"Osman Nûri Topbaş" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 266
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Hak Dostlarından Hikmetler Câfer-i Sâdık (r.aleyh) -6- - Osman Nûri Topbaş
Câfer-i Sâdık Hazretleri buyurur: “Kim nefsine karşı yine nefsi için mücâhede ederse, kerâmetlere ulaşır. Kim de nefsine karşı Allah Teâlâ için mücâhede ederse Allâh’a ul.....
2014 - Aralık, Sayı: 346, Sayfa: 032
Hayırlı Ümmet - Osman Nûri Topbaş
Âyet-i kerîmelerde buyrulur: نْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْم&#.....
2014 - Kasım, Sayı: 345, Sayfa: 032
TASAVVUF;KUR’ÂN ve SÜNNET’LE KEMÂLE ERMEKTİR (4) - Osman Nûri Topbaş
Cenâb-ı Hak biz kullarını, meccânen (hiçbir bedel ödemediğimiz hâlde) “ahsen-i takvîm”, yani en güzel kıvamda ve İslâm fıtratı üzere yarattı. Fakat bizleri imtihan etmek için; “takvâ”ya da “fücûr”a da, yani hayra da şerre de, sevâba da günaha da meyledebilecek vasıfta bir “nefis” ile donattı. Dünya hayatındaki kulluk imtihanını kazanm.....
2014 - Ekim, Sayı: 344, Sayfa: 032
TASAVVUF;KUR’ÂN ve SÜNNET’LE KEMÂLE ERMEKTİR (3) - Osman Nûri Topbaş
MUHABBETİ TAŞKINLIĞA VARDIRMAMAK… Tasavvufta mânevî ilerlemenin asıl sermayesi muhabbet, onun tezâhürü ise âdâba riâyettir. Mürşid-i kâmillerle kalbî irtibâtın, yani râbıtanın asıl sermâyesi de muhabbettir. Fakat her hususta olduğu gibi, muhabbette de aşırıya kaçmak, insanı yanlış yollara sürükler......
2014 - Eylül, Sayı: 343, Sayfa: 032
TASAVVUF; KUR’ÂN ve SÜNNET’LE KEMÂLE ERMEKTİR (2) - Osman Nûri Topbaş
TASAVVUF;NEFSÂNÎ İHTİRASLARI BERTARAF ETMEKTİR Cenâb-ı Hak ehemmiyetine binâen, Kur’ân-ı Kerîm’de arka arkaya tam yedi kez yemin ettikten sonra beyân eder ki: “Nefsini kötülüklerden arındıran (maddî ve mânevî kirlerden temizleyen) mutlakâ kurtuluşa ermiş; onu kötülüklere gömen de elbette hüsrâna uğramıştır.” (eş-Şems, 9-1.....
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 032
Osman Nûri Topbaş Hoca Efendi ile Mûsâ Efendi (r.aleyh)’in Ramazân-i Şerîfi İhya Hassâsiyeti Üzerine... - Osman Nûri Topbaş
Ömrünü Âdeta Bir Ramazan İklîminde Yaşadı AltInoluk: Efendim, mâlumu âlîniz, Temmuz ayı merhum Mûsâ TOPBAŞ Efendi (r.aleyh)’in vefatının sene-i devriyesi. Bu yılki sene-i devriye, Ramazan ayına denk geliyor. Bu münâsebetle, Mûsâ Efendi’nin başta Ramazan ayının ihyâsı konusundaki hassâsiyetlerinin neler olduğunu, Ram.....
2014 - Temmuz, Sayı: 341, Sayfa: 010
TASAVVUF; KUR’ÂN ve SÜNNET’LE KEMÂLE ERMEKTİR (1) - Osman Nûri Topbaş
İslâm’ın hedeflediği “kâmil bir insan” olabilmek için, dînî hayatı; madde ve mânâ bütünlüğü, zâhir ve bâtın derinliği, akıl ve kalp âhengi, şekil ve ruh beraberliği içinde kavrayıp yaşamak îcâb eder. Gerçek tasavvuf, İslâm’ın zâhirine ilâveten, bâtın plânında da kavranıp yaşanması gayretinden ibârettir. Bu ise meşhur tâbiriyle; “şerîat.....
2014 - Temmuz, Sayı: 341, Sayfa: 032
HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Câfer-i Sâdık (r.aleyh) -5- - Osman Nûri Topbaş
Câfer-i Sâdık Hazretleri buyurur: “Bir kişiyi affettiğim için hiçbir zaman pişman olmam! Bu affım sebebiyle pek çok zarara uğrasam da, affetmek bana, verdiğim bir cezâ sebebiyle bin defa pişman olmaktan çok daha güzel gelir.”1 [Mü’min, geçim ehli insandır. Din kardeşleriyle ne pahasına olursa olsun, iyi geçinmeye g.....
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 032
Hak Dostlarından Hikmetler: Câfer-i Sâdık (r.aleyh) -4- - Osman Nûri Topbaş
Câfer-i Sâdık Hazretleri buyurur: “Kimin rızkı daraldıysa, hemen istiğfârı çoğaltsın!”1 [Hak dostlarından Hasan-ı Basrî Hazretleri’ne dört kişi gelerek, biri kuraklıktan, diğeri fakirlikten, bir diğeri tarlasının verimsizliğinden, sonuncusu da çocuğunun olmayışından* yakınıp Hazret’ten himmet talep ederler. O büyük.....
2014 - Mayıs, Sayı: 339, Sayfa: 032
Dostlarından Hikmetler:Câfer-i Sâdık (r.aleyh) -3- - Osman Nûri Topbaş
Câfer-i Sâdık Hazretleri buyurur: “Rasûlullah (s.a.) Efendimiz’in zâhirinde yaşayan kimse sünnîdir. O’nun (hem zâhir hem de) bâtınında yaşayan kimse ise sûfîdir.”1 [İnsanoğlunun, yaratılıştan gelen iki yönü vardır: 1) Türâbî, yani topraktan yaratılmış bedenî yönü. 2) Rûhî, yani derûnî ve kalbî y.....
2014 - Nisan, Sayı: 338, Sayfa: 032
Hak Dostlarından Hikmetler Câfer-i Sâdık (r. aleyh) -2- - Osman Nûri Topbaş
Câfer-i Sâdık Hazretleri buyurur: “Beş çeşit insan ile arkadaş olmaktan sakın! 1) Yalancı: Çünkü onunla beraber olduğun sürece aldanış içinde bulunursun. O serap gibidir. Sana uzağı yakın, yakını uzak gösterir. 2) Ahmak: Sana faydalı olmak istediği zaman bile zarar verir, bunun da farkında olmaz. 3) Cimri:.....
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 032
Kur’ân Ehline Büyük İhtimam Gösterirlerdi - Osman Nûri Topbaş
Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi ile Sâmi Efendi Hazretleri Üzerine Sohbet Altınoluk: Efendim önce bu sohbeti kabul buyurduğunuz için teşekkür ederiz. Sâmi Efendi Hazretleri’nin bekā âlemine irtihâlinin üzerinden 30 yıl geçmiş. Altınoluk’ta Sâmi Efendi ile ilgili bir sayı hazırlayalım diye düşündük. Zatıâlînizle de bir sohbet yapalı.....
2014 - Şubat, Sayı: 336, Sayfa: 032
Hak Dostlarından Hikmetler; Câfer-i Sâdık (r.aleyh) -1- - Osman Nûri Topbaş
Câfer-i Sâdık Hazretleri buyurur: “Allah Teâlâ, üç şeyi üç şeyde gizlemiştir: 1) Rızâsını tâatinde gizlemiştir. Bu sebeple O’nun tâatinden hiçbir şeyi küçük görmeyin; belki rızâsı o şeydedir. 2) Gazabını günahlarda gizlemiştir. Onun için hiçbir günahı küçük görmeyin; belki gazabı ondadır. 3) .....
2014 - Ocak, Sayı: 335, Sayfa: 032
HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER İmâm-ı Rabbânî (r.aleyh) -7- - Osman Nûri Topbaş
İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurur: “Zaman, (kelime-i tevhîdi lâyıkıyla) zikretme zamanıdır. Bütün nefsânî arzularınızı ÇلَاÈ kelimesinin içine koyun ki, onları kökünden yok edip geriye (sizi gaflete düşürebilecek) hiçbir (nefsânî) arzu ve gâye bırakmayınÉ .....
2013 - Aralık, Sayı: 334, Sayfa: 032
HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER İmâm-ı Rabbânî (r.aleyh) -6- - Osman Nûri Topbaş
İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurur: “Allah Teâlâ’nın gazabını teskin hususunda  sözünden daha faydalı bir şey yoktur. Bu söz, Cehennem’e girmeye sebep olan gazabı teskin ediyorsa, başka gazapları daha çabuk teskin eder. Zira diğer gazaplar, Cehennem azâbını doğuran gazaptan çok daha hafiftir. Nasıl teskin etmesin ki; kul bu sözü tek.....
2013 - Kasım, Sayı: 333, Sayfa: 032
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...18 Sonraki Sayfa >