilir.1 Ayrıca Dünya hayatının çekiciliğine, inkârcılara güzel gösteril.....
2013 - Aralık, Sayı: 334, Sayfa: 024
Kur’an’da Ölüm Gerçeği - Doç. Dr. Kerim Buladı
“Biz, senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar?”1 Yazımıza yukarıdaki âyet çerçevesinde başlamak istiyor ve ölüm gerçeğini bir kez daha vurgulayarak derûnî bir muhasebenin yapılmasına katkıda bulunmak istiyoruz.  “Taberî bu âyeti şöyle tefsir etmiştir: E.....
2013 - Kasım, Sayı: 333, Sayfa: 016
Cemaatle Namaz ve İslam Kardeşliği - Doç. Dr. Kerim Buladı
İslam dini cemaatle namaz kılmaya büyük önem vermiş, bunu kardeşliğin, birlik ve beraberliğin vazgeçilmez unsuru olarak telakki etmiştir. Günde beş vakit olarak kılınan namazların cemaatle yerine getirilmesinin teşvik edilmesinin, haftada bir kez eda edilen cuma ve senede iki kere ifa edilen bayram namazlarının topluca kılınmasının en mühim sebe.....
2013 - Ekim, Sayı: 332, Sayfa: 028
Allah Rızası (Rızâ-ı İlâhî) - Doç. Dr. Kerim Buladı
Allah rızası, rızâ-yı ilâhî, Allah için, Allah adına, Allah namına” gibi kavramlar, Müslümanlar arasında sıkça ifade edilmektedir. Samîmi- muttakî mü’minler, bütün işlerini, ibadetlerini, faaliyetlerini hemen hemen bu kavramları merkeze alarak düzenlemeye çalışmalıdırlar. Hiç şüphesiz onlara bu inancı ve şuuru kazandıran Kur’ân ve hadislerdeki a.....
2013 - Eylül, Sayı: 331, Sayfa: 010
Bayramların Anlamı ve Ramazan Bayramı - Doç. Dr. Kerim Buladı
Bayram: Türkçe’de milli veya dîni bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler,1 bir dince, bir milletçe kutlu sayılan, hep bir arada neşe ve sevinç içinde kutlanan gün, olarak tarif edilir.2 Arapça’da bayram ‘Îd” kelimesi ile ifade edilir. İnsanların toplandığı belirli güne denir ki, senede iki kere olur. Biri.....
2013 - Ağustos, Sayı: 330, Sayfa: 015
1 2 3 4 5 6 Sonraki Sayfa >