"Dr.Adem Ergül" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 94
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Aidiyetler Gönlü Değil Nefisleri Beslerse - Dr. Adem Ergül
İnsan, fıtratı gereği kendini bir gruba nispet etme ihtiyacı hisseder. Çoğu zaman fıtrî bir iht.....
2014 - Aralık, Sayı: 346, Sayfa: 006
Aziz Ümmet Olmaya Azmetmek - Dr. Adem Ergül
“İzzet Allah’ındır, Resûlünündür ve müminlerindir”1 buyurur Yüce Rabbimiz. Evet, bu ümmet, Aziz Rabbin izzetli kullarından oluşan yüce bir topluluk ve Aziz Nebinin Aziz bir ümmetidir. Bir başka âyet-i kerimede bu şerefli ümmet için Rabbimiz “İnsanlık için oluşturulmuş hayırlı bir ümmet”2.....
2014 - Kasım, Sayı: 345, Sayfa: 012
Allah Adına Kullarına Konum Biçmek - Dr. Adem Ergül
Kendini merkeze alan insan, çoğu zaman nefsinin putperesti hâline dönüşür. Değer ölçüleri, görüşleri ve yorumları kendisine göre hakikatin ta kendisidir. Aksini iddia edenler büyük bir yanlışın ve sapkınlığın içindedirler. Bu durum tam da Âdem -aleyhisselâm-’a secde etmeme gerekçesini “Ben ondan daha üstünüm” şeklinde ortaya koyan şeytânî mantık.....
2014 - Ekim, Sayı: 344, Sayfa: 006
Gençlik Mühit ve İklim İlişkisi - Dr. Adem Ergül
Her milletin, her ailenin ve belki her ferdin, bir gençlik meselesi vardır ve hatta olmalıdır. Herkes, kendi durduğu yerden, o döneme dair bakış açılarını, beklentilerini ve özlemlerini ifade eder. Bu güzel bir duygudur. Zira gençlik, sadece gençlere bırakılamayacak kadar büyük bir hazinedir. Zira anne-babaların, dâvası olanların, gelec.....
2014 - Eylül, Sayı: 343, Sayfa: 006
Duyguların Organizasyonu - Dr. Adem Ergül
İnsan, bir yönüyle duygular yumağı bir varlıktır. Çoğu zaman duygularımız tarafından yönetiliriz. Hatta aklımız bile, zaman zaman duygusal kararlarımızın gerekçelerini üreten bir vasıtaya dönüşüverir. Duygularımıza karşı bilgi seviyemiz yeterli değildir. Tepkilerimizin büyük çoğunluğu, duygulara dayanır. “Yahu melek gibi bir insandı; o .....
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 006
İslâm'ı Yaşatma İdeali Olarak Sûfî ve Tasavvuf - Dr. Adem Ergül
İnsanlığa son din olarak lütfedilen İslâm, Allah’ın razı olduğu kâmil bir dindir. Bu hakikat, bizzat Rabbimiz tarafından, Kur’an vahyinin son mesajı olarak, bütün beşeriyete Allah Resûlü’nün Vedâ Haccı’nda şöylece ilan edilmiştir: “Bugün sizin için dininizi kemâle erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din o.....
2014 - Temmuz, Sayı: 341, Sayfa: 023
Büyük Kurtuluş Yolculuğunda İlâhî Maiyyete Girmek - Dr. Adem Ergül
Kur’ân-ı Kerim, insanoğlu için en büyük başarı ve kurtuluş olarak “cehennemden uzaklaştırılıp cennete girebilmeyi” hedef gösterir1. Bu hedefe ulaşmak kolay değildir. Yol tuzaklarla doludur. İnişler, çıkışlar, tehlikeler, sarp yokuşlar, ibtilâlar, hayır gibi görünen şerler, şer gibi görünen hayırlar ve daha neler ve nel.....
2014 - Haziran, Sayı: 340, Sayfa: 009
Bâtıla Hak Libası Giydirmek - Dr. Adem Ergül
İnsan, vicdan sahibi bir varlık olarak yaratılmıştır. Körelmemiş bir vicdan, özümüze yerleştirilen bir hakikat terazisidir. İnsanlar fetva verse de, gönle huzursuzluk veren her şeyden kaçınma tavsiyesi, bir peygamber tavsiyedir. Ne var ki insan, öyle zaman olur ki, yaptığı yanlışın vicdanına verdiği huzursuzluktan kurtulma adına, kendin.....
2014 - Mayıs, Sayı: 339, Sayfa: 006
Tortulardan Arınmış Bir Kişilik Kıvamı Samimiyet - Dr. Adem Ergül
Dinin en önemli hedeflerinden birisi, hiç şüphesiz insanı katışıksız, tortusuz bir kişilik kıvamına eriştirmektir.  Arınmak (tezkiye), bu kaliteye erişme sürecinin adıdır, denilebilir. Allah ve Resûlünün kelâmında samimiyeti ifade eden kelimeler denilince, ilk nazarda şu üç kavram hatıra gelir: İhlâs, sadâkat ve nasihat......
2014 - Nisan, Sayı: 338, Sayfa: 006
Gök Terazisi Yer Terazisi - Dr. Adem Ergül
Bir Kur’an kavramı olan “takvâ” kelimesini bazı müfessirler\ “Allah’a karşı mesuliyet şuuru” olarak açıklarlar. Yapılan her amelde, her düşünce ve niyette “Rabbin huzurunda O’na hesap verme” şuuruyla hareket etmek, hiç şüphesiz insana ciddi bir hayat disiplini kazandıracaktır. “Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin”.....
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 006
Bir Mürebbî Olarak Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu - Dr. Adem Ergül
Tasavvuf, bir terbiye ocağıdır. Ham insandan kâmil insan çıkarma ocağı. Bu ocakta mürşidin “kâmil” olmakla birlikte “mükemmil” olması, yani “kemâle erdirici liyakatinin bulunması” son derece önemlidir. Eğitime muhatap olan müridin sıdkı, sadâkâti, samimiyeti, gayreti ve hülâsa istidâdı da en az mürşidin keyfiyeti kadar mühimdir. Bu iki .....
2014 - Şubat, Sayı: 336, Sayfa: 022
Ülfet ve Muhabbeti Bozan Zehirleyici Duygu ve Davranışlar - Dr. Adem Ergül
Mü’min ahlâkı, bozulmamış insanın fıtrî boyasıdır, denilebilir. Bu boya, Rabbânî bir boyadır ki, ondan daha güzelini tasavvur etmek imkânsızdır.1 Îmân, İslâm ve ihsandan oluşan din gerçeği2, söz konusu temiz fıtratı korumak, arındırmak ve sıhhatli bir şekilde tekâmül ettirmek suretiyle, insanı layık olduğu şeref ve.....
2014 - Ocak, Sayı: 335, Sayfa: 012
Nurlu Bakışlar Derin Kavrayışlar - Dr. Adem Ergül
"Üç oyun ötesini görmek” diye bir söz vardır. Bu söz, görünenin ötesinde daha başka gerçeklerin var olduğunu, esas maharetin onları sezmek ve fark etmek olduğunu ifade eder. Olan biten hâdiselerin arkasında nelerin olabileceğini anlamaya çalışmak, anlık ve günlük bakıştan ziyade, dünü, bugünü ve yarını birlikte değerlendirmek, bir .....
2013 - Aralık, Sayı: 334, Sayfa: 010
Nefsi Tezkiye İçin Rahmet Niyazı… - Dr. Adem Ergül
İnsan, arzular yumağı bir varlıktır. İçinde hayrın da şerrin de davet sesleri deveran eder durur. O böyle yaratılmıştır. Belki imtihan sırrı da buradadır. Yani iç âlemimizdeki şeytânî ve nefsânî çağrıları susturup, Rahmânî mesajların ve ilhamların hakimiyetini sağlamakla mükellefiz. Vücut ikliminde böyle bir hükümranlık, büyük bir cihad.....
2013 - Kasım, Sayı: 333, Sayfa: 010
Adam  Arıyorum  Diyene Bir Ün İdesim Gelir!.. - Dr. Adem Ergül
Başarılı ve şuurlu bir üniversite öğrencisi dostumuz ile bir yolculuk esnasında sohbet ediyoruz. Söz döndü-dolaştı aile ile ilişkiler konusuna geldi. Delikanlı, anne-babasına olan sevgisini ve takdirlerini anlattıktan sonra, bir ara gözleri nemlendi ve dedi ki: - Hocam, biz orta halli bir aileyiz. İki kardeş .....
2013 - Ekim, Sayı: 332, Sayfa: 006
1 2 3 4 5 6 7 Sonraki Sayfa >