"Çağrı Çağlayan" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 13
Gösterilen makaleler: 1 ile 13 arası
Para ve Değer - Çağrı Çağlayan
“Yok ise kalb-i muhatabda eğer meyl-i tamam Şaşırırsın eğer olsan da belagatta imam” Emrî Para ve Değer... “Türk Dil Kurumu'nun yayımladığı Türkçe Sözlük'te para, "Değer aracı ve değer ölçüsü .....
2003 - Ocak, Sayı: 203, Sayfa: 043
Ölüm ve Hayat - Çağrı Çağlayan
“Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir Mübtela-yı gama sor kim geceler kaç saat” Lâedrî “Kanserli hastalarla çalıştığım uzun yıllar boyunca kaç tanesinin bu krizi ve tehlikeyi değişim için bir fırsat olarak kullandığını görmek beni çok şaşırtmıştı. "Kişisel gelişim.....
2002 - Aralik, Sayı: 202, Sayfa: 043
Okuma Notları - Çağrı Çağlayan
“Ne dünyadan safa bulduk, ne ehlinden recamız var Ne dergâh-ı Hûda’dan maâda bir ilticamız var” Nef’î  “İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki herşey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet âcizdir. Halbuki belâları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ih.....
2002 - Kasim, Sayı: 201, Sayfa: 041
Okuma Notları - Çağrı Çağlayan
“Çokdur eğerçi derdü belâsı mahabbetin Amma ne çâre elde değil ihtiyârımız” (Her ne kadar muhabbetin derdi ve belası çoksa da, ihtiyarımız başkasını seçme gücümüz yok). Ruhi Bağdâdî Hayatın Hikmeti “Masal çocuğun kulağına hayatın hikmetini fısıl.....
2002 - Ekim, Sayı: 200, Sayfa: 039
Felsefe Üzerine Düşünceler - Çağrı Çağlayan
“Ben akl’dan isterim delâlet Aklım bana gösterir dalâlet” Fuzulî Felsefe Üzerine Düşünceler “Felsefe yapmak, kişinin, gelmeyeceğini bildiği birisini beklemesine benzetilebilir.” (syf.106) “..Felsefe, ne olduğu bilinemeyen birşeyi.....
2002 - Eylul, Sayı: 199, Sayfa: 045
İnsanın Problemi - Çağrı Çağlayan
“Cümle lezzetten leziz iksirsin ey zehr-i aşk Zevki derdinden tadan her ruh dermandan geçer” Yahya Kemal   İnsanın Problemi “İnsan, yapıp ettiklerini öylesine «süslü» görmeye başlamıştır ki, yalnız bu durum, onun kendi insani hakikatini görmesine başlı başına bir e.....
2002 - Agustos, Sayı: 198, Sayfa: 045
Şiraze - Çağrı Çağlayan
"Bir demir dağı delüp boynuna almak gibidirHer kişi âşık olurdu eğer âsân olsa"Taşlıcalı Yahya Bey DOSTLUK"Dostluk çok zengin bir neşe kaynağıdır. Neşenin sarî olduğunu kabul ederseniz bunun da böyle olduğunu güçlük çekmeden anlarsınız. Yanında bulunmamın dostumu azıcık olsun neşelendirmesi, be.....
2002 - Temmuz, Sayı: 197, Sayfa: 045
Şiraze - Çağrı Çağlayan
Bize bir zevk-i tahattur kaldı Bu sönen gölgelenen dünyada / Ahmet Hâşim MAZİMİZ "Mazimiz çocukluğumuz ve gençliğimizle birlikte sevgili ölülerimizle buluştuğumuz mukaddes bir diyardır. Mazi hepimiz için Âdemin koğulduğunu hatırladığı Cennettir. Annelerimizin yüzleri ve muhabbetleriyle yoğ.....
2002 - Haziran, Sayı: 196, Sayfa: 045
Şiraze - Çağrı Çağlayan
"Min cân olaydı kâş menî dil-şikestedeTâ her biriyle bir gez olaydım fedâ sana" FuzûliMânâsı: "Keşke benim kırık gönlümde bin canım olaydı da, onun her biri ile sana bir kez feda olaydım." Müjde"Şu dünya hayatında sahip olabileceğimiz en büyük müjde, Allahın varlığıdır. İnsanların birbirler.....
2002 - Mayis, Sayı: 195, Sayfa: 041
Şiraze - Çağrı Çağlayan
Dilde gam var şimdilik lûtfeyle gelme ey sürurOlamaz bir hanede mihman mihman üstüneRasih Tutuşalım, Dostça"Bir ülkede düşünce özgürlüğü, kurulu düzeni kınamayı, eleştirmeyi, mahkum etmeyi, devlet gibi düşünmeme özgürlüğünü içermiyor, onu yalnızca övmeyi öngörüyorsa, orada bağnazlık kaçınılmaz .....
2002 - Nisan, Sayı: 194, Sayfa: 041
Şiraze - Çağrı Çağlayan
"Bir mevsimi baharına geldik ki âlemin,Bülbül hâmûş, havz tehî, gülistan harab!..." / Keçecizade İzzet MollaEy bahtsız! "Tarihinin hiçbir devrinde kendine bu kadar yabancı, bu kadar hayran ve düşman olmadın. Laboratuarında aradığın, incelediğin, oyduğun, dibine indiğin, sırrını deştiğin her şey arası.....
2002 - Mart, Sayı: 193, Sayfa: 044
Şiraze - Çağrı Çağlayan
"Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil Gönlün derviş eyliyen hırkaya muhtaç değil" (Yunus Emre) "Aslında, yaşamak, tanıklık yapmaktır: o büyük sorguda. Çoğumuz, yeterince, daha bunu anlayamadık, sanıyorum. Bunalımlarımızın kökeninde, bunalımın evrensel boyutunda da, o büyük sorguya.....
2002 - Subat, Sayı: 192, Sayfa: 035
Şiraze - Çağrı Çağlayan
"Yüzün süsü göz, dilin süsü söz." Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig * * * "Bulgurlu köyünden veya Libadiye'den yokuş yukarı bir sabah vakti çıkan yolcu, dinlediği bülbül sesinde İstanbul fethini kutlamaz da ne yapar? Yaşamak, etrafımızdaki şeylerin şuuruna erdikçe bir dua olur. İstanbul'da yaşayan herkes, .....
2002 - Ocak, Sayı: 191, Sayfa: 039