"Prof. Dr.M. Yaşar Kandemir" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 246
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
İnsanlığın Özlemi Merhamet Ahlâkı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir Hocamız’la “Sevgili Peygamberimizin Ahlâk Önderliği” üzerine... Altınoluk: Muhterem Hocam, Kur’an’da, Rasu­lul­lah Efendimiz için “Sen yüce bir ahlâk üzeresin” buyuruluyor. Peygamberimiz de, “Ben ahlâkî erdemleri tamamlamak için gönderildim.” buyuruyor. Bunlar, bizlere ahlâk odaklı bir m.....
2013 - Nisan, Sayı: 326, Sayfa: 006
Allah İçin Sevmek - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
İyi bir mü’min olabilmek için sevdiği kimseyi Allah için sevmek gerekir. Sevmediğini Allah rızâsı için sevmemek de iyi mü’minin özelliklerinden biridir. Sevdiğini Allah için sevmek, sevmediğini Allah için sevmemek kadar, verdiğini Allah için vermek, vermediğini Allah için vermemek de kişinin mükemmel bir imana sahip olduğunu.....
2009 - Temmuz, Sayı: 281, Sayfa: 028
O’nun rahmeti her şeyi kuşatmıştır Ümitvar Olmak - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Bir mü’min, "Benim Rabbim rahmet kaynağıdır, benim kusurlarımı da bağışlar” diye hep ümit içinde yaşamalıdır. Çünkü Allah Teâlâ yüzlerce âyette kendisini bize “Gafûrün rahîm” yani çok bağışlayan, koruyup gözeten diye tanıtır. Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyiniz ve Ona tövbe ediniz buyurur. Böyle ümit için.....
2009 - Haziran, Sayı: 280, Sayfa: 028
Peygamberimizin sevdiği müslümanın aslî özelliği Adil Olmak - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Allah Teâlâ; kullarına âdil olmayı, adaleti ayakta tutmayı emreder; kötülüğü ve haksızlığı yasaklar. Hakkı korumayı, haksızlıktan kaçınmayı, haklının yanında yer almayı ister ve âdil olanları sevdiğini söyler. Peygamber Efendimiz’den de şunları ister: Allah Teâlâ’nın kendisine öğrettiği gibi hüküm vermesi.....
2009 - Mayis, Sayı: 279, Sayfa: 028
Müslümanın en önemli vasfı Güzel Huyluluk - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
İyilik, güzel huylu olmaktır. İnsanın iyiliği ahlâklı olmasından anlaşılır. Hayırlı insan güzel huylu olandır. Allah’ın bir kimseye verdiği en hayırlı, en değerli şey güzel ahlâktır. Güzel bir hayat tarzı ve her konuda ölçülü olmak peygamberlerin özelliklerindendir. Yukarıdaki hikmetli sözleri sö.....
2009 - Nisan, Sayı: 278, Sayfa: 028
Yardımlaşmak - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Müslümanın hedefi, yaşadığı sürece iyilik etmek, Allah’a karşı gelmemektir. Bu yüce hedefe varmak için bütün Müslümanlar birbirine yardım etmelidir; günah işlemekte ve ölçüyü aşmakta işbirliği yapmamalıdır. Allah Teâlâ böyle buyurmaktadır. Bu ilâhî emri yerine getirmek için nasıl davranmalıdır? Peygamber Efendimiz .....
2009 - Mart, Sayı: 277, Sayfa: 028
Selamlaşma - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Selâm, Allah Teâlâ’nın güzel isimlerinden biridir. O Selâmdır; bütün eksikliklerden uzak olduğu gibi, bütün esenlik de Ondan gelir. Cennetlikler, karşılaştıkları zaman birbirlerini “Size selâm olsun” diye selâmlayacaklardır. Selâmlaşmak kaynaşmaktır Peygamber Efendimiz Müslümanların birbirlerine selâm vermele.....
2009 - Subat, Sayı: 276, Sayfa: 028
Cömertlik - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Cömertliğin ne olduğunu Allah Teâlâ’dan öğrenelim: Cömertlik, malını hem bolluk hem darlık zamanında Allah rızâsı için harcamak demektir. Diğer bir söyleyişle, Allah’ın kendisine rızık olarak verdiğini yine Onun yolunda harcamaktır. Müslümanlar hep hayır ve iyilik yapmayı düşünmeli, hayır işlerinde birbiriyle yarış .....
2009 - Ocak, Sayı: 275, Sayfa: 028
Müslümanlara Kardeşçe Davranmalı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
“Müslümanlar kardeştir". Allah Teâlâ böyle buyurur. Peygamber Efendimiz de; Müslümanları bir bedene benzetir. Onların birbirini sevmesini, birbirine merhamet etmesini, birbirini korumasını ister. Bedenin bir organı hastalandığı zaman diğer organların da aynı rahatsızlığı duyduğu, bu yüzden uyumadığı, ateşlendiği gibi, Mü.....
2008 - Aralik, Sayı: 274, Sayfa: 028
Allah’ı Zikretmek - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Kur’ân-ı Kerîm’in bildirdiğine göre; Allah’ı zikretmek en büyük ibadettir. Ebedî kurtuluşa ermenin yolu Allah’ı çok zikretmektir. Kalpler, ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Onun için mü’minler  Allah’ı çok zikretmelidir; sabah akşam, yüceliğine yakışmayan sıfatların Allah’ta bulunmayacağını .....
2008 - Kasim, Sayı: 273, Sayfa: 028
Cemaatle Namaz - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Peygamber Efendimiz, nâfile namazların evde kılınmasının daha sevap olduğunu, ama farz namazların mutlaka câmide, cemaatle kılınması gerektiğini  söylerdi. Gözleri görmeyen biri, bir gün Allah’ın elçisine  geldi; Medine'de zehirli haşereler, yırtıcı hayvanlar bulunduğunu,  kendisini câmiye getirip götürecek kimsesi olmadığını söyledi v.....
2008 - Ekim, Sayı: 272, Sayfa: 028
“Oruç Tutanlar Nerede?” Çağrısı - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
O ruç; İslâm’ın dördüncü emridir. İnsanın mânevî yönden gelişmesini sağlar. Oruç tutan kimseyi kötü davranışlardan ve iffetsizlikten alıkor; ve cehenneme girmesine engel olur. Allah Teâlâ, işte bu gibi özellikleri sebebiyle orucu hem Muhammed ümmetine hem ondan önceki ümmetlere farz kıldı. Oruc.....
2008 - Eylul, Sayı: 271, Sayfa: 028
Dost Seçmek - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Dost; sahip, yardımcı, koruyucu demektir. Kim kimin dostudur? Bunu Allah Teâlâ belirlemiştir: Müminin üç dostu vardır: Allah, Peygamber ve müminler. Peygamber'in de üç dostu vardır: Allah, Cebrâil ve mü'minler. Peygamber Efendimiz, henüz Müslüman olmayan akrabalarından söz ederken, onların kendi dostları .....
2008 - Agustos, Sayı: 270, Sayfa: 028
Allah’a İman - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Allah Teâlâ bütün kullarına şu emri göndermiştir: “Benden başka Tanrı yoktur; sadece bana ibadet edin.” Bu özlü emriyle Yüce Rabbimiz bizden: Kendisinden başka Tanrı bulunmadığını bilmemizi ister. Allah'a iman eden kimsenin hiç kopmayacak bir kulpa yapıştığını söyler. Göklerde ve y.....
2008 - Temmuz, Sayı: 269, Sayfa: 028
Tövbe - Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Şeytan insanı aldatır, günah işlemeye yöneltir. Çünkü şeytan insanın düşmanıdır. İnancı güçlü insanlar bile, şeytanın ayartmasıyla hata eder. Kısacası, Allah’ın korudukları dışında herkes günah işleyebilir. Yapılan her günah kalpte siyah bir nokta şeklinde iz bırakır. Eğer kul yaptığı günahı bırakıp Allah.....
2008 - Haziran, Sayı: 268, Sayfa: 028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...17 Sonraki Sayfa >