"Prof. Dr.İbrahim Emiroğlu" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 20
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Haddi Aşmamak - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Gücünü, çapını bilmeyenler üstesinden gelemeyecekleri işlere girişerek yanlış iş yaparlar veya giriştikleri işlerde muvaffak olamazlar. Yanlış yapmamak için kişinin haddini bilmesi, imkânlarını yoklaması gerekmektedir. Atalarımız, “Kişinin haddini bilmesi gibi irfan olmaz” demişlerdir. Gerçekten kişinin imkânlarının, bilgi, kâbiliyet v.....
2009 - Kasim, Sayı: 285, Sayfa: 015
Kur’an’a göre insan dağın ve taşın yüklenmekten kaçındığı emaneti yüklenmiştir Kur’ân’a Göre İnsanın Halleri - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Kur’ân-ı Kerim, merkezinde Allah-insan-âlem ilişkisinin yer aldığı son ilâhî kitaptır. İnsanın yaratılışını, değerini, sorumluluğunu, kâbiliyetlerini, irade gücünü ve iradesizliğini, inançlılığını ve inançsızlığını, yücelişini ve düşüşünü en veciz bir şekilde Kur’ân’da okumaktayız. Bu yüce kitap kendisini, bütün insanlığa gönderilmiş .....
2009 - Mayis, Sayı: 279, Sayfa: 010
Müslümanın Hayatında Özeleştiri - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Özeleştiri, kişinin, özün, nefsin, kendi duygu, inanç, düşünce ve davranışlarını belli kıstaslara ve değer ölçülerine göre denemesi, yargılaması ve değerlendirmesi demektir. “Otokritik” de denen özeleştiri, kişinin bir tür nefis muhasebesi yapması, kendini hesaba çekmesi ve gözden geçirmesi demektir. Özeleştiriyi, birey y.....
2007 - Ekim, Sayı: 260, Sayfa: 017
Çocukları Sevme ve Onlarla İlgilenme - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Yüce Allah’ın bizlere bahşettiği en güzel hediyelerden olan çocuklar, sevinç ve neşe kaynağımız, Kur’ân’ın ifadesiyle “göz aydınlığı”mızdır. (Furkân, 25/74) Onlarla neslimizi ve değerlerimizi yaşatır, güç ve canlılık buluruz. Bunu anlamak için insanın hiç çocuk edinememesi veya uzun süre çocuk beklemesi gere.....
2007 - Agustos, Sayı: 258, Sayfa: 051
“O, ölmeyen Aşktan ibarettir” - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Mevlânâ’ya Göre Hz. Muhammed’in Üstünlüğü Mevlânâ Celâleddin er-Rûmî (1207-1273), hayatını ilme, irfana, ahlâka kısacası Hakk’a ve halka adamış gönül ve hizmet eridir. Hz. Peygamber’in güzel ahlâkını kendisine örnek alan Mevlânâ, bütün eserlerinde insanlara fazilet ve meziyet yollarını öğretme çabası .....
2007 - Ocak, Sayı: 251, Sayfa: 011
Özeleştiride Bulunma - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Yanlışlara karşı korunmada belki de en önemli husus kişinin kendisine eğilmesi, eksiklerini görmeye çalışması; aşırılığa, haksızlığa düşüp düşmediği konusunda nefsini sorgulamasıdır. Böyle davranmak yanlış şeyleri terk edip doğru, iyi ve güzel şeyleri edinmede kişiyi kazançlı çıkaracaktır. İnsanın kendisini sorgulaması, hatayı, kusuru kendisinde.....
2006 - Kasim, Sayı: 249, Sayfa: 038
Müslümanca Nezaket Ölçüleri - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
İnsan akıllı bir varlıktır. Bu temel özelliği insana, güzel bakma, güzel düşünme, güzel değerlendirmeler yapma ve güzel davranışlarda bulunma gerekliliği sunar. Kişi davranışlarının sonunda ya takdir edilir ya da kötülenir. Ama asıl olan, insanın iyi düşünmesi, iyiyi seçmesi, iyiyi yapması; kötüyü düşünmemesi, kötü ve kaba davranışlarda bulunmam.....
2006 - Agustos, Sayı: 246, Sayfa: 015
Aile Mutluluğu Üzerine - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Aile, nesep ve evlilik yoluyla bir araya gelmiş, bir çatı altında bulunan en küçük sosyal gruptur. Aile, sevincin, mutluluğun birlikte yaşandığı mukaddes bir müessesedir. Aile sorumluluğun paylaşıldığı, dertlerin anlaşıldığı, fertlerin kaynaştığı, sevinç ve tasanın paylaşıldığı, dinin ve değerlerin b.....
2006 - Mayis, Sayı: 243, Sayfa: 020
İyilik Yapmak - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
İyilik (hayr) ister bir davranış, ister bir ibadet, ister mal yani dünyalık bakımından olsun; dinî ve dünyaya ait meselelerde faydalı olan, arzu edilen şeyleri ifade eder. O, istenilen, kötü karşılanmayan, kendisine rağbet edilen bir değerdir. İyiliğin karşıtı kötülük (şer)dir. Mü’minler, inançları gereği, kendileri.....
2006 - Ocak, Sayı: 239, Sayfa: 025
Hayatın İçinde Rasûlullâh -sallâllahu aleyhi ve sellem- - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Hz. Peygamber’in Çevresindekilerle İlişkileri Birbirinin hakkına, hukukuna, hayat tarzına, kişiliğine, onuruna karşı saygılı olmak, onlara yardımcı olmak; elle, dille ve olumsuz davranışlarla başkalarına zarar vermemek, başkaların.....
2005 - Mart, Sayı: 229, Sayfa: 008
Kur’ân’da, Fert, Aile ve Toplum Ahlâkı - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Kur’an’da ahlak, nazari ve ameli boyutuyla birbirinin ayrılmaz parçası olarak görülmüş ve iç içe incelenmiştir. Bir başka ifadeyle, Kur’anda ahlak, soyut bir kavram ve bilim konusu değil, hayata uygulanması gereken değerler manzumesi olarak sunulur. PRATİK AHLAK’la ilgili olara.....
2004 - Ekim, Sayı: 224, Sayfa: 042
Kur’an’da Ahlâk Esasları - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Kur’an, diğer bir çok konuda olduğu gibi, ahlak konularını da her hangi bir ahlak kitabı gibi sistematik olarak ele almamakla birlikte, eksiksiz bir ahlak sistemi oluşturacak zenginlikte nazari prensipler ve ameli kurallar getirmiştir. Arapça bir kelime olan ahlakın konusunu insanın k.....
2004 - Agustos, Sayı: 222, Sayfa: 038
Kur’ân’da İnsan - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Kur’ân-ı Kerim, merkezinde Allah-insan-âlem ilişkisinin yer aldığı son ilâhî kitaptır. İnsanın yaratılışını, değerini, sorumluluğunu, kaâbiliyetlerini, irade gücünü ve iradesizliğini, inançlılığını ve inançsızlığını, yücelişini ve düşüşünü en veciz bir şekilde Kur’ân’da okumaktayız. Bu yüce kitap kendisini bütün insan.....
2004 - Subat, Sayı: 216, Sayfa: 048
Kul Hakkından Ne Kadar Korkuyoruz? - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Güzel dinimiz İslâm’da “kul hakkı” olarak adlandırılan ve beşeri ilişkilerin neredeyse temelini oluşturan çok ciddi bir kavram vardır. Kul hakkı kavramı, bizzat sosyal adâleti sağlayacak, insanlar arası ilişkileri sağlamlaştıracak, kişiye âhiret mutluluğunu tattıracak önemli bir kavramdır. “Kul hakkı&q.....
2003 - Ekim, Sayı: 212, Sayfa: 039
Hatada Israr Etmeme ve Özür Dileme - Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu
Atalarımız “kul, kusursuz olmaz”, “beşer şaşar” demişlerdir. Müslüman da insan olarak bu kaidenin dışında değildir. Nitekim sevgili peygamberimiz “bütün insanlar hata eder” buyurarak bu tabii ve beşeri gerçeği duyurmuştur. Bu hadisin devamında ise “hata edenlerin en iyileri tövbe edenlerdir.” buyur.....
2003 - Agustos, Sayı: 210, Sayfa: 009
1 2 Sonraki Sayfa >