"Prof. Dr.Sâdık Kılıç" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 4
Gösterilen makaleler: 1 ile 4 arası
2010 Yılının Kur’ân Yılı Olarak İlan Edilmesi Münasebetiyle Prof. Dr. Sadık Kılıç ile... Kur’ân’la İlişkide Sahabe ile Farkımız - Prof. Dr. Sâdık Kılıç
Geçen sayıdan devam Altınoluk: Kur’anla ilişkide genelde tüm Müslümanlar olarak nasıl bir sorun yaşıyoruz? Dr. Sadık Kılıç: Her şeyden önce, Kur’ân’ın muhtevasının bilinmesi bu noktada önem arz etmektedir. Zira, Kur’ân ile O’na inanan, O’nu dünya ve varoluş algısının tam da merkezine o.....
2010 - Eylül, Sayı: 295, Sayfa: 017
2010 Yılının Kur’ân Yılı Olarak İlan Edilmesi Münasebetiyle Prof. Dr. Sadık Kılıç ile... Kur’ân’ın İnsan Modeli - Prof. Dr. Sâdık Kılıç
Altınoluk: Diyanet’in 2010’u özel olarak “Kur’an Yılı” ilan etmesi nasıl bir ihtiyacın karşılanmasını sağlar? Burada Kur’an’a yönelik ilgiyi zaman ile sınırlama gibi bir risk görüyor musunuz? Dr. Sadık Kılıç: Amacı ve hedefi bakımından değerlendirildiğinde Kur’ân, ‘bütün zamanların, bütün mevsim ve tarih kes.....
2010 - Ağustos, Sayı: 294, Sayfa: 006
Pörsüten Zaman İçre Zikrullah ve Kur’ân ile Diri Kalmak - Prof. Dr. Sâdık Kılıç
Zaman içre var olan ve hayatını sürdüren varlıklar olarak, zaman mefhumu biz insanlara sunulmuş büyük imkânlar alanıdır! Onda benlik duygusunu elde eder, geliştirir ve fizik ve kültürel evrenimizi onda inşa ederiz!.. Fahreddin Razî (ö. 606/1209)’nin anlatımıyla, adeta, ‘Ezel dağının diplerinden çıkıp ebediyet dağına doğru akan bir neh.....
2010 - Mayis, Sayı: 291, Sayfa: 006
İnceleme - Prof. Dr. Sâdık Kılıç
İslamiyetin doğmasından gelişmesine kadar, beliren tüm çizgi ve hareketler incelendiği zaman görülmektedir ki, bütün bu dinî oluşların temelinde çok üstün, çok mükemmel, çok etkileyici bir esas, unsur bulunmaktadır. Ta başlangıçta badiyelerden, kıl çadırlardan, romantik unsurun hakimiyet te'sis ettiği mavi kubbeli çöllerden ilk arapları.....
1988 - Agustos, Sayı: 030, Sayfa: 005