"Prof. Dr.Salih Tuğ" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 4
Gösterilen makaleler: 1 ile 4 arası
“İlimle Dolu Zor Bir Hayat” - Prof. Dr. Salih Tuğ
Muhammed Hamidullah Hoca’yı Prof. Dr. Salih Tuğ Anlatıyor... Altınoluk: Efendim Muhammed Hamidullah Hoca ile Türkiye’deki ilim erbabı içinde belki en yakın ilişkiye sahip insanlardan biri sizdiniz. İsterseniz Hamidullah Hoca ile ne zaman tanıştığınızdan başlayalım... Prof. Dr. Salih TUĞ: .....
2003 - Subat, Sayı: 204, Sayfa: 016
"İslâmî Orta Çağ Aydınlık Bir Çağdır" - Prof. Dr. Salih Tuğ
Batı'da Orta Çağ sonrası ortaya çıkıp insan topluluklarını kaplayan düşünce, bilim, teknoloji ve san'at hareketine verilen genel bir ad olan Rönesans'ta görülen ve felsefe muhitlerinde genellikle benimsenen mütearifeye göre "bilgi kaynağı" şu üç unsura dayalı bulunmaktadır: - Akıl - Doğa .....
1997 - Nisan, Sayı: 134, Sayfa: 011
Milletin Katılma Payı Gözetilmeli - Prof. Dr. Salih Tuğ
1982 Anayasasının ciddi biçimde elden geçirilmesi gerektiği Türkiye'de hemen herkesin ortak arzusu haline gelmiş bulunuyor. Bu yüzden 1992' nin yoğun anayasa tartışmalarına sahne olacağı beklenebilir. Altınoluk da kamuoyu oluşumuna bir çizgide katılma arzusundadır. Aşağıdaki sorular, hukuk alanında ciddi çalışmaları bulunan ilim adamlarımıza y.....
1992 - Ocak, Sayı: 071, Sayfa: 008
AT Sadece İktisadi Yönü Olan Bir Teşebbüs Değildir. - Prof. Dr. Salih Tuğ
Avrupa Topluluğu ve İslâm Düşünceler... "Avrupa Topluluğu" adiyle anılan teşebbüs, sonuç itibariyle "Avrupa Birleşik Devletleri" şeklinde nihaî bir gayeye yöneliktir. Bugünkü dünyamızda benzer hukukî-siyasî oluşumlar vardır: "Amerika Birleşik Devletleri" , "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği" gibi... AT, .....
1987 - Temmuz, Sayı: 017, Sayfa: 031