"Prof. Dr.Süleyman Derin" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 92
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Tasavvuf ve Benlik Kontrolü - Prof. Dr. Süleyman Derin
Tarikatların başlıca hedeflerinden birisi salikin, hem Hakk hem de insanlar karşısında enaniyete sürüklenmesine engel olmaktır. Genelde insan.....
2014 - Aralık, Sayı: 346, Sayfa: 009
Hakka Giden Sevgi Kullardan Geçer - Prof. Dr. Süleyman Derin
Bir müminin kemale ermesi için çevresine ve kimlerle dost olduğuna dikkat etmesi gerekir. Alim, salih ve muttaki kimselerle beraber yaşamak aynı havayı teneffüs etmek, müminin maneviyatını yükseltecektir. Bu sebeple maneviyat yoluna giren sâlik önce Rabbini sonra Rabbinin Habibini, Habib’in ashabını sevecektir. İmam Rabbani’ye göre sâlih müminle.....
2014 - Kasım, Sayı: 345, Sayfa: 016
Müslümana Karşı Merhametli Din Düşmanına Karşı Onurlu - Prof. Dr. Süleyman Derin
Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de hem şahıs hem de toplum hayatının ölçülerini bizlere net olarak sunmuştur. Yüce kitabımız gerçek Müslümanları dindaşlarına karşı son derece merhametli, din düşmanlarına karşı ise sert olarak tarif etmektedir: “Muhammed Allah’ın elçisidir. Onun beraberinde bulunanlar, inkarcılara karşı sert, birbirlerine merhametl.....
2014 - Ekim, Sayı: 344, Sayfa: 008
Gençlik Çağını Değerlendirmek - Prof. Dr. Süleyman Derin
Allah Teala Yüce Kitab’ında “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun” (Tahrim, 6) buyurur. Bizden öncelikle kendimizi sonra da eşimiz ve çocuklarımızı zamanın fitne ve fesatlarından korumamızı taleb eder. Bu ulvi hedef ise ancak dinimizi güzelce öğrenmek, kaliteli bir din eğitiminden geçme.....
2014 - Eylül, Sayı: 343, Sayfa: 020
Dengeli Bir Maneviyat Hayatı - Prof. Dr. Süleyman Derin
İmam Gazali Hazretleri “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Hud, 112) ayetindeki istikametten kastın denge olduğunu ifade eder. Hz. Peygamberin saçlarını ağartan istikametteki zorluk hak yolda dosdoğru yürümek manasına olanı değildir. Zira bu Peygamberler için kolaydır ama zor olan istikamette dengeyi sağlamak; Allah’ın emirlerini aşır.....
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 014
İmam Rabbanî'de Şeriat Hassasiyeti - Prof. Dr. Süleyman Derin
Tasavvuf, Kur’an ve sünneti tüm incelikleriyle ve severek yaşamanın adıdır. Kur’an’da buna tezkiye; nefsi kötülüklerden arındırma, hadislerde ise ihsan; Rabbimizi görüyormuş gibi yaşama ismi verilmiştir. Bu manası ile tasavvuf Allah’ın emir ve yasaklarının toplamı olan şeriattan ayrı bir şey değildir. Ne var ki her dönemde dinlerini kendi heva v.....
2014 - Temmuz, Sayı: 341, Sayfa: 028
Aman İbadetlere Dikkat - Prof. Dr. Süleyman Derin
İçinde bulunduğumuz mübarek Üç Aylar, ibadet hayatımızı gözden geçirmemiz için bize ihsan edilmiş güzel bir fırsattır. Salik önce farzlardan başlayarak nafilelere doğru ibadetlerini tek tek ele almalı ve bunları daha güzel nasıl yapabileceğinin derdinde olmalıdır. İmam Rabbani mektuplarının pek çoğunda bu konuyu ele almış, tasavvufi hay.....
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 016
Fıtratla Oynama - Prof. Dr. Süleyman Derin
İnsan denen varlık anlaşılması zor bir muammadır. Diğer varlıklardan farklı olarak akıl ile donatılmıştır ama o çoğu zaman aklı ile değil de duyguları ve arzuları ile hareket eder. Arzuları; akıl, nefis ve beşeri tabiatımız gibi kendi iç merkezlerimizden veya melek ve şeytan gibi dışarıdaki varlıkların fısıltılarından kaynaklanır. Doğru.....
2014 - Mayıs, Sayı: 339, Sayfa: 028
Rûya İlham Keşf - Prof. Dr. Süleyman Derin
Sufiler ilham ve keşfe bilgi kaynağı olarak özel bir yer vermişler ve bu yönleri ile de diğer ilim dallarına müntesip olanlardan ayrılmışlardır. Ne var ki bu kavramlar bazen sufiler bazen de başkaları tarafından sıkça istismar edilmiştir. İmam-ı Rabbani tasavvufun en zor meselelerinde suhuletle kalem oynatan bir müçtehit sufi olarak bu .....
2014 - Nisan, Sayı: 338, Sayfa: 040
Araçlar ve Amaçlar - Prof. Dr. Süleyman Derin
İslam’a hizmet ve güzel Müslüman olma yo­lun­da gayret eden insanlar her zaman toplumun sevgi ve saygısını kendilerine çeker. Kısa sürede maneviyat aşıkları onların etrafını sarar. Ne var ki bir cemaat veya din hareket ne kadar büyük olursa olsun hatadan münezzeh değildir. Bu sebeple ortaya çıkan her tarikat, her dini cemaat sık sık kullandığı m.....
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 028
Şükür: Niçin ve Nasıl - Prof. Dr. Süleyman Derin
İnsan olarak bu dünyada bize en küçük bir iyilikte bulunana bile teşekkür eder, onu kendimizden memnun etmeye çalışırız. Medeni ve kibar bir insan olabilmenin asgari şartı budur. Öyle ki atalarımız bir fincan kahveye kırk yıllık hatır gönül kıymeti biçmişlerdir. Hâlbuki o kahveyi de onu ikram edeni de yaratan yüce Rabbimizden başkası de.....
2014 - Ocak, Sayı: 335, Sayfa: 028
Merhamet Müslümanın Karakteridir - Prof. Dr. Süleyman Derin
Allah Teala, kendisini yüce kitabında en çok “rahman” ve “rahim” yani merhamet sıfatları ile tanıtır. Aynı şekilde Peygamberimizin (s.a.v) de “rahmeten lil alemin” yani alemlere rahmet olarak bize gönderildiğini bildirir. Bunun tabii neticesi ise Müslümanın başkaları ile ilişkisinde en fazla öne çıkan tarafının merhamet ve sevgi.....
2013 - Aralık, Sayı: 334, Sayfa: 028
Peygambersiz Olmaz - Prof. Dr. Süleyman Derin
İnsanlar hakikate ulaşmak için genelde iki yol izlerler. Ya saf akılla iş gören filozoflara bel bağlarlar, ya da Allah’ın gönderdiği peygamberlere tabi olurlar. Her ne kadar Allah’ın insana ihsan ettiği akıl hakikate ulaşma konusunda son derece önemli bir araç ise de vahyi dışlayarak sırf ona tabi olmak İmam Rabbanî’ye göre delalettir. .....
2013 - Kasım, Sayı: 333, Sayfa: 018
Nakşibendilikte Sülûk - Prof. Dr. Süleyman Derin
İmam Rabbani mektubatının pek çok yerinde insanı Allah’a en hızlı şekilde vasıl kılan tarikatın Nakşibendilik olduğunu dile getirir. Zira ona göre Nakşibendilik yolunda süluk halk aleminden değil emir aleminden başlar. Bu şöyle izah edilir. İnsanın nefsi toprak, su, hava ve ateşten oluşur ve onlar halk/yaratılış alemine aittir. Tarikatl.....
2013 - Ekim, Sayı: 332, Sayfa: 018
Yakîn Gelinceye Kadar İbadet Et - Prof. Dr. Süleyman Derin
Kur’an-ı Kerim’deki ayetler manaları açık olan “muhkem” ile kapalı olan “müteşabih” olmak üzere iki kısma ayrılır. İmam Rabbani’ye göre birinci kısım şeriat ve ahkâm bilgisine kaynaklık etmekte, ikinci kısım ise hakikat ve esrar ilmine mahzen olmaktadır. Birinci kısmı şeriat alimleri bilebilirken, huruf u mukattaa g.....
2013 - Eylül, Sayı: 331, Sayfa: 038
1 2 3 4 5 6 7 Sonraki Sayfa >