"Ebûbekir Sifil" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 6
Gösterilen makaleler: 1 ile 6 arası
Tasavvuf Fıkıh Büyükleri Ne Dediler? - Ebûbekir Sifil
Şimdi bu büyük zatlardan birkaçının konuyla ilgili tavrını birer-ikişer cümleyle nakledelim: "Allah'a yemin ederim ki ey insanoğlu, eğer sen Kur'an'ı okur ve ona iman edersen, dünyada hüznün artar, korkun şiddetlenir ve ağlaman çoğalır" diyen ve devamlı hüzün halinde bulunmasından dolayı, görenlerin sanki az önce başına büyük.....
2002 - Nisan, Sayı: 194, Sayfa: 045
Ilımlı İslam mı? - Ebûbekir Sifil
Zahirî ilimler"de parmakla gösterilen büyük simalardan sadece birkaçının zühd hayatı ve zahidler hakkındaki tutumuna ilişkin olarak burada verdiğimiz örnekler -tıpkı daha önce zikrettiklerimizde olduğu gibi- konu hakkında zikredilebilecek binlerce örneğin sadece çok cüz'î bir kısmını teşkil etmektedir ve -yine daha önce belirttiğimiz gibi- .....
2002 - Nisan, Sayı: 194, Sayfa: 044
Tasavvuf İslamı Fıkh İslamı - Ebûbekir Sifil
İslâm'ın, insanların telakki tarzlarına bağlı olarak farklı şekillerde tezahür ettiğini ve bu farklı görünümlerin hepsinin de İslâm'dan onay aldığını söyleyebilmek için islamî disiplinlerden referans aramak, ya bilgisizlikten ya da kötü niyetten kaynaklanan bir tarz-ı harekettir!Her ne kadar tarihsel ve aktüel vakıalara bakarak b.....
2002 - Mart, Sayı: 193, Sayfa: 050
Modern İslâm Düşüncesinin Fikrî ve Toplumsal Tahribatı - Ebûbekir Sifil
Gerek Hulefa-i Raşidun'un, gerekse ileri gelen diğer sahabe ile onlardan sonraki otoritelerin bu noktadaki tavırları hakkında temel Hadis kaynaklarında ve ilgili diğer çalışmalarda bol miktarda örnek bulmak mümkün olduğu için burada bu noktayı ayrıntılandırmayı gereksiz görüyoruz... Yine bu yaklaşımın pratik yansımalarından bir başka ör.....
1999 - Mart, Sayı: 157, Sayfa: 055
Modern İslâm Düşüncesinin Fikrî ve Toplumsal Tahribatı - Ebûbekir Sifil
Konuyu biraz daha açmak için Çağdaş İslâm Modernistleri'nin -yukarıda üzerinde bir parça durduğumuz- en temel iki kurum olan Kur'an ve sünnet hakkındaki görüş ve yaklaşımlarını kısaca ele alabiliriz. En genel anlamıyla Kur'an'ın ihtiva ettiği normatif hükümler bizlere bugün ne ifade etmektedir? Bu en temel soruya bile İslâm Modernistler.....
1999 - Subat, Sayı: 156, Sayfa: 051
Modern İslâm Düşüncesinin Fikrî ve Toplumsal Tahribatı - Ebûbekir Sifil
"Dinin sekülerleştirilmesi" veya "dinî bir çözülme" olarak nitelendirilmesinin pek de yanlış olmayacağını düşündüğümüz Modern İslam Düşüncesi kendisini orijinal bir yaklaşım olarak takdim etse de, varlık sebebi ve en temel karakteri olan tepkisellik, onu sanıldığından daha belirsiz ve kaygan zeminlerde hareket etmeye itmektedir. Buna bir d.....
1999 - Ocak, Sayı: 155, Sayfa: 052