"Mustafa Eriş" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 310
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Tur Suresi’nden Etkilenen; Cübeyr İbni Mut’ım - Mustafa Eriş
Cübeyr ibni Mut’ım radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in yakın akrabası sayılan bir sahabi!.. Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi.....
2014 - Aralık, Sayı: 346, Sayfa: 050
Urve İbni Mes’ud radıyallahu anh - Mustafa Eriş
Urve İbni Mes’ud radıyallahu anh, anne tarafından Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize yakın akraba!.. Ebu Süfyan radıyallahu anh’ın kızı Amine ile evliliğinden dolayı da Efendimizin bacanağı!.. Siması İsa aleyhisselamı andıran bir sahabi!.. Hudeybiye’de Kureyşin elçisi olmasına rağmen müslümanların umre yapmalar.....
2014 - Kasım, Sayı: 345, Sayfa: 052
Putundan Gelen Sese Kulak Veren: Zeml İbni Amr el-Uzrî - Mustafa Eriş
Zeml ibni Amr radıyallahu anh rakik bir gönle ve duygulu bir kalbe sahib şair ruhlu bir sahâbî!.. Müslüman oluşunun sevincini kendi söylediği şiirle paylaşan ve halkına ilan eden bir bahtiyar!.. Kabile halkından her bir ferdin İslâm’la buluşması için çalışan, gayret eden ve çırpına.....
2014 - Ekim, Sayı: 344, Sayfa: 050
“Muhacir-Ensar” Sahabi:Zekvan İbni Abdikays - Mustafa Eriş
Zekvan ibni Abdikays radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Akabe’de buluşup İslam’ın nuruna kavuşan ilk yiğitlerden!.. İslam’ın ilk günlerinde Mekke’ye gelip müslüman olan Medineli sahabilerden!.. O, hem Muhacir hem de Ensar diye anılan bir bahtiyar!.. Zekvan ibni Abdikays radıyallahu anh Medine’de doğup b.....
2014 - Eylül, Sayı: 343, Sayfa: 052
Fili Tanıma Hikayesi - Mustafa Eriş
Koca cüsseli, güçlü bir hayvan olan fil, insanların hep merakını çeker. Fili tanıma konusu ile ilgili meşhur bir kıssa vardır. Bu kıssa, insanoğlunun iç dünyasını, düşünce ve davranışlarını yansıtması bakımından  önemlidir. Toplumda yaşanan hâdiselere ışık tutması yönüyle de çok dikkat çekicidir. Bu hikay.....
2014 - Mayıs, Sayı: 339, Sayfa: 048
Zâlim Karşısında Susmayan: Zeyd İbni Erkam (R.A.) - Mustafa Eriş
O, İki Cihan Güneşi Efendimiz’den doksan hadis rivayet etti. Yaşlılık döneminde kendisine hadis sorulduğunda artık ihtiyarladığı için unutmaya başladığını ve hadis nakletmenin zorluğunu ileri sürerek rivayette bulunmadı. Zeyd’in naklettiği birçok hadis, Kütüb-i Sitte’de ve diğer hadis kitaplarında yer aldı. Bunlardan tekrarlarıyla birlikte sekse.....
2014 - Mayıs, Sayı: 339, Sayfa: 054
Zâlim Karşısında Susmayan:Zeyd İbni Erkam (r.a.) - Mustafa Eriş
Zeyd ibni Erkam radıyallahu anh Uhud günü Rasul­ullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e müracat ederek savaşa katılmak isteyen çocuk kahramanlardan!.. Küçük yaşta Allah ve Rasulüne teslim olmuş bir çocuk sahabi!.. Zâlim karşısında susmayan, haksızlığa hiç tahammülü olmayan bir yiğit!.. Haksızlık karşısında s.....
2014 - Nisan, Sayı: 338, Sayfa: 054
İhsan Makamında Bir  Hayat - Mustafa Eriş
Muhterem Üstaz Mahmud Sâmi Ramazanoğlu kuddise sırruh hazretlerinin dâr-ı beka’ya irtihallerinin 30. Yılını idrak etmekteyiz. Rabbimiz bizlere o büyük Allah dostunun ahlâ­kın­dan, feyiz ve himmetlerinden hisseler nasib eylesin. Sevenlerini ve cümle evlatlarını cennetinde cem eylesin. Muhterem Üstaz hazretleri Osmanlı’nın son,.....
2014 - Şubat, Sayı: 336, Sayfa: 046
Savaşlarda Strateji Uzmanı;Hubab İbni Münzir -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Hubab ibni Münzir el-Ensarî radıyallahu anh, Rasû­lul­lah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in savaşlarda strateji uzmanlığını yapan bir sahâbi!... Bedir’de, Hayber’de İslâm ordusunun harb meydanına yerleşmesi, karargâhının belirlenmesi konusunda kendi fikrini çekinmeden söyleyen ve görüşü kabul edilen bir bahtiyar!.. İsa.....
2014 - Ocak, Sayı: 335, Sayfa: 052
Ateş İçinde Yetişen Bir Gül Hişam İbni Âs Bin Vâil - Mustafa Eriş
Hişam ibni Âs ibni Vâil radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in “Âs’ın iki oğlu da mü’mindir” iltifatına mazhar bir sahâbi!... Medine’ye hicretine engel olunan, “Allah’ım, mü’minlerin zayıf olanlarını kurtar!” duasına muhatab bir muhabbet eri!... Mısır fâtihi Amr ibni Âs radıyallahu.....
2013 - Kasım, Sayı: 333, Sayfa: 051
Tavizsiz Bir Tebliğ Eri!.. Hişâm İbni Hakîm - Mustafa Eriş
Hişam ibni Hakim radıyallahu anh emir bi’l-ma’rûf ve nehiy ani’l-münker konusunda titiz davranan bir sahabi!.. İslâm’ı tebliğde kimseden çekinmeyen, duyduğu, öğrendiği konularda taviz vermeyen bir tebliğ eri!.. Allah ve Rasûlünün öğrettiği İslâmî güzellikleri, yaymak için çırpınan, cesur, kahraman bir yiğit!.. Hazr.....
2013 - Ekim, Sayı: 332, Sayfa: 054
Medine’de İslâm’ın ilklerinden; Uveym İbni Sâide -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Uveym ibni Sâide radıyallahu anh, Medine’de İslâm’la tanışıp şereflenen ilk sekiz kişiden biri olarak bilinir. O, aslen Kuzey Arabistan’da yaşayan Beli kabilesinden gelmiştir. Medine’de doğup büyümüştür. Evs kabilesinin Amr ibni Avf oğullarına mensuptur. Uveym ibni Sâide Mekke’de İslâm’la şereflenip Medine’ye dönen Es’ad ibni Zürare ve.....
2013 - Ağustos, Sayı: 330, Sayfa: 046
Kalbin ve Dilin Dürüstlüğü - Mustafa Eriş
Süfyân İbni Abdullah radıyallahu anh’ın rivayet ettiği hadise göre Ebû Amr (veya Ebû Amre) Süfyân İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi: - Yâ Rasûlallah! Bana İslâmı öylesine tanıt ki, onu bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: .....
2013 - Mayıs, Sayı: 327, Sayfa: 043
EBİ FÂTIMA -radıyallahu anh- - Mustafa Eriş
Muaykıb ibni Ebi Fâtıma ed-Devsî el-Ezdî radıyalla­hu anh Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efen­di­miz’in mühürdârı!.. Devlet reislerine ve krallara gönderilen mektubların kâtibliğini yapan bir sahabi!.. Mekke’de müslümanlar muhasara altında iken İslâm’a koşan bir yiğit!.. O, Mekke’de Said ibni As radıyallahu .....
2013 - Mayıs, Sayı: 327, Sayfa: 050
Cihad Aşkıyla Ağlayan Sâlim İbni Umeyr - Mustafa Eriş
Sâlim ibni Umeyr radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’den ayrı kalmanın kendisine giran geldiği bir muhabbet eri!.. Düşmanlığını şiirleriyle hakarete kadar vardıran yahudi Ebû Afek’e dayanamayan onu öldürmeye veya bu yolda ölmeye yemin eden bir yiğit kahraman!.. O, Medine’de doğup büyüdü. Evs kabi.....
2013 - Nisan, Sayı: 326, Sayfa: 050
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...21 Sonraki Sayfa >