"Nuri Baş" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 39
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Hayır Yolunda - Nuri Baş
Hayır yolu şüphesiz, Hak rızâsı bir yoldur. Bu yolda harcananın ecri, sevâbı boldur. Senin elindekiler fânîdir, uçar gider. Allah için verdiğin bâkîdir, olmaz heder. Bu dünyâda açanlar, hizmet, hayır kapısı, Böylelikle alırlar, yedi cennet tapusu. Öksüz, yetim, fakir, dul, bütün ehl-i i.....
2009 - Mart, Sayı: 277, Sayfa: 051
Vakıf Hizmetleri - Nuri Baş
Vakıf halktan, Hâlık’a olan bir intikâldir, O, tamamen Allah’a ait olmuş bir maldır. “Mal, canın yongasıdır” denilmiş ki, doğrudur. Hak nâma o yongadan ver ki; gerçek mal budur. Hayırlı mal; Hak için verilebilen maldır. Hayırsıza harca.....
2007 - Kasim, Sayı: 261, Sayfa: 040
Orman - Nuri Baş
Ormanlar, hayvanların hürriyet meydanıdır. Kendi aralarında yaşama imkânıdır. Türlü çeşit mahlûkat gezer, seker, dolaşır. Her cins kendine göre nasîbine ulaşır. Arz-ı endâm eder hep yavşan, kaktüs, çiçekler. Dans ederek uçuşur rengârenk kelebekler. Zengin yeşillikleriyle, oksijenle insa.....
2007 - Ekim, Sayı: 260, Sayfa: 060
Sen ve Onlar - Nuri Baş
Hayır yolu şüphesiz Hak ve rızâsı bir yoldur. O yolda harcanan ecri, sevabı boldur. Senin elindekiler fânîdir, uçar gider. Allah için verdiğin bâkîdir, olmaz heder. Bu dünyâda açanlar hizmet, hayır kapısı, Böylelikle alırlar yedi cennet tapusu. Öksüz, yetim, fakir, dul, bütün ehl-i ihti.....
2007 - Haziran, Sayı: 256, Sayfa: 048
Allah (c.c) - Nuri Baş
Allah ismi özeldir, adların en güzeli, Bu isim tek O’nundur, ebedî ve ezeli. Hiçbir varlık bu adla kat’iyyen adlanamaz! O, Bâkîdir, fânîye aslâ isim olamaz! Bu yüce lâfız ile ismi hep yâd olunur, Bize bizden yakındır, hâzır, nâzır bulunur. Kâinâtı yaratan, yaşatan ve yöneten.....
2007 - Mayis, Sayı: 255, Sayfa: 022
İnsan - Nuri Baş
İnsan; en üstün varlık. O, bir Hak âbidesi. Meleklerden eftaldir ve Hakkın halîfesi. O, san’atlar zirvesi, her şeyiyle maddeten. Manen ise, sayısız değerler taşır cidden. Essiz güzel bir biçim lutfeylemiş Hak ona. Hiçbir varlık denk değil mükemmellikten yana. Dopdoludur keremle en.....
2007 - Nisan, Sayı: 254, Sayfa: 039
Murşid-i Kâmil - Nuri Baş
Mürşîd ; Rasûl-ü Hakk’ın vekîlidir irşâtta, Kur’an ile sünnetle iç içedir hayatta. İslâmı, önce kendi öz varlığında yaşar, Sarsılmaz bir îmânı, ittikâsı, aşkı var. Hak dininden aldığı gerçekleri neşreder. En zor şartlarda bile Hakk’ı telkine gider. Bir tek insan da ol.....
2007 - Subat, Sayı: 252, Sayfa: 017
Kâbe-i Muazzama - Nuri Baş
Bütün Mü’min gönüller, âşık candan hep O’na Tüm mâbetler bağlıdır Beytullâh’a mânevî. Gönlü yanık kullara şifa veren nur evi. Önce inen rahmeti, hak lutfuyla O alır. Ve Mescitler yoluyla mü’minlere dağılır. Kâbe tevhîd sembolü, kulluğumuz Allâh’a. Bize kı.....
2006 - Aralik, Sayı: 250, Sayfa: 040
Mesnevi'den Parıltılar 2 - Nuri Baş
Allah’a Kul Ol! 19- “Sen gümüş, altın bağından kurtul artık ey oğul!       Gayri yetsin gaşetin gel, sen kul ol, Allah’a kul! 24- “Yaşa ey kibrimizin çâresi, iksîr olan aşk!       şaton hem, Calinoslar gibi destgîr olan aşk......
2005 - Mayis, Sayı: 231, Sayfa: 042
Mesnevi'den Parıltılar 1 - Nuri Baş
Ney’in Ayrılık Feryâdı Nuri Baş Hocaefendi daha önce yaptığı manzum hadis-i şerif çalışmasından sonra yeni bir çalışmayı daha tamamladı. “Mesnevî-i Şerîftan Seçmeler” isimli çalı#.....
2005 - Nisan, Sayı: 230, Sayfa: 022
10 Kere / Kırk Hadisten Seçmeler -3 - Nuri Baş
Başında besmelesi olmayan iş kesiktir. Semeresiz, sonuçsuz, bereketsiz eksiktir.   Sabr; Kurtuluş ve surûr, ferah anahtarıdır. Ebedî bir zenginlik ve zâhidlik kârıdır.     Güzel ahlâk insanla huzûr-u Hakk'a gider. (Sonunda Sâhibini elbet) .....
2002 - Agustos, Sayı: 198, Sayfa: 041
Manzum Tercüme - Nuri Baş
Nasıl ateş odunu kül hâline getirir,Hased de iyi işin, ecrini yer, bitirir.Müjde olsun kendinin aybıyla uğraşana,Hep başkasını görme engelini aşanaKim ki her duyduğunu (ulu orta) naklederGünâhkârlık yönünden (bu durum) ona yeter.Her kim ki insanlara acıyıp (el uzatmaz)Allah da o kimseye (aslâ) merhamet.....
2002 - Temmuz, Sayı: 197, Sayfa: 041
Manzum Tercüme - Nuri Baş
  Kim öğrenir kırk hadis, ümmetime iletir, Allah için onlara, haram, helâl belletir. Onu mahşerde âlim olarak haşreder Hak. (O kişi bu sâyede, girer Cennete mutlak)  .....
2002 - Haziran, Sayı: 196, Sayfa: 041
Merhum Ali Ulvi Kurucu Üstadıma - Nuri Baş
Dünyâ semâmızdan bir güneş, guruba girdiFakat, ölüm değil bu. O can vuslata erdi.Hak âşıkları ölmez, gönüllerde yaşarlar.Cenâb'ı Hak onları, bu rütbeye erdirdi.Umarım ki diridir, ALİ ULVÎ Üstâdım.Zîrâ mânen herkesi O, diriltmek isterdi.Onun dâvâsı İslâm, sevdâsı hep gençlikti.Mü'minlerin derdiydi, onun en b.....
2002 - Nisan, Sayı: 194, Sayfa: 037
Muhterem Üstâdıma - Nuri Baş
Canlar ilinin cânı bugün Rabb'ine uçtu, Bir cândı ki, hasret sonu Mevlâ'ya kavuştu. Mahbûb u dilârâ idi, Allâh'ı severdi, Bir Cum'ada, bayram ederek vuslata erdi. Hakk'tan umarız; rûhu uruc ettiği anda, Birleşti velâyetle şehâdet bu meyanda. Doğmuştu O, âlim ve velîler kucağında, İrfânlı yetişm.....
1999 - Eylul, Sayı: 163, Sayfa: 038
1 2 3 Sonraki Sayfa >