"Sadiye Öner" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 9
Gösterilen makaleler: 1 ile 9 arası
Dua - Sadiye Öner
Kainatta herşey Allah Teâlâ’nın azametini yazan bir kalemdir, bunları okumaya insan mecbur ve muhtaçtır. Allah Teâlâ zerreleri ve kürreleri konuşturmaktadır. Canlı cansız bütün mevcudat kendine mahsus bir dille duâ ediyor ve “Allah” diyor. Allah Teâlâ görebildiğimiz ve göremediğimiz bütün varlıklara kudretini yazmış. Kurumuş bir çiçeğe rahmet ed.....
2010 - Temmuz, Sayı: 293, Sayfa: 047
Nebevî Vasıf Güzel Ahlak - Sadiye Öner
Her sıfatı yüce, her ismi mükemmel, ilmi ve kudreti nihayetsiz, rahmeti bol, merhameti engin olan Allah Teâlâ’ya sonsuz hamdü senalar olsun. İlahî terbiyenin nâmütenahî güzellikleri içinde en mükemmel kıvama yükseltilen, Allah Teâlâ’nın seçip beğendiği, bütün varlığını insanlığın selâmetine adayan, gözlerimizin nuru, gönüllerimizin sür.....
2010 - Subat, Sayı: 288, Sayfa: 046
Peygamberimizin Öğütleriyle Ruh ve Beden Sağlığı - Sadiye Öner
İslâm aleminde sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in tıpla (insan sağlığıyla) ilgili tavsiye ve uygulamaları, hadis ve sünnetine uyarak yapılan ilaç ve tedavî şekilleri Tıbb-ı Nebevî ismi altında toplanır ve anılır. Tıbb-ı Nebevîde geçen konuların açıklanması bir kaç geniş hacimli kitap boyutundadır. Şimdiye kadar Tıbb-ı Nebevî hakkında ço.....
2010 - Ocak, Sayı: 287, Sayfa: 061
Fakirleri Sevmek İbadettir - Sadiye Öner
İnsan “seçilmiş” olarak “halife” sıfatıyla dağların ve taşların omuzlayamadığı vazife ile yaratıldı... Yaratıldı çünkü abes ve başıboş degildir. İnsan bütün kainatın özüdür, her insan Allah Teâlâ’nın saklı bir cevheridir, insan aczinde kuvvet saklı olan bir cevherdir, büyümesinde medeniyetler kurmuş, yıkılışında destanlar yazmıştır. Ka.....
2009 - Eylul, Sayı: 283, Sayfa: 015
Gerçek kardeşlik İslam kardeşliğidir Kardeşlik Çağrısı - Sadiye Öner
Kudretiyle can yaratan, hikmetiyle dilde söz yaratan Allahü Teâlâ’nın adıyla başlarım. Dünya yaratıldığından beri insanlık büyük devir ve durumlar idrak etti. İnsanların varlığına gelecek zararları engelleyen, hak ve hukuku mutlak kılan, yardımlaşmayı esas alan en büyük güç dindir. İnsanlar dünyaya denenmek için gelmiştir, bu da hak bi.....
2009 - Haziran, Sayı: 280, Sayfa: 048
Kutlu Doğumu Yaşarken - Sadiye Öner
Kutlu doğumu idrak ettiğimiz şu günlerde sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) anlatılıyor, ailesi ve arkadaşları anlatılıyor. Bu mübarek günlerde O’nun hatırası ve derin sevgisi ruh dünyamızı en lahûtî kokularla doldurarak kalplerimize Cennet baharını getiriyor. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’in hayatı bilinmeden, kalpler O’nun sevgisiyle dolmadan iste.....
2009 - Nisan, Sayı: 278, Sayfa: 021
Gül Yetiştiren Büyük Üstad - Sadiye Öner
Dilediği kullarını rızası yoluna sokan onlara bu yolu gösterecek kişileri halkeden ve kullarından dilediklerinin kalplerine bu büyük zatlardan kıvılcımlar sıçratan, onları iman, ibadet, güzel ahlâk, sevgi ve saygı yoluna sokan Allah Teâlâ’ya hamdolsun. İnsan sosyal bir varlıktır. Her hali ile toplumun malıdır, insanları düzgün bir topl.....
2008 - Temmuz, Sayı: 269, Sayfa: 018
Niçin Zahmet Buyurdunuz“Ya Rasulallah?” - Sadiye Öner
Çanakkale savaşı 1915 yılında Osmanlı ordusu ile itilaf devletleri arasında geçen en büyük muhârebelerden biridir. Düşman iki gün içinde İstanbul’u almayı ve Rusya’nın yolunu açmayı düşünüyordu. Bu savaşta Osmanlı cephede 250 bin şehid ile en seçkin, en gencecik evladlarını kaybetti. Mehmedçik silah olarak güçsüzlüğünü imân gücüyle t.....
2008 - Mart, Sayı: 265, Sayfa: 020
Hasta Ziyareti - Sadiye Öner
Hastalar herkesten çok teselliye, sıcak alâka ve şefkate muhtaç kimselerdir. Onlara sevgiyle yaklaşmalıdır. Zaten insana anlam veren bilgi ve sevgi değil midir? Kâinatın manevî tutkalı sevgidir. Tüm sevgiler ise Allah'ın (c.c) rahmet ve muhabbetinin yanında bir damladır. Allah (c.c) edasına mecbur olduğu farzlardan hastaları muaf tutmuştur.....
1998 - Nisan, Sayı: 146, Sayfa: 051