"İdris Arpat" Makaleleri
Yazarın makale sayısı: 166
Gösterilen makaleler: 1 ile 15 arası
Mutluluk Zor Gerçekleşir - İdris Arpat
Mutluluk denilen ruh hâli, daha önceleri “saâdet” kelimesiyle ifade ediliyordu. Epey zamandır “yaşama sevinci” tabiri tedavülde/dolaşımda.  Mutluluğa “gönül şenliği” de deniliyor. .....
2014 - Aralık, Sayı: 346, Sayfa: 048
Olması Gerekene Doğru - İdris Arpat
"Olanla olması gereken arasındaki farkı kavradığın gün çok büyük bir gündür.” Bu tespit Sezai Karakoç üstâdımıza âittir. Cümlenin muhtevâsı, gelişime açık bir bakış açısı kazandırmaktadır. İyiliğin, güzelliğin ve kusursuzluğun âzamisini hedef olarak göstermektedir. Olan, gerçekleşen bellidi.....
2014 - Ekim, Sayı: 344, Sayfa: 020
Geleneksel Ailenin Ölümüne Ağıt - İdris Arpat
Bir toplum ilim üretemiyorsa, tefekkür dünyası gelişmemiş demektir. Tefekkür dünyası gelişmemişse ilim üretemeyecektir. İlmî şüphe, “neden-niçin” yoksa, eleştiriye saygı duyulmuyorsa akıl bitecektir. Akıl bittiyse geriye nakil kalacaktır. Nakil tamam da, acaba aktardıklarını doğru mu anlıyorsun? Doğru bilgiler mi aktarıyorsun? Mesele burada......
2014 - Ağustos, Sayı: 342, Sayfa: 042
Güzellik Üretimi - İdris Arpat
Gâye olmayınca gaflet basıyor. Gaflet, “uydum kalabalığa” tavrıdır. Herkes gibi olmak yâni. Herkes gibi olmak, kendini yaşamamaktır, rol yapmaktır. Vicdanının gösterdiği istikâmette değil, alkışın geldiği yönde ilerlemektir. Tribünlere oynamaktır, ilkesizliktir. Gâye nedir? Hedefi büyük tutmaktır. Meselâ, dünyanın en etkili romanını ya.....
2014 - Mayıs, Sayı: 339, Sayfa: 044
Yüksek Vasıflı İnsan Özlemi - İdris Arpat
İnsanın ilimle, yüksek duygu ve düşüncelerle donatılması ve de bitmez tükenmez gayretlere soyunurken Allah rızasını esas alır bir kıvâma getirilmesi çok zor, ama çok önemli içtimâî bir görevdir. Toplum bunu düşünebilir mi? Belki toplum nâmına yetkili ve etkili noktalarda bulunanlar, saf ve samimî sivil toplum önderleri bunu d.....
2014 - Nisan, Sayı: 338, Sayfa: 046
Dinamizmin Kökleri - İdris Arpat
Sorumluluk şuûruna sâhip olmak insânî ve İslâmî kimliğimizin, duyarlılığımızın temeli gibidir. “Allah’a (c.c.) kendimize, diğer insanlara ve çevreye karşı vazifelerimiz nelerdir?” sorusunun vicdanımızda tekrarlanıp duruşu mes’ûliyet hissi dolayısıyladır. Diğer bir ifadeyle; “bizi yaratan kendisine, kendimize, diğer insanlara ve çevreye karşı nas.....
2014 - Mart, Sayı: 337, Sayfa: 022
Müslümanın Çalışması Duâdır - İdris Arpat
"Gayretin kadar alırsın, çalış. Yapacağın işler sana acı da (zor da/ İA) gelse yap. Geçmişte verilen hüküm seni ilgilendirmesin. Yapacağın işlere bak. Kader ilmini ne sen bilirsin ne de başkaları. Sen yapman gerekeni yap.”1 İnsanın değerini niyeti, sorumluluk şuuru ve gayreti belirler. Bunlardan da önce ilim gelir. .....
2013 - Kasım, Sayı: 333, Sayfa: 028
Büyük İnsan Özlemi - İdris Arpat
İnsan, hayâtın erken döneminde isabetli bir hayat tasavvuruna ulaşmış olmalıdır. Rolünü doğru belirlemeli, kendini hayâta nasıl takdim edeceğinin kararını doğru bir şekilde vermelidir. “Başlangıçlar sonuçların tecelli yerleridir” denir. Bu yüzden doğduğumuzda kulağımıza ezan okunur. Sabahın erken saatlerinde duyduğumuz ilk cümle “A.....
2013 - Ekim, Sayı: 332, Sayfa: 009
Eğitim Yolunda Gençlerle Başbaşa - İdris Arpat
Eğitim-öğretim konusu insanlığın en ciddi meselelerinden biridir. Hayatı idrak tarzımız, yaşayışımız eğitim-öğretimle ilgili olduğu gibi, mertebemiz de tahsil kalitemizle alâkalıdır. Sevdâlarımız, hasretlerimiz, hassâsiyetlerimiz, meziyetlerimiz ve de zaaflarımız; ideâlsizliğimiz, insan fıtratı içinde diğer canlılar gibi bir hayat yaşayışımız ve.....
2013 - Eylül, Sayı: 331, Sayfa: 022
Arayış Derdine Derman Var mı? - İdris Arpat
“Şu hâlde artık sen de vahyimizden yüz çevirerek Bize sırt dönen ve tek arzûsu dünya(nın geçici zevkleri) olan kimseleri ciddiye alma! Onların bilgi ufku da işte bunun (dünya) ile sınırlıdır.” (Necm sûresi, 29-30) İnsan yaratılış gâyesine uygun bir hayat tarzına ulaşabilirse, hiç olmazsa, böyle bir özlem içinde olursa .....
2013 - Ağustos, Sayı: 330, Sayfa: 041
Ahengin Câzibesi - İdris Arpat
“Biz demiri Davud’un elinde yumuşattık ve ona dedik ki: Ondan geniş zırhlar yap ve onları ölçülü bir şekilde ör; sen ve ailen de iyi işlerde bulunun, çünkü ben, bütün yaptıklarınızı görüyorum.” (Sebe, 11) Muhyiddin İbnü-l Arabî: “Hz. Peygamber iki büyük miras bıraktı: Ferdiyetin yüceliği ve güzellik sevgisi. (Türk Edebiyâtı Derg.....
2013 - Temmuz, Sayı: 329, Sayfa: 043
Zaman Karşısındaki Tavrımız - İdris Arpat
Kanâtimce iman, insanlığın olmazsa olmazıdır. Çünkü hayata ve olaylara iman gözüyle bakılırsa başka, iman hesaba katılmaksızın bakılırsa başka görünüyor. Hangi mesele ele alınırsa alınsın, bu böyledir. “Zamanı değerlendirme” konusunu ele aldığımızda da durum aynıdır. Zamanı değerlendirmek bir çalışkanlık, bir fedâkârlık, bir üretkenlik.....
2013 - Şubat, Sayı: 324, Sayfa: 048
Okumak mı? Bu İş Çok Zor! - İdris Arpat
Oku be gülüm, oku. Eûzü-Besmele çekerek bir “Rabbi yessir...” duâsını oku da yardımcın Allah olsun, haydi. “Sübhânellâh, elhamdülillah, Allahü ekber” diye diye uykulara dal da uykuların ibâdete dönüşsün, odana melâike doluşsun. Uyandığında, “elhamdü lillâhillezî ahyânâ...” duâsını oku. Bak ne güzel.....
2012 - Aralık, Sayı: 322, Sayfa: 048
Kusura Bakmayın Çocuklar - İdris Arpat
İnsan fıtratıyla çevre şartlarının ne derece örtüşüp-örtüşmediğini bilebilseydik insanın, bilhassa çocuğun saâdet ve felâketini açıklamak daha kolay olacaktı. Ne var ki, doğru dürüst ne insanı tanıyoruz, ne de çevre şartlarını. Çevre şartları derken fiziki, siyâsi, içtimâî, iktisâdi, kültürel şartları kasdediyoruz. Mülk sûresinde Cenâb.....
2012 - Kasım, Sayı: 321, Sayfa: 046
Yankı - İdris Arpat
Bazı insanlar hep çalışırlar. İnsü cinne, kurda kuşa rahmet olurlar. Toplumun ortasında akan bir çeşmedirler sanki. Bir vazife insanı olarak sürekli hayatın kaltesini yükseltirler. Sayılı günlerinin sonuna kadar beyin, bilek ve yürek enerjisi harcamayı sürdürürler. Bazı insanlar dolunay gibi doğar gelirler doğu ufuklarından. İnsanlık d.....
2012 - Ağustos, Sayı: 318, Sayfa: 019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...12 Sonraki Sayfa >