"Sâdık Dânâ" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 331
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Mârifetullah - Sâdık Dânâ
Mârifetullah vecd ilmidir. Mârifetullah şevk ilmidir. .....
2014 - Aralık, Sayı: 346, Sayfa: 031
Allah İçin Sevmek - Sâdık Dânâ
Allah için sevmenin şartlarından biri dinî ve dünyevî her mevzûda gücünün yettiği kadar, kardeşini kendisine tercih etmektir. Allah -azze ve celle- hazretleri buyurur: “Ve onlardan önce yurda (Medîne’ye) yerleşen, îmana sarılanlar (yani daha önce Medîne’yi yurt edinen ensar veya ilk önce hicret edip Medîne’ye ye.....
2014 - Kasım, Sayı: 345, Sayfa: 031
Dünya Hayatı - Sâdık Dânâ
Cüneyd Bağdadî -kuddise sirruh-buyurur: – İmam Şâfiî dünyada hakkı konuşan bir zat idi. Bir gün bir din kardeşine verdiği öğütte şunları söylemiştir: Ey kardeşim! Dünya hayatı kaygan bir yer gibidir. Orada ayak sâbit kalamaz. Dünya ne kadar imar edilse sonu harap olmaktır. Onda yaşayanların en son ziyâretgâhları kabird.....
2014 - Ekim, Sayı: 344, Sayfa: 031
Dünya - Sâdık Dânâ
Ebû Said el-Hudrî -radıyallahu anh-’den: Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdular: “Benden sonra, size dünya nîmetlerinin açılıp, onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum.” Bunun üzerine ashab-ı kiramdan bir zât sordu: – Yâ Rasûlallah! Hiç refah ve bolluk kötülük getirir .....
2014 - Eylül, Sayı: 343, Sayfa: 031
Şükredebilmek - Sâdık Dânâ
Abdülkâdir Geylânî -kuddise sirruh- hazretlerinin şükür hakkındaki sözleri: – Gelen nîmetler için şükür yolunu tutmak gerektir. Şükür de üç şekilde olur. Lisan ile, kalb ile ve bütün duygularla. Lisan ile şükür, bütün nîmetlerin, Cenab-ı Allah’ın olduğunu îtiraf etmektir. Bir çok vasıta ile sana yapılan iyili.....
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 031
Şükredebilmek - Sâdık Dânâ
Abdülkâdir Geylânî -kuddise sirruh- hazretlerinin şükür hakkındaki sözleri: – Gelen nîmetler için şükür yolunu tutmak gerektir. Şükür de üç şekilde olur. Lisan ile, kalb ile ve bütün duygularla. Lisan ile şükür, bütün nîmetlerin, Cenab-ı Allah’ın olduğunu îtiraf etmektir. Bir çok vasıta ile sana yapılan iyil.....
2014 - Temmuz, Sayı: 341, Sayfa: 031
Ayet ve Hadislerde Zikrullah - Sâdık Dânâ
Zikrin fazîletlerini bildiren âyet-i kerîmeler: “Beni zikrediniz, anınız ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin ve küfre sapmayın.” (Bakara Sûresi / 152) “Allah’ı çok zikret vae gece gündüz onu tesbih et.” (Âl-i İmran Sûresi / 41) “Allah’ı nefsinde, içinde huşû ve korku ile an, gece gündüz .....
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 031
Manevi Yolun Şükrü - Sâdık Dânâ
Allah teâlâ ve tekaddes hazretleri, bazılarını seyr ü sülûk yoluna sevk eder. Bunlar hakîkî bir mürşide teslim olup, ihlâs ve istikâmet üzere, Allah teâlânın rızâsını talep ederek, helâl-haram husûsunda dikkatli olurlar ise, Cenab-ı Hakkın izni ile kendilerinin de büyük gayret ve sebatları nisbetinde netîce alırlar. Mânevî dersleri tek.....
2014 - Mayıs, Sayı: 339, Sayfa: 031
Sıkıntılarımız ve Sebebi - Sâdık Dânâ
Günümüzde herkes sıkıntıda, fertler sıkıntıda, cemiyetler sıkıntıda, gençler huzursuz, yaşlılar huzursuz, fakirler huzursuz, zenginler huzursuz.Tüccarı huzursuz, sanayici huzursuz, memur huzursuz, işçi huzursuz. Sanki huzur bir zümrüd ü ankâ olup semâya çekilmiş. Elhamdülillah memleketimizde zenginlik zuhûr etmiş, herkes nasiblerince o.....
2014 - Nisan, Sayı: 338, Sayfa: 031
Faiz - Sâdık Dânâ
Kim ki hakkı örtmek gayesiyle bir zalime yardım ederse, o Allah’ın ve Rasulü’nün himayesinden uzaktır. Kim bir kuruş faiz yerse, o otuzüç kerre zina yapan bir kadın gibidir. Kimin ki eti haram lokma ile meydana gelirse, o et ateşe (cehenneme) daha lâyıktır. (Taberâni, el-Mucemu’l-Kebir) – Bu ümmetten bir kısım i.....
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 031
Sevenlerinin Diliyle Mahmud Sâmî Efendi (k.s.) - Sâdık Dânâ
Seyyid Şefik Arvasî (kuddise sirruh) Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz sülâlesinden olup, nâsıyelerinde nûr lemeân ederdi. İlmi, fezâili, kemâli herkes tarafından takdir edilir, kadirî meşayihinden idi. Uzun müddet Sultan Ahmed Camii imam­lığını büyük bir vecd içinde ifâ etmişlerdi. Muht.....
2014 - Şubat, Sayı: 336, Sayfa: 031
Kibir - Sâdık Dânâ
Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri buyuruyor: “Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini mühürler.” (Mü’min/35) “Hiç şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir. O büyüklük taslayanları (kibirlileri) sevmez.” (Nahl/23) Rasûl-ü Ekrem sallallahu ale.....
2014 - Ocak, Sayı: 335, Sayfa: 031
O’na Güvenmek - Sâdık Dânâ
Allahü teâlâ ve tekaddes hazretleri buyurur:  Ğ Eğer îmanınız varsa Allah’a tevekkül ediniz. (Sûre-i Mâide, 23) Ğ Allah Teâlâ tevekkül edenleri sever. (Âl-i İm­ran, 159) Ğ Bir kimse Allahü Teâlâ’ya tevekkül ederse, Allahü Teâlâ ona kâfidir. (Sûre-i Talak, 3) Ğ Allah, kuluna kâfi.....
2013 - Aralık, Sayı: 334, Sayfa: 031
Müflis Olmamak İçin - Sâdık Dânâ
Abdullah bin Tüsterî kuddise sirruh buyurur: – Bizim mezhebimizin yolumuzun esası, üç şeydir: Helâl yemek, güzel ahlâk ve Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme uymak. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Rasûlümün getirdiği emirleri alınız. İtaat ediniz, yasak etdiği şeylerden sakınınız!” (Ha.....
2013 - Kasım, Sayı: 333, Sayfa: 031
Tevâzu - Sâdık Dânâ
Mefhar-i Mevcudat, Eşref-i mahlûkat sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin tevâzû hakkındaki hadis-i şerifleri: – “Cenâb-ı Hak “tevâzû ediniz” diye bana emir buyurdu.” – “Bir kimse Allah korkusuyla tevâzû ederse, Cenâb-ı Hak da onu âlî eder (yükseltir). – “Mütevazı olmadıkça zahid olama.....
2013 - Ekim, Sayı: 332, Sayfa: 031
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...23 Sonraki Sayfa >