"Nesrin Zerey" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 34
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Merhaba Ey ŞEhr-ü Ramazan - Nesrin Zerey
Hoşgeldin cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı mübârek ramazan ayı! Hoşgeldin gündüzü oruç, gecesi namaz olan oniki ayın sultanı! Ey bizi temizleyen, tamamı sırf hayırdan ibaret olan kutlu ay hoşgeldin! İlahî lûtuf ve mükâfatların dağıtıldığı ramazan-ı şerife, ona ulaşmayı canına minnet bilenlere selâm olsun! Rah.....
2012 - Ağustos, Sayı: 318, Sayfa: 020
Adâlet Mülkün Temelidir - Nesrin Zerey
İslâm devletini ayakta tutan iki önemli sebep vardır: Biri Allah’a dosdoğru iman, diğeri adâleti sağlamak. Hz. Peygamber (s.a.v.), “Allah’tan korkun, adâletten ayrılmayın, yerle gök adâlet üzerine kurulmuştur”, hadisi ile adâlet emrediyor. Adâlet, herkese hakkını vermek, hak ve hukukun gerçekleşmesini sağlamaktır. İslâm öncesi M.....
2010 - Aralık, Sayı: 298, Sayfa: 040
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Kadem-i Şerifleri - Nesrin Zerey
Peygamber Efendimiz (s.a.)’i sevmek ve kalplerimizde yaşatmak, mü’min ve müslüman olmanın en önemli hasletlerindendir. Sevmek için tanımak gerekir. Ruhun âşinâlığı yaradılışa kadar gider. İlk yaratılan onun mübarek ruhu ve aklı şerifi olduğu cihetle, varlık âlemi, melekler, felekler, gökte uçan, yerde koşan, hareketli hareketsiz bütün hayat sahi.....
2009 - Mart, Sayı: 277, Sayfa: 016
Peygamber Efendimizin (s.a.v)’in Mektupları - Nesrin Zerey
Peygamber Efendimiz (s.a)’in İslâm’a davet mektupları, İslâm tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Bizans İmparatorluğu, İran, Mısır, Habeşistan, İslâm güneşinin Medine’den yükselişi sırasında Arabistan yarımadasıyla siyasî ve iktisadî yakın ilişkileri olan önemli devletlerdi. Peygamber Efendimiz (s.a), hicretin 6. yılında Mek.....
2006 - Kasim, Sayı: 249, Sayfa: 051
İlâhi Mesajı Doğru Anlamak - Nesrin Zerey
İlimlere ilham, sanatlara model, her asırda genç ve dinç olan, kıyamete kadar Allah’ın (c.c) koruması altında bulunan, hidayete ve feyz kaynağımız Kur’ân-ı Kerîm’i doğru anlamak, rehber edinmek ve hayata uygulamak, büyük bölümünde kaos ve acıların yaşandığı, işgâl ve zulüm altında inim inim inleyen, ümmet olma şuurunun gerektir.....
2005 - Eylul, Sayı: 235, Sayfa: 020
Anne-Baba Hakkı ve Günleri - Nesrin Zerey
Ana gibi yâr olmaz... Ağlarsa anam ağlar, gayrisi yalan ağlar...” gibi sözler, hakkını asla ödeyemeyeceğimiz tek varlık olan annelerimizi tanımlar. Ahlâken sukut etmemiş, insanlığını kaybetmemiş her kadın için en güçlü duygudur annelik. Çünkü “Rahim” ola.....
2005 - Mayis, Sayı: 231, Sayfa: 019
Vahye Göre Yeniden İnşa - Nesrin Zerey
Güçlü, sağlam ve temiz topluma özlem ve ihtiyacımız giderek artıyor. Huzur ve güven içinde yaşayacağımız, özlenen seçkin bir toplum nasıl sağlanır? Bir âlim ve gönül insanı olan Dr. Mehmet Remzi Sakarya, toplumu huzura kavuşturacak hususları üç bölümde topluyor: “.....
2005 - Ocak, Sayı: 227, Sayfa: 046
Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed (s.a.) - Nesrin Zerey
Bütün mahlûkatın en mükemmeli, yaradılışı temiz (alâ hulukin azîm) olan Peygamber (s.a.) Efendimizin, yeni bir doğum gününü idrâk ediyoruz. O, âlemlere rahmet ve müjdeler olmak üzere Rebiülevvel’in onikinci gecesi dünyayı şereflendirdi. O kutlu Peygamber (s.a.) dinimiz, dünya ve ahiretteki hallerimiz.....
2004 - Mayis, Sayı: 219, Sayfa: 038
Hac Mevsimine Hazırlanırken - Nesrin Zerey
Diyanet'in Hac Hizmetlerine Yönelik Bir Değerlendirme Yaklaşan üç aylarla birlikte umre heyecanı, İslâm’ın beş şartından biri olan Hac ibadetinin hazırlık ve telâşı hacı adaylarını kuşatıyor. Özel şirketlerin bu ibadet ve hizmetlerdeki payının giderek genişlemesine rağmen esas ağırlık Diyanet teşkilâtına dayanıyor. Memleketi.....
2003 - Ekim, Sayı: 212, Sayfa: 044
“Tasavvuf Olmazsa, Tekâmül Olmaz” - Nesrin Zerey
Ağabeyimin 25 yıl önce Ankara’dan gönderdiği ve beğenip sakladığım mektubunun, günümüz insanları için de değerli mesajlar içerdiğini düşünüyorum. Okuyucularımla paylaşmak benim için de mutluluk olacak. “Sevgili Nesrin, Yaratıp olgunlaştıran, ululandıkça ululanası Alemlerin Rabbi’nin selâm ve rahmeti üzerine,.....
2003 - Haziran, Sayı: 208, Sayfa: 056
Ağla Gözlerim - Nesrin Zerey
Yine o eski ve bildik hikâye. İnsanlık tarihi kadar eski. Kökü Habil’le Kabil’e dayanan... Mazlumla, zâlimin zulmü hikâyesi. İyi ile kötünün bitmez tükenmez mücadelesinin en kirli ve vahşi örneği yaşanıyor günümüzde. Adresi Irak toprakları... Yetti gayri! İçimiz kan ağlıyor, kan gölüne döndü yüreklerimiz! Özgürlük diye diye gelen tut.....
2003 - Mayis, Sayı: 207, Sayfa: 011
Umutsuzluğun Girdabında - Nesrin Zerey
Kıbrıs,  yanıbaşımızdaki muhtemel savaş sorunu, ekonomik kıskacın halkı bunaltması, AB ile ilgili meseleler gibi ülkemizin başını ağrıtan problemlerle uğranırken, belki de en çok  ve gössardı ettiğimiz önemli bir sorunumuz var ki, aslında hiç de hafife alınma­ması gerekiyor. Gençliğin sorunları, bunalımları âcil çözüm bekliyor. Gençlik.....
2003 - Nisan, Sayı: 206, Sayfa: 056
Yeni Yıla Girerken - Nesrin Zerey
Yeni yılınız kutlu olsun! 1. Muharrem, hicrî 1424 yılının başlangıcı, İslâm âleminin yılbaşısıdır. Maddî ve mânevî dünyamıza saadetler, hayırlar getirmesini diliyorum. Bilindiği gibi manevî hayatımızın, beşeriyetimizin vazgeçilmez unsuru olan ibadetlerimizin bir kısmını (oruç, hac vs.) ayın hareketlerine göre düzenliyoruz. Ayın hareket.....
2003 - Mart, Sayı: 205, Sayfa: 040
Arzın Kalbine Yolculuk - Nesrin Zerey
İslâmın beş temel rüknünden biri olan Hac, ibâdetler içinde insana en zor gelen ve zahmet verenidir. Çünkü ihrâma girmekle, belirli bir süre meşru ve helâl faaliyetlerin yasaklanmasına dayanır. Nefsin lezzetleri, kişinin serbest irâde ve isteğiyle terkedilir. Çok yönlü bir terkediş ve nefse karşı duruş sözkonusudur. Hacı adayı yolculuk hazırlıkl.....
2003 - Ocak, Sayı: 203, Sayfa: 025
Fatihde Bir Vakıf İnsan - Nesrin Zerey
Adamın biri marifetini göstermek üzere Bağdad'a,  Abbasî Halifesi Harun Reşid’in huzuruna gelir. Onun izni ile gösteriye başlar. Seyredenlerin şaşkın bakışları arasında, uzaktan 40 tane iğne atıp, bir çuvaldızın gözünden geçirir. Harun Reşid adamın ustalığını ödüllendirmek üzere 40 altın bağışlar, 40 tane de değnek vurulmasını emreder: .....
2002 - Ekim, Sayı: 200, Sayfa: 060
1 2 3 Sonraki Sayfa >