"Prof. Dr.Selçuk Eraydın" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 3
Gösterilen makaleler: 1 ile 3 arası
İsra ve Mi'rac - Prof. Dr. Selçuk Eraydın
"Burada sunacağımız "İsra ve Miraç" başlıklı yazı Selçuk hocanın Miraç gecesi yaptığı konuşmanın metnidir. Vefatı sırasında yanında bulunuyordu. Burada onu rahmete vesile olur ümidiyle, duasıyla yayınlıyoruz." İsra, geceleyin yürüme, yürütme ma'nâlarına gelir. Daha çok "Leyle-i İsra, şeb-i İsra" tertibiyle, Peygam.....
1996 - Ocak, Sayı: 119, Sayfa: 041
Örnek Müslüman - Prof. Dr. Selçuk Eraydın
Yüce dinimizin kendine has itikadını ve o inanca bağlı amel ve ahlakını bir bütün olarak yaşamadığımız müddetçe, onu temsil ettiğimizi iddia edemeyiz. İslâm ideali ise insan idealidir. Çünkü din insan için vardır. Bu idealin gıdası da kalbde oluşan sevgidir. Sevgisi olmayan insanların dindarlıkları sadece bir gösteriden ibaret kalır......
1989 - Temmuz, Sayı: 041, Sayfa: 010
Na'tler ve Yâri'nin "Der Vasf-ı Hazret-i Sultan-ı Enbîyâ"sı - Prof. Dr. Selçuk Eraydın
NA'T lûgatte vasıf demektir. Dîvan edebiyatında bilhassa Hz.Peygamber ve dört halîfenin vasıflarını anlatan manzum eserlerin adıdır. Ecdadımız, Peygamber (s.a.v.) efendimizin sevgisini, her yaşta, her meslek erbabında ve her şahısta canlı tutabilmek için çeşitli vesileler aramışlardır. Bu vesilelerin en müessir olanı şiirdir. .....
1986 - Kasim, Sayı: 009, Sayfa: 021