"Sabri Akdeniz" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 15
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Ramazan ve İnsan - Sabri Akdeniz
Her toplum, (ruh sağlığı yerinde, kendine güvenini yitirip kendi özelliklerinden utanır, kendi değerlerinden kaçar duruma düşmemiş her cemiyet) tabii olarak, kendi insanını yetiştirir. Çocukluğundan başlayarak her ferdini kendi inanç, töre, gelenek ve davranış örnekleri içinde yoğurarak şahsiyetini ona göre yapıp, kiş.....
1995 - Subat, Sayı: 108, Sayfa: 014
Çağımız Neyin, Kimin, Kimlerin Çağıdır? - Sabri Akdeniz
Eskiden de insanların içinde yaşadıkları döneme AD TAKMA MERAKI var mıydı, bilemiyorum. Yalnız, bildiğim kadarıyla, son elli yılı aşkın bir süredir çağımıza bir AD TAKMA MERAKI'dır. gidiyor! Atom bombasının yapılması ve Japonya'da Hiroşima'ya atılmasının ardından ATOM ÇAĞI'ndan söz edilmeye başlanmıştı. Ne.....
1995 - Ocak, Sayı: 107, Sayfa: 017
Bugünkü İsrail İle Mukaddes Kitap - Sabri Akdeniz
Bugünkü İsrail'in kuruluşunda, bilindiği gibi, Mukaddes Kitap'ın büyük payı vardır. "Vaad edilmiş topraklar" yani, Yahudilerin Tanrısı Yahova'nın kendilerine vaad ettiği topraklar konusu, Mukaddes Kitap'ta önemli bir yer tutar ve sayfalar boyunca, değişik yönlerden tekrar tekrar sözü edilir. Belki de, devletsiz kaldıktan, yeryüzüne dağıld.....
1994 - Aralik, Sayı: 106, Sayfa: 019
Kimlik Duyarlığı Ve Çocuğun Çevresi - Sabri Akdeniz
ÇOCUĞUN ÇEVRESİ denince ilk önce doğup büyüdüğü ev, evinin bulunduğu yer ile kendinin yürüyerek veya herhangi bir araçla gidebildiği yerlerde algıladığı nesneler, yaratıklar, her şey ve buralarda etkileşim içine girdiği insanlar akla gelir. ÇOCUĞUN ÇEVRESİ'ni, bütünüyle, üç bölümde ele alabiliriz: 1-Fizik Çevre, 2- Toplum Çevresi,.....
1994 - Nisan, Sayı: 098, Sayfa: 010
Toplumumuzda Bugünkü Kuşakların Fikir ve Hayal Çevresinin Görünümü - Sabri Akdeniz
Burada sizlere çocuklarımızın içinde bulundurulduğu fikir ve hayal çevresinin toplumumuzdaki görünümünü olabildiğince, gücümün yettiği kadar gerçekte olduğu gibi yansıtmaya çalışacağım. Toplumumuzda bu fikir ve hayal çevresini oluşturanları üçe ayırmak yerinde olur sanırım: 1-TV'lerde, sinemalarda yayınlanan film, çizgi film v.b......
1994 - Ocak, Sayı: 095, Sayfa: 008
Eğitimde Eşitlik İlkesi - Sabri Akdeniz
Anadolu Liseleri, Özel Okullar ve Ötesi-   Babaların Mesleği Anaların Mesleği Serbest. .....
1993 - Eylul, Sayı: 091, Sayfa: 014
Yurt Dışında Eğitim - Sabri Akdeniz
"ÖSYS Sınavı'nı okulunda birincilikle kazanan bin öğrenciye yurt dışında okumak için karşılıksız burs vereceğiz." Başbakan Sn. T. Çiller Hükümet programını okurken yukarıdaki cümleye gelince, sanki eşsiz bir muştu-müjde veriyormuş gibi, övünçle başını havaya kaldırdı, sesini yükseltti ve bir an durup Meclisi şöyle bir süzdü! Sn. .....
1993 - Agustos, Sayı: 090, Sayfa: 043
Yabancı Dil İle Öğretim-Eğitim - Sabri Akdeniz
Bugün Türkiye'de ve başka birçok ülkede, eski sömürgelerde, uygulanan yabancı dil ile öğretim temelde bir sömürge öğretim-eğitim örneğidir. Bu eğitim turu 18 yüzyılın sonlarında İngiltere, Fransa gibi sömürgeci devletlerce Hind'de, Afrika'daki sömürgelerde başlatılmıştı. Nüfusu İngiltere'nin on katından daha çok, kocaman bir k.....
1993 - Mayis, Sayı: 087, Sayfa: 014
Küreselleşme Hikayesi - Sabri Akdeniz
Bir süredir kendime sorar dururum: Bu Avrupalı ile aramızdaki fark ne? Şüphesiz birçok fark vardır; ama, bu soruyu her soruşumda ilkönce aklıma bir tek çarpıcı cevap geliyor: Batı toplumu bir sorunla karşılaştı mı oturup kendisi düşünür; çözüm yolu arar. Bunun için varsayımlar, nazariyeler (kuramlar), öğretiler üretir. Sorun bir iktisat.....
1993 - Nisan, Sayı: 086, Sayfa: 008
Sömürgecilik Nedir? - Sabri Akdeniz
Şimdi, belki de, AKDENİZ "Amerika'yı yeniden keşfe çıktı!" diyeceksiniz. En az yüz yıldır kullanıla kullanıla paçavrası çıktı, bilmeyen var mı bunu? Bakalım öyle mi, değerli okurlarım. Bu yazıyı okumaya devam etmeden önce biraz durup düşününüz; SÖMÜRGECİLİK kavramının içeriğini, kafanızda bütün boyutlarıyla şöyle bir canlandırın.....
1991 - Eylul, Sayı: 067, Sayfa: 030
"Umuda Yolculuk" ve Oscar Üzerine... - Sabri Akdeniz
Batıya işçi göçünü konu alan, Türk oyuncuların da katıldığı, İsviçre yapımı UMUDA YOLCULUK filmi basında çok geniş, değişik yankılar uyandırdı. Bu filmin eleştiri ve değerlendirilmesindeki çelişiklikler, birbirine karşıt yaklaşımlar her alanda, özellikle de bu konularda ÖLÇÜ'nün ne denli önemli olduğunu ve bizim ölçülerimizin de .....
1991 - Mayis, Sayı: 063, Sayfa: 041
Bir Aracının Ölümünün Ardından - Sabri Akdeniz
Türk musikisini Batı musikisine benzetme, bir başka deyişle musikide yabancılaşma akımının önde gelenlerinden A. Adnan Saygun öldü ve hakkında sütun sütun övgüler düzüldü. TV'de ölüm haberini ve ilk övgüleri dinlerken 1. Millî Kültür Şurası, orada karşılaştığım sert tepkiler yeniden gözlerimin önüne geldi. Bizim komisyondaki s.....
1991 - Mart, Sayı: 061, Sayfa: 033
Millî Sinema - Millî Musikî - Sabri Akdeniz
Batı kültürü ve musikisinin Türk toplumunu istilası karşısında milli musikimizin her türünün -halk, din-tekke yeni yakıştırılan adlarıyla, Türk Sanat, Türk Klasik musikisi- varlığını koruyabilip koruyamaması milli sinemanın her türlü-çizgi, belge-film, boydan veya TV dizi filmi- ile çok yakından ilgili, yaşayabilip yaşamaması s.....
1991 - Ocak, Sayı: 059, Sayfa: 032
Toplumlar ve Kavramlar - Sabri Akdeniz
Somut (müşahhas) nesneleri anlatan söz, yazı vb. belirtkenler (remizler), algılayan herkesin kafasında, yaklaşık aynı anlamı taşır. Mesela, "elma" denildiğinde veya yazıldığında, "elma" sesini duyan yada "elma" yazısını gören ve Türk dilini bilen herkesin aklına bu adı taşıyan meyve gelir. Ne var ki, soyut (mücerret) kavramlara gelince i.....
1990 - Mayis, Sayı: 051, Sayfa: 034
Sömürgeciler Ortaklığı - Sabri Akdeniz
Avrupa Topluluğu ve İslâm Düşünceler... Ortak Pazar temelde bir sömürgeciler ortaklığıdır. Gerilere doğru gidildiğinde görülür ki bugün Batıda yaşayan ve üretilen kültürün kaynağında İbranîlerle Grekler vardır. Onlar da mirasçıları, bugünkü Batılılar gibi "kolonici" yani "sömürgeci" idiler. Demek ki bu kültürü.....
1987 - Temmuz, Sayı: 017, Sayfa: 030
1