"Said Mermer" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 5
Gösterilen makaleler: 1 ile 5 arası
Çocukluk Kıvamında Bayram Kutlamak - Said Mermer
Bayram, çocuk saflığına ermiş insanın eğlencesidir. Kurban bayramında  nefsimizi kurban ederiz. Bu, hevasını ilah edinmeye yeltenen insanın, hevasının kaynağı olan nefsine yönelttiği latif bir bıçak darbesiyle, diklenen iradesinin çocukluk kıvamına çekilmesi ve bu amelin sonucu kazanılmış zaferin kutlanması, bir eğlenceye dönüştürülmes.....
2010 - Kasım, Sayı: 297, Sayfa: 019
Kadir Gecesi - Said Mermer
Kadir gecesi, kudret gecesidir. O, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Allah(c.c), Kur’an’da, bu geceyi, ayların hayrı ile mukayese etmektedir. Bin ay, sene hesabıyla tahmini seksen küsür seneye tekabül etmektedir. Bu, kadir gecesi, seksen küsür senenin hayrından daha hayırlı bir gecedir, anlamına gelir. “Daha fazla” demek, sürenin ucu açık oldu.....
2008 - Eylul, Sayı: 271, Sayfa: 019
Sünnet’i Korumak, Kur’an’ı Korumaktır - Said Mermer
Kur’an-ı Kerim, Allah Rasülü’nün vahyi almasından vefatına kadar olan zaman dilimi boyunca bölüm bölüm indirilmiştir. Neden birdenbire indirilmedi de, parça parça indirildi? Kesin ki, Allah dileseydi O’nu bütün halinde indirebilirdi. Neden parça parça? Genel kanaat, Hira mağarasında bütün ayetlerin birden Al.....
2006 - Agustos, Sayı: 246, Sayfa: 048
Sünneti Anlama Usulü Üstüne Bir Deneme - Said Mermer
Sünnet nedir ve sünneti anlamanın yolu nedir? Bu soruya vereceğimiz cevap, Allah’ın, Kur’an’ı indirmekteki murâdının ne olduğuyla bağlantılı olarak yürüyecektir. Açıktır ki, Allah’ın, Kur’anı bildirmesindeki sebep, “ahsen-i .....
2004 - Aralik, Sayı: 226, Sayfa: 038
Peygamber (s.a.v.)'in İçinde Yaşadığı Toplumun Seçilmişliği - Said Mermer
Bir şeyin saf olması onun, katışıksız mahiyete sahip olmasına delalet eder. Saf olan bir şeyde kendi aslî özelliğini gözden kaçırıcı ve kendi öz mahiyetine yabancı hiçbir unsur mevcut değildir. Buna bir örnek verecek olursak, altın madeni üzerinden analiz yapan bir kimyacı, altının saflığını, onda altın yapan özelliğinden uzaklaştırıcı yab.....
2000 - Eylul, Sayı: 175, Sayfa: 038