"Adem Saraç" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 28
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Asr-ı Saadet’te Mânevî Eğitim - Adem Saraç
İslâm, kendi insanını kendi kuralları içinde eğitip yetiştirir. İslâm kuralları içinde eğitilip yetişen kişiye Müslüman ya da İslâm insanı denir. Aslında her inanç, her sistem ve her kurum kendi insanını, kendi kuralları içinde eğitip yetiştirir. Kişi, hangi sistemin kuralları ile yetişirse, o sistemin insanı olur. Kişinin kişilik yapılanması, .....
2014 - Aralık, Sayı: 346, Sayfa: 020
O'nu Çok Seviyoruz - Adem Saraç
Her şeyden önce, bizleri Müslüman olarak yaratan Rabbimiz’e hamd olsun… Ümmeti olmakla şereflendiğimiz Peygamber Efendimiz’e salât ve selâm olsun… Hicrî Rabîulevvel, miladî Nisan ayları; her yıl bir başka baharı müjdeler bize… Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın dünyamızı şereflendirdiği Rabîulevvel ya da Nisan ayı, bir b.....
2014 - Nisan, Sayı: 338, Sayfa: 014
Ne Kadar Hazırız - Adem Saraç
İslâm güneşi doğmuş, gönülden gönüle dalga dalga yayılarak, o eşsiz nûru ile karanlık diyarları aydınlatıyordu… Aydınlığın kaynağına yönelen nasipli insanlar, birer birer aydınlandıkları gibi, her biri birer Sahâbî olarak, başlı başına kendileri de birer aydınlık öncüsü oluyorlardı. Mesaja ulaşan, mesajı ulaştırma çabasına giriyordu. B.....
2014 - Ocak, Sayı: 335, Sayfa: 056
Sözünüz Sözümüzdür - Adem Saraç
Eski adı Yesrib olan Medine, her gün yeni şeyler yaşıyordu artık… Mekke’den gelen Hz. Mus’ab bin Umeyr (ra), kısa sürede çok şeyin değişmesine vesile olmuştu. Bu günlere kadar putlara taparak gelen müşrikler, İslâm ile şereflenerek, kendilerini bir anda İslâm’ın huzur veren güzelliğinde buldular. Müslüman olur olmaz, her şeyleri ile ye.....
2013 - Kasım, Sayı: 333, Sayfa: 054
Hazret-i Habbâb'ın İnfak Yöntemi - Adem Saraç
İlk Müslümanlardan olup, dayanılmaz çile ve işkencelere dayanan büyük Sahâbîler’den biri de, Hz. Habbâb bin Eret idi radıyallahu anhu… Mekke ve Medine başta olmak üzere, birçok yerde sayısız hizmetlere imza atan Hz. Habbâb (ra), yıllar sonra Kûfe’ye giderek orayı mekân tuttu. O artık Kûfe’li olmuştu.1 Bu günlere gelinceye.....
2013 - Ağustos, Sayı: 330, Sayfa: 056
Cennetlik Hanım - Adem Saraç
Asr-ı Saadet günlerinden bir gündü… Hz. Ümmü Eymen Bereke’yi sevinçten uçuracak bir gün... Asr-ı Saadet ahlâkı ile yepyeni bir âleme kapı aralamış bahtiyar Hanım Sahâbîler’den biri, hızlı adımlarla yolu tüketip Ümmü Eymen’in evine vardı. Nefes nefese kalmıştı. Onun bu hali Hz. Ümmü Eymen’i bile endişelendirdi! Yorgunluktan zo.....
2013 - Temmuz, Sayı: 329, Sayfa: 050
Hazret-i Hasan ve Bir Örneklik - Adem Saraç
Hz. Hasan (radıyallahu anhu) bir başka güzeldiÉ Hz. Hüseyin (radıyallahu anhu) bir başka güzel... Biri bir başka edeb ve hayâ incisiydi, diğeri bir başka... Onlar Peygamber torunlarıydılar... Onlar Nûr Peygamber’in Nûrlar’ı, gül annenin gülleriydiler... .....
2013 - Haziran, Sayı: 328, Sayfa: 053
Örnek Aile - Adem Saraç
Bereke binti Sa’lebe bin Amr el-Habeşiyye, Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın babasının cariyesi iken, Abdullah’ın ölümünden sonra Âmine Hanım’ın hizmetine girmiş, Peygamberimiz Aley­his­selâm’ın doğumundan itibaren de bütün hayatını O’na adamasıyla meşhur olmuştu.1 Ubeyd bin Zeyd el-Habeşî ile evliliğinden Eymen adlı bir oğlu dünyaya gelmi.....
2013 - Mart, Sayı: 325, Sayfa: 056
Hanımların Hatîbesi - Adem Saraç
Sahâbîler’in hepsi örnek şahsiyetler olmakla birlikte, bazı sahâbîler çok yönüyle öne çıkmışlardı. Bunlardan biri de Hz. Esmâ binti Yezîd (radıyallahu anha) idi. Hanım Sahâbîler arasında açık sözlülüğü ve düzgün konuşmasıyla meşhurduÉ Bir olayı veya bir konuyu öyle güzel anlatır veya açıklardı ki, herkes ona hayran kalırdı. Bundan dola.....
2013 - Şubat, Sayı: 324, Sayfa: 054
Habbab'ın Acıları ve Evrensel Mesaj - Adem Saraç
İslâm ile şereflendikten sonra yepyeni bir hayata başlayan Hz. Habbâb bin Eret (ra), Mekke’de demircilik yapıyordu. Müslüman olduğu duyulduktan sonra, dayanılmaz işkencelere uğratıldı. Yine bir gün işkencenin işkencesi ile bayılan Hz. Habbâb (ra), uzun bir süre sonra ancak kendine gelebildi. Her tarafı feci bir şekilde yanmıştı1É Hz. H.....
2012 - Kasım, Sayı: 321, Sayfa: 054
Var Olmak - Adem Saraç
İslâm güneşi batmamak üzere doğmuştuÉ Üç yıl boyunca gönülden gönle intikal eden bu nûr, şimdi bütün insanlığa ulaştırılacaktı artık. İlâhi fermanın sahibi şöyle buyurmuştu; “Sana emrolunan şeyi açıkça söyle (bildir, tebliğ et) ve müşriklere aldırış etme (müşriklerden yüz çevir)!”1 Bu yüce ferman ile harekete geçen Peygamberi.....
2012 - Ekim, Sayı: 320, Sayfa: 042
İlk Müslüman Hanım-2 - Adem Saraç
Bütün cihanı aydınlatacak olan İlâhi Nûr, Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın evinden doğuyordu... Âyet-i Kerîmeler’in aydınlığı ile nûrdan nûra gark olan Peygamberimiz Aleyhisselâm yatıp dinlendiği yerden kalktı. Hanımlar Sultanı, henüz dinlenemediğini ve niçin kalktığını sordu. Cevap manidardı! - “Artık dinlenmek ve ist.....
2012 - Eylül, Sayı: 319, Sayfa: 055
İlk Müslüman Hanım - Adem Saraç
Bütün hayatı her yönden örneklerle dolu olan Hz. Hatîce Annemiz’in, burada sadece İlk Vahiy esnasındaki o eşsiz güzelliğini iki bölüm halinde özetlemeye çalışacağız. Peygamberler Sultanı, ilk Vahiy alıp evine geldiğinde büyük bir heyecanla ve titrek bir halde “Beni örtünüz! Beni örtünüz!” buyurduğu zaman, Hz. Hatîce Annemiz büyü.....
2012 - Ağustos, Sayı: 318, Sayfa: 042
Nasıl Sahâbe Oldular? - Adem Saraç
Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın hayatını, en ince ayrıntısına kadar bilmek, daha doğrusu O’nu çok yakından tanımak her Müslüman’ın en büyük arzusudur. Aynı zamanda da, O’nun sevgili arkadaşlarını, yani Sahâbe-i Kirâm’ı tanımak da öyle. Peygamberimiz’in hayatı Ashâbı ile, Ashâb’ın hayatı da Peygamberimiz ile.....
2012 - Haziran, Sayı: 316, Sayfa: 054
Depremin Depreştirdikleri - Adem Saraç
Her şeyin kendince bir açıklaması vardır muhakkak. Biz burada depremin oluş şeklini ve sebeplerini anlatmayacağız, anlatamayız da zaten. Onu o işin uzmanlarına bırakıyor, bir başka açıdan bakmak istiyoruz depreme… Fena halde sallandık! Sallana sallana sarsıldık! Sarsıldıkça sarsıldık! Fizik olarak, .....
2011 - Aralık, Sayı: 310, Sayfa: 046
1 2 Sonraki Sayfa >