"Osman Ersan" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 22
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Muhterem Mûsâ Efendi Üstâdımız - Osman Ersan
Merhum Mûsâ Efendi Üstâdımız, fazîlet ve kemâlâtı üzerinde toplamış büyük bir mürşîd-i kâmil idi. Her hâli ve kâli Kur’ân-ı Kerîm ahkâmına ve sünnet-i seniyyeye tam uygundu. Dâima mârifetullâh hâli ve lezzeti içinde yaşarlardı. Hiçbir meşgûliyet, onu Hakk ile beraber olmaktan alıkoymazdı. Âhiret amelini, hep dünya amelinin önüne .....
2007 - Temmuz, Sayı: 257, Sayfa: 016
Gül, Dikeni İle Güzeldir - Osman Ersan
Mutluluklar; dertsiz, sıkıntısız ve kedersiz elde edilmez. Nasıl ki dikenlerin arasından gül çıkıyorsa, meşakkat ve sıkıntıların ardından da gül mîsâli güzelliklere kavuşulur. Gülün, hep diken ile beraber bulunuşu çok ibretli ve hikmetlidir. Dikene katlanan gül, çiçeklerin şâhı olmuştur. Huzûr ve mutluluk da, cefâlara katlanmanın sonuc.....
2007 - Nisan, Sayı: 254, Sayfa: 044
Âh Teslîmiyyet! - Osman Ersan
Teslîmiyet; teslîm olmak, boyun eğmek ve başa gelen hâdiseleri îtirâzsız kabûl etmek mânâlarına gelir. Teslîmiyet, bir mevhîbe-i ilâhî olup üstün seviyede bir îmân ve sevgi işidir. Teslîmiyetteki kemâl, muhabbetteki kemâle bağlıdır. Gerçek muhabbet olmadan teslîmiyet, teslîmiyet olmadan da kalbi terakkî olmaz. Kulun mâneviyâttaki derecesi, teslî.....
2007 - Ocak, Sayı: 251, Sayfa: 016
Fayda Vermeyen Pişmanlık - Osman Ersan
Ömür, Cenâb-ı Hakk’ın insanoğluna bahşetmiş olduğu en büyük nîmettir. Bu nîmetin kıymetini bilip; sayılı nefeslerini isrâf etmeden, uyanıklık içerisinde tam lâyıkıyla değerlendirenler, büyük bir mutluluk ve sevinçle Hak Teâlâ Hazretleri’nin huzûruna varırlar. Ömrünü Allah’a isyân ve gafletle geçirenler ise, en sonund.....
2006 - Eylul, Sayı: 247, Sayfa: 012
Bir Demet Güzel Öğüt - Osman Ersan
Mûsâ Topbaş Efendi Hazretleri, her yönüyle örnek bir şahsiyete sâhipti. Kendisini ziyâret edenler manevi bir huzur hali yaşarlardı. Ahlâkî fazîletler, onda âbidevî bir tecellîye ve tekâmüle mazhar olmuştu. Burada âhirete irtihâllerinin sene-i devriyesinde, fâtihalarla ve hayırlarla yâdına vesîle olur ümîdiyle sevenlerine, nasîhatlarınd.....
2006 - Temmuz, Sayı: 245, Sayfa: 016
Ana Gibi Yâr Olmaz - Osman Ersan
Kadınlık meziyetlerinin başında anne olmak şerefi gelir. Anne, bedenî özellikleri itibâriyle değil, rûhî üstünlükleriyle annedir. Annelik, kelimelerin ifâde etmekten âciz kaldığı bir gönül ve mânâ şiiridir. Toplumun saâdet ve selâmeti; annelerin, yüksek duygular ve kalbî derinlikler içinde yetiştirilmeleriyle mümkündür. İnsandaki analı.....
2006 - Mayis, Sayı: 243, Sayfa: 044
Sen Olmasaydın, Yâ Muhammed (s.a.v.) - Osman Ersan
Sen olmasaydın; Allah’ın varlığından, birliğinden, sonsuz kudret ve azametinden, dünyamızı cennete dönüştüren yüce dînimizden ve her biri bize ayrı bir haz ve fayda veren ibâdetlerden nasıl haberdâr olabilirdik? Sen olmasaydın; inceliği, zerâfeti, tevâzûyu, güzel ahlâkı kim öğretir ve bu konuda bize kim örnek olabilirdi? Halbuki.....
2006 - Nisan, Sayı: 242, Sayfa: 026
Şehîdler Ölmez! - Osman Ersan
ehîd, Allah yolunda savaşırken düşman tarafından öldürülen müslümana denir. Şehîd olmak, her ne kadar nefse ağır gelse de ebedî ve mutlu bir hayata kavuşmaktır. Şehîdler, Allah rızâsı için en değerli varlıkları olan canlarını feda edip ebedî hayata ermişlerdir. Şehîdlik, dînimize göre çok yüce ve şerefli bir mertebedir. Kur’ân-ı .....
2006 - Mart, Sayı: 241, Sayfa: 026
Ah Nice Bir Uyursun, Uyanmaz mısın? - Osman Ersan
Uyku insanın, hissî veya diğer uyarılarla uyandırabildiği tabiî ve normal olan şuûrsuzluk hâlidir. Beyinde uyanık kalmayı temin eden bir merkezin yaptığı uyarıcı mesajlar vasıtasıyla kişi kendini uyanık tutar. Uykunun asıl yeri, beynin daha altında bulunan “Pons” denilen bölgedir. Bu bölgeden her doksan dakikada bir uyku uyarı.....
2006 - Subat, Sayı: 240, Sayfa: 040
Söz Ola, Az Ola! - Osman Ersan
Konuşmak, insanı diğer canlılardan ayıran mühim bir meziyet olup Cenâb-ı Hakk’ın insanoğluna bahşettiği en büyük nîmetlerdendir. Bu sâyede insan merâmını anlatır, düşünce ve duygularını başkalarına aktarır. Kişinin faydalı sözler söylemesi, teblîğde bulunması, ilim öğretmesi ve Allah’ı anması hep birer ibâdet hükmündedir. .....
2006 - Ocak, Sayı: 239, Sayfa: 040
Âşıklar Sultânı Hazret-İ Mevlânâ - Osman Ersan
Âşıklar sultânı Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (kaddesallâhü sirrah), Hicrî 604 Rabîül-evvel ayında (Mîlâdî 30 Eylûl 1207 tarihinde) Horasan’nın Belh şehrinde doğmuş, Hicrî 672 Cemâziyel-âhir ayında, (Mîlâdî 17 Aralık 1273 yılında) 68 yaşında Konya’da âhirete irtihâl eylemiş, yıllardır özlemini çektiği Cenâb-ı Mevlâ’ya kavu.....
2005 - Aralik, Sayı: 238, Sayfa: 040
Üç Şey Gönlü Öldürür: Çok Yemek, Çok Uyumak, Çok Konuşmak - Osman Ersan
Müslümanın az yemesinden maksadı, gönlünden dünya sevgisini ve mâsivâ alâkasını çıkarmak, Allah’a ibâdet ve tâate güc kazanmaktır. Az yemek, kalbi tasfiye ederek günahlardan temizler ve nefsin isteklerini öldürür. Allah dostları, nefsi en büyük düşman olarak görmüşler, islâhının ise, oruç ve az yemekle mümkün olabileceğini belirtmişlerdir......
2005 - Ekim, Sayı: 236, Sayfa: 019
Derin Uyku Gaflet - Osman Ersan
Gaflet, Allah’ı unutmak, nefsin hevâ ve hevesine uymak demek olup nîmetin elden gitmesine ve pişmanlığa sebep olur. Hak Dostlarından Hamdun Kassar, gafleti şöyle tarif eder: “Kulun, Rabb’ının işini bırakıp nefsinin idâresine düşmesidir.” (H. Kâmil Yılmaz, Gönül Erleri, c.1, s.206) Kur’ân-ı Kerîm.....
2005 - Agustos, Sayı: 234, Sayfa: 023
Kur’ân İle Hayat Bulmak - Osman Ersan
Kur’ân-ı Kerîm; Allah Teâlâ’nın, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için, Habîbi Hazret-i Muhammed -sallallahü aleyhi ve sellem-’e indirdiği ilâhî kelâmdır. O’nu ta’zîm ve saygı ile, Hak Teâlâ Hazretleri’nin kelâmı oldduğunu bilerek, engin mânâsı üzerinde derin derin düşünerek okumalıdır. Bu şekilde Kur&.....
2005 - Haziran, Sayı: 232, Sayfa: 008
Dünyadaki Cennet - Osman Ersan
Cennet denilince akla hemen huzur ve mutluluk gelir. Mutluluk, gönlün huzûr ve sürûrla dolması, rûhun doyuma ulaşması ve rahatlaması demektir. Mutluluk, insanların dünya ve âhirette ulaşmak istedikleri en son temel hedeftir. Bütün çalışmalar, gayret ve çabalar hep mutlu olmak içindir. İslâm .....
2005 - Mayis, Sayı: 231, Sayfa: 046
1 2 Sonraki Sayfa >