"Serdar H. Yıldırım" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 22
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Neden Malezya Fobisi? - Serdar H. Yıldırım
Efendim, merak buyurmayınız, bir ara gündemi işgal eden “Türkiye Malezya olur mu?” garabetine katkıda bulunmak gibi bir niyetim yok, zira iyi biliyorum ki her ülkenin, her milletin tarihî macerası ve “misyonu” farklıdır ve binlerce yılda oluşmuş sosyolojik yapılar birbirine dönüşemez. Aynı dine mensup olma, .....
2007 - Kasim, Sayı: 261, Sayfa: 044
İki Bağdad'lı - Serdar H. Yıldırım
“Âşık’a Bağdad sorulmaz” “Yanlış hesap Bağdad’dan döner” “Ana gibi yâr, Bağdad gibi diyâr olmaz” “Sora sora Bağdad bulunur” Hepimizin farkında olmadan kullandığı benzeri deyimlerde; şarkılarda, türkülerde yer bulmuş;.....
2003 - Ekim, Sayı: 212, Sayfa: 055
Yeni Öğretim Yılı Münasebetiyle Yine Türkçe! - Serdar H. Yıldırım
Altınoluk’taki yazılarımı takip edenlerin dikkatini çekmiştir, ısrarla üzerinde durduğum konuların başında “Dil meselesi” gelir. Sebebi, bütün sıkıntılarımızın temelinde yatan ana meselenin “Türkçe’nin bozulması ve fakirleşmesi” olduğuna inanmamdır. Zira, herhangi bir problemi çözmenin ilk şartı onu doğru anla.....
2003 - Eylul, Sayı: 211, Sayfa: 048
"Demografi" Üzerine - Serdar H. Yıldırım
Demografi” lügatta “insan topluluklarının nüfus hareketlerini inceleyen bilim dalı, nüfusbilimi” olarak geçiyor. Nüfusun eskimiş telâkkideki gibi “yük” değil, bilakis “güç” olduğu hakikati anlaşıldıkça da, bu ilmin ehemmiyeti artıyor. Geçenlerde elime mühim bir rapo.....
2003 - Mayis, Sayı: 207, Sayfa: 048
Çocuktan Koparılan Kadın... - Serdar H. Yıldırım
“Durun Kalabalıklar, Bu Cadde Çıkmaz Sokak!” A.B.D.’nde geçen yıl yayınlanan ve konu edindiği araştırmanın ortaya koyduğu gerçeklerle Amerikan kamuoyunu ciddî şekilde meşgul eden bir kitap, bana merhum Necip Fazıl’ın üst başlıktaki mısraını hatırlattı. Batılı toplumların insanın fıtrî özelliklerini gözard.....
2003 - Nisan, Sayı: 206, Sayfa: 014
AB'nin Lider Ülkesi ve En Büyük Gücü Olan Almanya'yı Neler Bekliyor? - Serdar H. Yıldırım
İnsanımızın çoğunun kıskançlıkla karışık bir hayranlık beslediği Avrupa’nın devi Almanya, kendi uzmanlarının ifadeleriyle son 50 senenin en bunalımlı dönemini yaşıyor. Çok boyutlu ağır bir ekonomik kriz şeklinde kendini gösteren bunalımın kökleri aslında çok daha derinlerde bulunuyor. Bu sebeple Almanya’nın yakın gelecekte büyük sosy.....
2002 - Aralik, Sayı: 202, Sayfa: 056
İyi Eğitimin Temeli Yüksek Bir Dil! - Serdar H. Yıldırım
“Siz ne kadar bilirseniz bilin, söyledikleriniz muhatabınızın anladığı kadardır!” diyor Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî hazretleri... Ne veciz bir ifade! Demek ki bilmek yetmiyor, bu bilgiyi aktarabilmek için kudretli bir dil gerekiyor. Üstelik böyle kudretli bir dile “öğreten” kadar “öğrenen”in de hâkim olm.....
2002 - Ekim, Sayı: 200, Sayfa: 042
AB Türkiye'yi Alacak mı? - Serdar H. Yıldırım
Ülkemizin AB’ye girmesi meselesi senelerdir gündemimizin hiç değişmeyen maddesi olma özelliğini koruyor. Ancak, bu kadar senedir yazılıp çizilmesine, konuşulup tartışılmasına rağmen, meselenin hâlâ doğru ve net olarak anlaşılamadığını esefle müşahade ediyoruz. Bunun sebebi de malûm medyanın halkı bilgilendirmek yerine yönlendirmeyi esas ala.....
2002 - Agustos, Sayı: 198, Sayfa: 050
Batılılaşma Projesi ve "Küçük" Tavizler - Serdar H. Yıldırım
Şu soruların cevaplarını gelin beraber verelim: Global sömürü düzeninin patronları dünyanın bütün zenginliklerini kendi menfaatleri istikametinde kullanmaya devam etmek ve bu konudaki hâkimiyetlerini ilelebed sürdürmek isterler mi? Kendileri için tehdit oluşturabilecek unsurları bertaraf etmek için gereken tedbirleri alırlar mı? Bu tedb.....
2002 - Temmuz, Sayı: 197, Sayfa: 042
Zor Tercih! - Serdar H. Yıldırım
Şurası muhakkak ki Türkiye'de garip şeyler oluyor! Kafalar karışık, zihinler bulanık. Hep beraber kritik bir "dönüşüm süreci"ni yaşıyoruz. Ülkemizin dindar insanlarının imtihanı da gün geçtikçe ağırlaşıyor. Tercih yapmak zorlaşıyor, gittikçe daha zorlaşıyor!.. Bir fizik problemini doğru çözebilmek için önce .....
2002 - Haziran, Sayı: 196, Sayfa: 046
"Küreselleşme"ye Karşı mıyız? - Serdar H. Yıldırım
Her geçen gün gündemimize daha çok giren "Küreselleşme" üzerine herkes birşeyler söylüyor, ancak genellikle bu söylenenler görmezlerin fili tarif etmelerine benzer şekilde bütünü aksettirmekten uzak bulunuyor. Hâlbuki doğru hüküm verebilmek için olup bitenleri doğru anlamak ve sloganlara rağbet etmeden derinlemesine tahlil yapabilmek lâ.....
2002 - Mayis, Sayı: 195, Sayfa: 046
Nüfus Artışı: Güç mü, Fakirleşme mi? - Serdar H. Yıldırım
Afganistan operasyonu vesilesiyle son aylarda ABD'nin meşhur ve prestiji yüksek dergilerinde yer alan çeşitli tahlil yazıları, teknoloji ne kadar gelişse ve ilerlese de "insan unsuru"nun her zaman en büyük güç olarak kalacağı yönündeki düşüncemi teyid eder mahiyette ipuçlarıyla doluydu.11 Eylül sonrası "yeni dünya düzeni" .....
2002 - Nisan, Sayı: 194, Sayfa: 042
Sistemin Başağrısı - Serdar H. Yıldırım
Avrupalıların fert ve cemiyet planında yaşadıkları bunalımları ve kendi şartları içerisinde çözümsüz görünen manevî mes'eleleri çeşitli vecheleriyle müşahede ettikçe, insanın aklına "Peki ama, nasıl oluyor da böyle bunalımlı bir toplum bugünkü teknolojik ve ekonomik kalkınmışlık seviyesini ve sosyal refahı yakalayabiliyor?" su.....
2002 - Mart, Sayı: 193, Sayfa: 046
Dağılmış Aile - Serdar H. Yıldırım
Geçen ayki yazımızda, tebarüz eden vasıflarıyla "Tipik Avrupa insanı"nı tarif etmeye, tabir caiz ise bir resmini oluşturmaya çalışmıştık. Ortaya çıkan resim ferdî ve ictimaî cihetlerden bunalımlarla örülmüş problemli bir şahsiyeti tasvir ediyordu. Şurası muhakkak ki, Avrupalı bütün teknolojik gelişmişliğine ve ekonomik refahına .....
2002 - Subat, Sayı: 192, Sayfa: 040
Sahte Bir Dünya - Serdar H. Yıldırım
İkiyüz seneyi aşkın bir süredir, milletimizin okumuş "elit" kesimi içinde bir grup, mes'elelerimizin çözüm reçetesi olarak "Batılılaşma" paketini cazip ambalajlar içerisinde takdim etmekte, başka türlü "medenî"leşemeyeceğimiz iddiasını ısrarla ileri sürmektedirler. Böyle bir dönüşümün mümkün olup olmadığı tartışmasını bir yana bırakalım, e.....
2002 - Ocak, Sayı: 191, Sayfa: 044
1 2 Sonraki Sayfa >